Suurentunut lipoproteiini (a) -pitoisuus on itsenäinen sepelvaltimotaudin sekä sydän- j... Lue lisää »

Lisääntyvä verkkokauppa on muuttanut myös Ruotsin kivijalka-apteekkeja. Lue lisää »

Sähköinen resepti paransi potilaiden lääkityksen hallintaa ja johti lääkehoidon laadun ... Lue lisää »

Apteekkien haku- ja myöntämiskäytäntöjä halutaan yksinkertaistaa. Itsehoitolääkkeille e... Lue lisää »

Apteekkari Heli Mäntysalon mielestä sosiaalinen media on apteekeille vielä vähän käytet... Lue lisää »

Lääkelaitoksen toiminta kriisiytymässä

30.03.2009 13:09

,

Lääkelaitoksen henkilökunta jätti perjantaina ylijohtaja Marja-Liisa Partaselle kirjelmän, jossa vaaditaan pikaisia toimia henkilöstön irtisanoutumisten estämiseksi.

Kirjeessä viitataan Lääkelaitoksen verkkosivuilla olevaan tiedotteeseen, jonka mukaan "Lääkelaitos sitouttaa nykyistä osaavaa henkilöstöään aktiivisin toimenpitein". Henkilöstön mukaan ainoa keino sitouttaa virkamiehet ja turvata lääkevalvonta on luopua alueellistamistoimista välittömästi.

Kirjeen mukaan Lääkelaitoksessa vielä jäljellä oleva henkilöstö uupuu ja kokee tulevaisuutensa uhatuksi. Myös lääkevalvontaa koskevat uhat ovat toteutumassa.

- Henkilöpaon seurauksena tehtäviä on jouduttu priorisoimaan, hoitamaan puutteellisesti tai jättämään niitä hoitamatta. Lääkelaitoksen tulot ovat vähentyneet. Tuloja ei voida nostaa ottamalla lisää maksullisia tehtäviä hoidettavaksi, sillä tähän ei riitä enää työntekijöitä, henkilöstö kirjoittaa.

Kirjeessä muistutetaan, että ylijohtaja johtaa asetuksen mukaan Lääkelaitosta ja vastaa siitä, että sen tehtävät hoidetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti. Näin ei henkilöstön mukaan nyt tapahdu, joten ylijohtaja Partasen tulisi puuttua asiaan.

Järjestötkin älähtivät

Myös valtion palkansaajia edustavat järjestöt vaativat, että Lääkelaitoksen siirto Kuopioon perutaan.

Järjestöjen mielestä sekä lääkevalvonta että lääketurvallisuus ovat jo nyt vaarantuneet vakavasti. Lääkelaitoksesta on irtisanoutunut 25 työntekijää, joista suuri osa on huippuasiantuntijoita, kuten ylilääkäreitä.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia.

Myös Lääkäriliitto on huolissaan irtisanoutumisista. Liiton mukaan Lääkelaitoksen kyky reagoida kiireellisiin lääketurvaongelmiin on vaarassa.

- Lääkkeiden myyntilupien myöntäminen viivästyy. Kliininen arviointi on hidastunut vuoden alusta alkaen mm. sydänsairauksien, syöpäsairauksien, neurologian ja psykiatrian alueilla, koska myyntilupaosaston neljä ylilääkäriä ja jaostopäällikkö ovat irtisanoutuneiden joukossa, Lääkäriliitto toteaa tiedotteessaan. (VE)

Arkisto


Ruotsi vetää isot särkylääkepakkaukset itsehoidosta
22.04.2009 15:18

22.04.2009 15:18


Valproaatti voi heikentää syntyvän lapsen älykkyyttä
17.04.2009 10:56

17.04.2009 10:56


Statiinit pienentävät aivohalvauksen riskiä
16.04.2009 15:33

16.04.2009 15:33


Farmasialiitto: Lääkealan keskusta on valmisteltu kehnosti
16.04.2009 12:58

16.04.2009 12:58


Pneumokokin vastustuskyky on lisääntynyt jyrkästi
16.04.2009 10:44

16.04.2009 10:44


Lääkevaihto söi yritysten katteita
15.04.2009 11:20

15.04.2009 11:20


Apteekkariliitto: hoitajareseptistä hyötyä potilaille
08.04.2009 11:13

08.04.2009 11:13


STM: Lääkelaitoksen henkilökunta liioittelee
06.04.2009 20:22

06.04.2009 20:22


Lääkealan keskuksesta tulee Lakes
06.04.2009 13:40

06.04.2009 13:40


Kaksi kolmesta tuntee Terveydeksi!-lehden
03.04.2009 13:41

03.04.2009 13:41