Lääkkeiden automaattikeräilylinjastoa täytetään lääketukkukaupassa. Kuva: Erkki Kostiainen
Uutinen

Lääkehuollon toimijat: Lääkehuollon sähkönsaanti turvattava

06.10.2022 | 12:27

Teksti : Erkki Kostiainen

Lääkkeiden häiriöttömän saatavuuden turvaamiseksi lääkehuollon toimijat on rajattava mahdollisten sähkökatkojen ulkopuolelle, alan toimijat muistuttavat.

Lääkehuollon toimijat tuottavat yhteiskunnalle kriittiseksi määriteltyjä toimintoja. Jokaisella lääkehuollon toimijalla on tarkat varautumissuunnitelmat ja -järjestelyt erilaisten poikkeustilanteiden varalle. Pitkäaikainen sähkökatko voi kuitenkin aiheuttaa vakavia haittoja, jonka vuoksi on tärkeää rajata lääkehuollon toimijat mahdollisten sähkökatkojen ulkopuolelle.

Riskeinä lääkkeiden pilaantuminen ja saatavuuden heikentyminen

Lääkkeiden säilytysolosuhteet on tarkkaan säädelty, sillä ne pilaantuvat herkästi ilman lämpötilasäädeltyjä tiloja ja laitteita. Lyhyetkin sähkökatkot voivat pilata lämpöherkkiä lääkkeitä. Tällä olisi välittömiä vaikutuksia lääkkeiden saatavuuteen, jonka turvaaminen on kaikissa tilanteissa ensiarvoisen tärkeää terveydenhuollon toimivuuden varmistamiseksi.

Lääkehuollon tehtävänä on varmistaa, että potilaat saavat tarvitsemansa lääkehoidot oikea-aikaisesti. Lääkkeiden turvallinen, viiveetön ja laadukas jakelu sairaaloihin ja apteekkeihin on siksi keskeistä. Lääkehuollon toimijat vastaavat myös lääkkeiden velvoitevarastoinnista velvoitevarastointilain mukaisesti.

Toimijoihin kohdistuvien sähkökatkojen vaarana on lääkkeiden saatavuuden äkillinen heikentyminen. Jos apteekit joudutaan sulkemaan sähkökatkon vuoksi, on vaarana, että potilaiden akuuttia lääkehoitoa, kuten antibioottikuuria, ei pystytä aloittamaan.

Lääketukkukauppojen hetkelliset toimintahäiriöt näkyisivät nopeasti koko maan apteekeissa lääkkeiden saatavuushaasteina. Tällaiset häiriöt kuormittaisivat terveydenhuollon muita toimijoita, kun potilaille jouduttaisiin etsimään korvaavia hoitoja.

Lääkehuolto riippuvainen maahantuonnista

Suomen lääkehuolto on riippuvainen lääkkeiden maahantuonnista, eikä pilaantuneiden lääkkeiden tilalle ole joka tilanteessa mahdollista saada korvaavia lääkevalmiste-eriä nopeasti. Jos esimerkiksi sähkönjakelun katkoksen vuoksi osa maamme insuliinivarastoista lämpenisi ja sen vuoksi pilaantuisi, olisi diabeetikoiden elämää ylläpitävän lääkehoidon jatkuvuus uhattuna.

Lääkehuollon toimijoita ovat apteekit, sairaala-apteekit, lääkekeskukset, lääketukkukaupat ja lääketehtaat. Toimijat kirjelmöivät asiasta varautumisen ministeriryhmälle, Huoltovarmuuskeskukselle, sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Fimealle tänään torstaina.