Fimean viime keväänä julkaiseman selvityksen mukaan apteekkien tarjoama lääkkeiden annosjakelupalvelu koetaan hyödyllisenä ja lääkitysturvallisuutta parantavana. Kuva: Antti Partanen
Uutinen

Lääkeasioiden uudistuksen koordinaatioryhmä: Annosjakelu tuottaa laajalti yhteiskunnallista hyötyä

02.11.2022 | 08:57

Teksti : Hanna Hyvärinen

Fimean selvitykset lääkeneuvonnasta ja eurooppalaisista apteekkijärjestelmistä julkaistaan marraskuun aikana.

Lääkeasioiden uudistuksen koordinaatioryhmä on lokakuussa käynyt läpi muun muassa annosjakelutoimintaa. Muistiossaan koordinaatioryhmä toteaa, että annosjakelu on pääsääntöisesti laadukasta ja tuottaa laajalti yhteiskunnallista hyötyä.

Ryhmä kuitenkin tunnistaa myös palvelun haasteet, jotka liittyvät palvelun järjestämisvastuisiin, toiminnan kustannuksien läpinäkyvyyteen ja valvontaan.

Koordinaatioryhmän osana työskentelee erillinen annosjakelutoimintaan keskittyvä alatyöryhmä. Se hyödyntää työssään muun muassa Fimean viime keväänä julkaisemaa annosjakeluselvitystä.

Lisää apteekkitoimintaan liittyviä selvityksiä on luvassa vielä marraskuun aikana, kun sosiaali- ja terveysministeriö julkistaa Fimealta tilatut selvitykset lääkeneuvonnasta ja eurooppalaisista apteekkijärjestelmistä. Selvitykset on tarkoitus julkaista marraskuun puolivälin tienoilla.

Lääkeasioiden uudistus on yli hallituskausien ulottuva hanke, jona tavoitteena on kehittää lääkehoidon ohjausta ja rahoitusta, tiedonhallintaa ja digitaalisia työvälineitä sekä apteekkitaloutta ja lääkkeiden jakelua. Apteekkeja koskevasta kehityksestä vastaa apteekkijaos.

Apteekkijaoksen uutena alaryhmänä on aloittanut avohuollon apteekkien lääkevalmistuksen alaryhmä, jonka tehtävänä on määritellä avohuollon apteekkien lääkevalmistuksen eli ex tempore -valmistuksen tavoitteet, lainsäädännön haasteet sekä pitkän aikavälin kehityskohteet.