Apteekkari-lehti selvitti, mitä mieltä apteekkialaa parhaiten tuntevat professorit ovat... Lue lisää »

Myös apteekit voivat auttaa ylipainon kanssa kamppailevia. Lue lisää »

Nettiostamisen suosio vaikuttaa koko apteekkialaan, mutta erityisesti se nakertaa syrjä... Lue lisää »

Kohonneen verenpaineen hoitotavoitetta tiukennettiin henkilöillä, joiden sydäntautirisk... Lue lisää »

Fimea julkaisee lääkkeiden saatavuushäiriötietoja avoimena datana joulukuun alusta alka... Lue lisää »

Lääkelaitos haluaa lisää sivuapteekkeja ja palvelupisteitä syrjäseuduille

01.10.2008 14:54

Lääkelaitos ehdottaa uusia keinoja apteekkitoiminnan kehittämiseksi ja lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi syrjäseuduilla. Lääkelaitos luovutti esityksensä uudeksi lääkelaiksi tänään sosiaali- ja terveysministeriölle.

Lakiesitys kannustaa apteekkareita perustamaan nykyistä enemmän sivuapteekkeja ja palvelupisteitä, jotka korvaisivat nykyiset lääkekaapit. Rajoitus kolmesta sivuapteekista apteekkaria kohti poistuisi.

Uusi sivuapteekki voitaisiin perustaa Lääkelaitoksen, kunnan, kuntayhtymän tai apteekkarin aloitteesta, jos alueella on ongelmia lääkkeiden saatavuudessa mutta edellytykset itsenäiselle apteekille eivät täyty.

- Kunnille on tarkoitus antaa aiempaa suurempi rooli. Kunnat ja niiden asukkaat osaavat arvioida Lääkelaitosta paremmin, missä tarvitaan nykyistä parempaa lääkehuoltoa, korostaa osastopäällikkö, professori Jussi Holmalahti Lääkelaitoksesta.

Lääkekaapeista tulisi apteekkien palvelupisteitä, joita apteekit voisivat perustaa nykyistä vapaammin ilmoittamalla asiasta Lääkelaitokseen. Palvelupisteestä saisi tarvittaessa yhteyden apteekkiin puhelimitse tai verkkoyhteyden kautta, jotta asiakas saisi lääkeneuvontaa. Tämä mahdollistaisi myös reseptilääkkeiden toimittamisen palvelupisteistä.

Sivuapteekkien toimintaedellytyksiä parannettaisiin siten, että sivuapteekin liikevaihdosta maksettava apteekkimaksu laskettaisiin erikseen apteekin liikevaihdosta. Apteekkien palvelupisteiden liikevaihdosta ei perittäisi apteekkimaksua lainkaan.

Muu yritystoiminta kiellettäisiin

Lääkelaitos haluaa sitoa apteekit entistä läheisemmin osaksi terveydenhuollon kokonaisuutta. Samalla muu yritystoiminta apteekin tai sivuapteekin tiloissa kiellettäisiin.

Apteekkari voisi Lääkelaitoksen luvalla myydä lääkkeitä myös verkkokaupassa. Luvan edellytyksenä olisi, että apteekkarilla on käytössään asianmukaiset toimitilat, laitteet ja välineet toimintaa varten. Sähköinen resepti mahdollistaa, että verkkopalvelun kautta voidaan toimittaa myös reseptilääkkeitä. Lääkeneuvonta tulisi osaksi verkkokauppaa, kuten palvelupisteidenkin toimintaa. Tarkemmin verkkokaupan toiminnasta säädettäisiin ministeriön asetuksella tai Lääkelaitoksen määräyksellä.

Koneellista annosjakelua voisivat jatkossa harjoittaa apteekkien ja sairaala-apteekkien lisäksi myös lääketehtaat. Annosjakelussa tulisi noudattaa EU:ssa hyväksyttyjä lääkkeiden hyviä tuotantotapoja.

Apteekkari voisi hakea uutta apteekkilupaa vasta, kun edellisestä luvasta on kulunut viisi vuotta. Näin varmistetaan, että apteekkarit sitoutuvat apteekin pitkäjänteiseen hoitamiseen ja kehittämiseen. Haettavaan apteekkilupaan voitaisiin lisäksi liittää ehtoja, kuten velvoite pitää sivuapteekkia tai apteekin palvelupistettä.

Esitykseen sisältyy erillinen muistio apteekkimaksun mahdollisesta ennakkokannosta, joka tulisi verohallinnon tehtäväksi. Lääkkeiden kuluttajamarkkinointiin ehdotetaan myös selkeämpiä säädöksiä.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi maaliskuussa Lääkelaitosta valmistelemaan hallituksen esitystä uudeksi lääkelaiksi. Taustalla olivat Apteekkityöryhmän ehdotukset.

Lääkelaitoksen esitykset lähtevät seuraavaksi lausuntokierrokselle, jonka perusteella ehdotus viimeistellään. Tavoitteena on, että hallituksen esitys lääkelain muuttamiseksi voitaisiin antaa eduskunnalle vuoden 2009 aikana. (VE)

Lääkelaitoksen ehdotukset >

Arkisto