Sairastumisia aiheuttaa eniten A-virus, jota on todettu kaikissa sairaanhoitopiireissä ... Lue lisää »

Lihavuus ja liikakilot suurentavat riskiä sairastua moniin syöpiin erityisesti naisilla... Lue lisää »

Vuonna 2030 apteekissa tulostetaan lääkkeitä, valitaan itsehoito geenien mukaan ja hyöd... Lue lisää »

Apteekit tarjoavat asiakkaille liikuntaneuvontaa terveeseen elämään ja sairauksien hoid... Lue lisää »

Ison-Britannia ero saattaa vaikuttaa joidenkin lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden... Lue lisää »

Lääkäreiltä vahva tuki ammattiapteekeille

Lääkärikysely   12.04.2018 13:06  VIRPI EKHOLM INGIMAGE

,

Apteekkarilehden lääkärikyselyyn vastasi 300 lääkäriä. Heistä lähes kaikki katsoo apteekkien ja lääkäreiden yhteistyön toimivan hyvin.

Lääkärit ovat tyytyväisiä apteekkien palveluihin ja apteekkien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Tämä ilmenee Apteekkarilehden toteuttamasta kyselystä, johon vastasi yhteensä 300 lääkäriä helmikuussa 2018.

95 prosenttia kyselyyn vastanneista lääkäreistä kertoo olevansa melko tai erittäin tyytyväisiä apteekkiin, jonka kanssa he ovat eniten tekemisissä.

Kiitosta saavat erityisesti palvelun laatu, aukioloajat, yhteistyökyky ja henkilökunnan asiantuntemus.

Valtaosa kyselyyn vastanneista lääkäreistä katsoo myös, että apteekkien ja lääkäreiden yhteistyö toimii hyvin. Tämän väittämän kanssa melko tai täysin samaa mieltä oli 93 prosenttia vastaajista.

Apteekki tukee osaltaan potilaan hyvää hoitoa

Apteekkien tärkeimpiä palveluita ovat lääkäreiden mielestä itsehoidon neuvonta sekä lääkeneuvonta ja lääkehoidon onnistumisen tukeminen. Lähes kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä näiden palveluiden tarpeellisuudesta.

Yhdeksän kymmenestä piti tarpeellisena myös inhalaatiohoidon tarkistuspalvelua eli oikean inhalaatiotekniikan ja laitteen huollon opastusta asiakkaille.

Suurin osa kyselyyn vastanneista lääkäreistä luottaa siihen, että apteekit ohjaavat potilaat tarvittaessa lääkäriin, mikäli vaiva ei sovi hoidettavaksi itsehoidolla tai kyseessä on niin sanottu riskipotilas.

Kolme neljästä vastaajasta katsoo, että apteekkien antama itsehoidon neuvonta vähentää turhia lääkäri- ja päivystyskäyntejä esimerkiksi flunssa- ja allergiakaudella.

Kehitettävääkin löytyy

Lääkärit näkevät kuitenkin myös kehitettävää apteekkien toiminnassa.

Erityisesti vastaajat toivovat, että farmaseutit ja proviisorit eivät ”pelottelisi” asiakkaita lääkkeiden haittavaikutuksilla tai kommentoisi turhaan lääkärin määräämiä lääkehoitoja.

Myös lääkkeiden annosjakelu kaipaisi kyselyn mukaan kehittämistä. Lääkärit toivovat, että muutokset potilaan lääkitykseen voisi tehdä nykyistä joustavammin.

Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler nyökkää näille toiveille.

- On tärkeää, että apteekki tukee lääkeneuvonnallaan lääkäreiden antamia hoito-ohjeita. Tämä on koko yhteistyön ydin. Lääkäreiden ja apteekkien hyvällä yhteistyöllä myös muilla osa-alueilla varmistetaan potilaan paras mahdollinen hoito.

Sandler toteaa, että yhteistyön sujuvoittamiseksi tarvitaan toimivia viestintäkanavia.

- Niiden kehittäminen esimerkiksi tulevaisuuden sähköisen lääkityslistan yhteyteen on tärkeää.

Kyselyyn vastanneilta tukea nykyiselle apteekkijärjestelmälle

Lääkärit antavat vahvan tukensa myös nykyiselle apteekkijärjestelmälle, jossa viranomaiset ohjaavat apteekkien perustamista ja sijoittumista.

Vastanneista lääkäreistä 72 prosenttia katsoo, että viranomaisten tulisi jatkossakin ohjata apteekkien alueellista sijoittumista. Yhtä moni on täysin tai melko samaa mieltä siitä, että viranomaisten tulee ohjata apteekkien perustamista.

Vain seitsemän prosenttia kyselyyn vastanneista lääkäreistä on melko tai täysin samaa mieltä siitä, että apteekkien perustamisen tulisi olla täysin vapaata kenelle tahansa.

Sen sijaan lähes puolet vastaajista olisi valmis antamaan kaikille proviisoreille mahdollisuuden perustaa apteekkeja.

Arkisto


Influenssaepidemia käynnistyi – Rokotteen ehtii vielä ottaa
21.01.2019 16:35 ERJA ELO

21.01.2019 16:35 ERJA ELO


Melkein joka kymmenes syöpä johtuu lihavuudesta
21.01.2019 09:14 UUTISPALVELU DUODECIM

21.01.2019 09:14 UUTISPALVELU DUODECIM


Lääkehoito tulee yhä lähemmäs potilasta
18.01.2019 15:30 OLLI-PEKKA TIAINEN

18.01.2019 15:30 OLLI-PEKKA TIAINEN


Suomessa on jo 200 Liikkujan Apteekkia!
18.01.2019 08:38 ERJA ELO

18.01.2019 08:38 ERJA ELO


Brexitiin on varauduttu sosiaaliturvassa ja lääkehuollossa
16.01.2019 09:56 ERJA ELO

16.01.2019 09:56 ERJA ELO


Norjan lääkepula pahenee
11.01.2019 14:15 RIITTA LEHTIMÄKI

11.01.2019 14:15 RIITTA LEHTIMÄKI


Murskaus loppui, vointi parani
10.01.2019 15:30 NINA RANTTILA

10.01.2019 15:30 NINA RANTTILA


Venäläiset tulevat
07.01.2019 14:15 SALLA NAZARENKO

07.01.2019 14:15 SALLA NAZARENKO


Lääkemyynti kääntyi kasvuun
04.01.2019 10:40 ERKKI KOSTIAINEN

04.01.2019 10:40 ERKKI KOSTIAINEN


Brexit uhkaa lääkkeiden saatavuutta
04.01.2019 08:15 ERJA ELO

04.01.2019 08:15 ERJA ELO