Lohjan malli ja sitä koordinoinut proviisori Terhi Toivo on finalistiehdokas lääkitystu... Lue lisää »

Ranska ja Tanska antoivat apteekeille rajatun oikeuden määrätä lääkkeitä helpottaakseen... Lue lisää »

Rokotteet saapuvat Suomeen vasta lokakuun lopun ja marraskuun aikana. Influenssarokotte... Lue lisää »

Sokeroituja virvoitusjuomia runsaasti nauttivat ovat suurentuneessa vaarassa sairastua ... Lue lisää »

Ensimmäinen apteekki siirtyi uuteen digitaaliseen alustaan. Pian yli 200 apteekkia seur... Lue lisää »

Lääkelaitos haluaa lisää sivuapteekkeja ja palvelupisteitä syrjäseuduille

01.10.2008 14:54

Lääkelaitos ehdottaa uusia keinoja apteekkitoiminnan kehittämiseksi ja lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi syrjäseuduilla. Lääkelaitos luovutti esityksensä uudeksi lääkelaiksi tänään sosiaali- ja terveysministeriölle.

Lakiesitys kannustaa apteekkareita perustamaan nykyistä enemmän sivuapteekkeja ja palvelupisteitä, jotka korvaisivat nykyiset lääkekaapit. Rajoitus kolmesta sivuapteekista apteekkaria kohti poistuisi.

Uusi sivuapteekki voitaisiin perustaa Lääkelaitoksen, kunnan, kuntayhtymän tai apteekkarin aloitteesta, jos alueella on ongelmia lääkkeiden saatavuudessa mutta edellytykset itsenäiselle apteekille eivät täyty.

- Kunnille on tarkoitus antaa aiempaa suurempi rooli. Kunnat ja niiden asukkaat osaavat arvioida Lääkelaitosta paremmin, missä tarvitaan nykyistä parempaa lääkehuoltoa, korostaa osastopäällikkö, professori Jussi Holmalahti Lääkelaitoksesta.

Lääkekaapeista tulisi apteekkien palvelupisteitä, joita apteekit voisivat perustaa nykyistä vapaammin ilmoittamalla asiasta Lääkelaitokseen. Palvelupisteestä saisi tarvittaessa yhteyden apteekkiin puhelimitse tai verkkoyhteyden kautta, jotta asiakas saisi lääkeneuvontaa. Tämä mahdollistaisi myös reseptilääkkeiden toimittamisen palvelupisteistä.

Sivuapteekkien toimintaedellytyksiä parannettaisiin siten, että sivuapteekin liikevaihdosta maksettava apteekkimaksu laskettaisiin erikseen apteekin liikevaihdosta. Apteekkien palvelupisteiden liikevaihdosta ei perittäisi apteekkimaksua lainkaan.

Muu yritystoiminta kiellettäisiin

Lääkelaitos haluaa sitoa apteekit entistä läheisemmin osaksi terveydenhuollon kokonaisuutta. Samalla muu yritystoiminta apteekin tai sivuapteekin tiloissa kiellettäisiin.

Apteekkari voisi Lääkelaitoksen luvalla myydä lääkkeitä myös verkkokaupassa. Luvan edellytyksenä olisi, että apteekkarilla on käytössään asianmukaiset toimitilat, laitteet ja välineet toimintaa varten. Sähköinen resepti mahdollistaa, että verkkopalvelun kautta voidaan toimittaa myös reseptilääkkeitä. Lääkeneuvonta tulisi osaksi verkkokauppaa, kuten palvelupisteidenkin toimintaa. Tarkemmin verkkokaupan toiminnasta säädettäisiin ministeriön asetuksella tai Lääkelaitoksen määräyksellä.

Koneellista annosjakelua voisivat jatkossa harjoittaa apteekkien ja sairaala-apteekkien lisäksi myös lääketehtaat. Annosjakelussa tulisi noudattaa EU:ssa hyväksyttyjä lääkkeiden hyviä tuotantotapoja.

Apteekkari voisi hakea uutta apteekkilupaa vasta, kun edellisestä luvasta on kulunut viisi vuotta. Näin varmistetaan, että apteekkarit sitoutuvat apteekin pitkäjänteiseen hoitamiseen ja kehittämiseen. Haettavaan apteekkilupaan voitaisiin lisäksi liittää ehtoja, kuten velvoite pitää sivuapteekkia tai apteekin palvelupistettä.

Esitykseen sisältyy erillinen muistio apteekkimaksun mahdollisesta ennakkokannosta, joka tulisi verohallinnon tehtäväksi. Lääkkeiden kuluttajamarkkinointiin ehdotetaan myös selkeämpiä säädöksiä.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi maaliskuussa Lääkelaitosta valmistelemaan hallituksen esitystä uudeksi lääkelaiksi. Taustalla olivat Apteekkityöryhmän ehdotukset.

Lääkelaitoksen esitykset lähtevät seuraavaksi lausuntokierrokselle, jonka perusteella ehdotus viimeistellään. Tavoitteena on, että hallituksen esitys lääkelain muuttamiseksi voitaisiin antaa eduskunnalle vuoden 2009 aikana. (VE)

Lääkelaitoksen ehdotukset >

Arkisto


Lipitor saa kilpailijan Norjassa
04.11.2008 14:20

04.11.2008 14:20


Viitehintalait voidaan käsitellä tavallisina lakimuutoksina
04.11.2008 13:50

04.11.2008 13:50


Lääkelaitos: Vain apteekit saavat annosjaella lääkkeitä
31.10.2008 14:32

31.10.2008 14:32


Valion Evolus-väitteet Eviran syyniin
31.10.2008 11:26

31.10.2008 11:26


Apoteket AB teki hyvän tilin alkuvuonna
30.10.2008 10:45

30.10.2008 10:45


Suomi tukee lääkkeiden annosjakelua kitsaasti
30.10.2008 05:00

30.10.2008 05:00


Katainen tukee alueellistamisessa Hyssälää
26.10.2008 15:10

26.10.2008 15:10


Lahteen tulee kaksi uutta apteekkia
24.10.2008 14:20

24.10.2008 14:20


Laihdutuslääke orlistaatin 60 mg vahvuus tulossa itsehoitoon
24.10.2008 12:03

24.10.2008 12:03


STM:n kansliapäällikkö haluaa sähköisen reseptin pakolliseksi
24.10.2008 11:25

24.10.2008 11:25