Lääkkeiden myynti lääketukuista apteekeille lisääntyi viime vuonna 4 prosenttia. Lue lisää »

Kuntapäättäjät: Lääkitysturvallisuuden varmistaminen kotihoidossa ja palveluasumisyksik... Lue lisää »

Epidemian huippua odotetaan maaliskuulle. Rokotteen teho on kohtuullisen hyvä. Lue lisää »

Suomalaisista 93 prosenttia on yleisesti tyytyväinen apteekkeihin. Lue lisää »

Uudistuksen pitäisi tulla voimaan jo huhtikuun alussa, mutta vielä kukaan ei tiedä, mit... Lue lisää »

Lääkelaitos haluaa lisää sivuapteekkeja ja palvelupisteitä syrjäseuduille

01.10.2008 14:54

Lääkelaitos ehdottaa uusia keinoja apteekkitoiminnan kehittämiseksi ja lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi syrjäseuduilla. Lääkelaitos luovutti esityksensä uudeksi lääkelaiksi tänään sosiaali- ja terveysministeriölle.

Lakiesitys kannustaa apteekkareita perustamaan nykyistä enemmän sivuapteekkeja ja palvelupisteitä, jotka korvaisivat nykyiset lääkekaapit. Rajoitus kolmesta sivuapteekista apteekkaria kohti poistuisi.

Uusi sivuapteekki voitaisiin perustaa Lääkelaitoksen, kunnan, kuntayhtymän tai apteekkarin aloitteesta, jos alueella on ongelmia lääkkeiden saatavuudessa mutta edellytykset itsenäiselle apteekille eivät täyty.

- Kunnille on tarkoitus antaa aiempaa suurempi rooli. Kunnat ja niiden asukkaat osaavat arvioida Lääkelaitosta paremmin, missä tarvitaan nykyistä parempaa lääkehuoltoa, korostaa osastopäällikkö, professori Jussi Holmalahti Lääkelaitoksesta.

Lääkekaapeista tulisi apteekkien palvelupisteitä, joita apteekit voisivat perustaa nykyistä vapaammin ilmoittamalla asiasta Lääkelaitokseen. Palvelupisteestä saisi tarvittaessa yhteyden apteekkiin puhelimitse tai verkkoyhteyden kautta, jotta asiakas saisi lääkeneuvontaa. Tämä mahdollistaisi myös reseptilääkkeiden toimittamisen palvelupisteistä.

Sivuapteekkien toimintaedellytyksiä parannettaisiin siten, että sivuapteekin liikevaihdosta maksettava apteekkimaksu laskettaisiin erikseen apteekin liikevaihdosta. Apteekkien palvelupisteiden liikevaihdosta ei perittäisi apteekkimaksua lainkaan.

Muu yritystoiminta kiellettäisiin

Lääkelaitos haluaa sitoa apteekit entistä läheisemmin osaksi terveydenhuollon kokonaisuutta. Samalla muu yritystoiminta apteekin tai sivuapteekin tiloissa kiellettäisiin.

Apteekkari voisi Lääkelaitoksen luvalla myydä lääkkeitä myös verkkokaupassa. Luvan edellytyksenä olisi, että apteekkarilla on käytössään asianmukaiset toimitilat, laitteet ja välineet toimintaa varten. Sähköinen resepti mahdollistaa, että verkkopalvelun kautta voidaan toimittaa myös reseptilääkkeitä. Lääkeneuvonta tulisi osaksi verkkokauppaa, kuten palvelupisteidenkin toimintaa. Tarkemmin verkkokaupan toiminnasta säädettäisiin ministeriön asetuksella tai Lääkelaitoksen määräyksellä.

Koneellista annosjakelua voisivat jatkossa harjoittaa apteekkien ja sairaala-apteekkien lisäksi myös lääketehtaat. Annosjakelussa tulisi noudattaa EU:ssa hyväksyttyjä lääkkeiden hyviä tuotantotapoja.

Apteekkari voisi hakea uutta apteekkilupaa vasta, kun edellisestä luvasta on kulunut viisi vuotta. Näin varmistetaan, että apteekkarit sitoutuvat apteekin pitkäjänteiseen hoitamiseen ja kehittämiseen. Haettavaan apteekkilupaan voitaisiin lisäksi liittää ehtoja, kuten velvoite pitää sivuapteekkia tai apteekin palvelupistettä.

Esitykseen sisältyy erillinen muistio apteekkimaksun mahdollisesta ennakkokannosta, joka tulisi verohallinnon tehtäväksi. Lääkkeiden kuluttajamarkkinointiin ehdotetaan myös selkeämpiä säädöksiä.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi maaliskuussa Lääkelaitosta valmistelemaan hallituksen esitystä uudeksi lääkelaiksi. Taustalla olivat Apteekkityöryhmän ehdotukset.

Lääkelaitoksen esitykset lähtevät seuraavaksi lausuntokierrokselle, jonka perusteella ehdotus viimeistellään. Tavoitteena on, että hallituksen esitys lääkelain muuttamiseksi voitaisiin antaa eduskunnalle vuoden 2009 aikana. (VE)

Lääkelaitoksen ehdotukset >

Arkisto


Lääkekorvausmenot pysyivät kehyksessä
06.02.2009 10:28

06.02.2009 10:28


Tutkijat esittävät maksukattojen yhdistämistä
06.02.2009 10:15

06.02.2009 10:15


Yhä useampi nuori käyttää masennuslääkkeitä
06.02.2009 00:01

06.02.2009 00:01


Intian lääketehtaiden ympäristöriskeistä nousi kohu
05.02.2009 17:00

05.02.2009 17:00


Jopa 36 menetti oikeuden terveydenhuollon ammattiin
05.02.2009 10:42

05.02.2009 10:42


Lääkelaitoksen kampanja palkittiin
04.02.2009 23:25

04.02.2009 23:25


Lääkekauppa käynnistyi vaisusti
04.02.2009 14:43

04.02.2009 14:43


Pfizer vähentää 27 työntekijää
02.02.2009 16:40

02.02.2009 16:40


Lääkevaihto säästänyt jo 400 miljoonaa
30.01.2009 11:51

30.01.2009 11:51


Meta-analyysi: Sertraliini paras masennuslääke
30.01.2009 10:04

30.01.2009 10:04