Naiset olivat apteekkien toimintaan hieman tyytyväisempiä kuin miehet. Ikäryhmistä tyytyväisimpiä olivat yli 65-vuotiaat. Kuva: Petri Jauhiainen
Uutinen

Kysely: Suomalaiset ovat tyytyväisiä apteekkeihin

20.10.2022 | 09:50

Teksti : Hanna Hyvärinen

Tyytyväisimpiä ovat eniten apteekin palveluja käyttävät eli iäkkäät. Myös apteekkien pidentyneet aukioloajat näkyvät tyytyväisyydessä.

Valtaosa suomalaisista on tyytyväisiä apteekkien toimintaan, ilmenee elokuussa tehdystä väestökyselystä.  

Aula Research Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastanneista apteekkien toimintaan oli vähintään melko tyytyväisiä peräti 95 prosenttia vastaajista. Erittäin tyytyväisiä oli 43 prosenttia ja melko tyytyväisiä 52 prosenttia vastaajista. Naiset olivat hieman tyytyväisempiä kuin miehet ja ikäryhmistä tyytyväisimpiä olivat yli 65-vuotiaat.  

– Tyytyväisyys oli suurinta niissä vastaajaryhmissä, jotka apteekkipalveluita eniten käyttävät, joten tulokset eivät sikäli yllättäneet, kommentoi Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen

Kostiaisen mukaan apteekit ovat pystyneet vastaamaan hyvin asiakkaiden tarpeisiin ja tyytyväisyys on siksi pysynyt korkeana jo useita vuosia.  

Yhdeksän kymmenestä tyytyväisiä lääkkeiden saatavuuteen

Kyselyllä selvitettiin myös tyytyväisyyttä apteekkihenkilökunnan ammattitaitoon, apteekissa saatavaan neuvontaan ja ohjaukseen, apteekkien valikoimaan, lääkkeiden saatavuuteen ja aukioloaikoihin. Tyytyväisyys näihin oli sitä suurempaa, mitä iäkkäämmästä vastaajasta oli kyse. 

Apteekkihenkilökunnan ammattitaitoon oli erittäin tyytyväisiä 55 prosenttia ja melko tyytyväisiä 39 prosenttia vastaajista. Lähes yhtä tyytyväisiä oltiin myös apteekissa saatavaan neuvontaan ja ohjaukseen. Apteekkien valikoimaan oli erittäin tyytyväisiä 42 prosenttia ja melko tyytyväisiä 51 prosenttia vastaajista. 

– Lääkkeiden maailmanlaajuisista saatavuusongelmista huolimatta lääkkeiden toimitusvarmuus apteekeista on pysynyt erinomaisena. 98-99 reseptiin sadasta lääkkeen saa saman tien mukaansa apteekista. Lääkkeiden saatavuuteen olikin tyytyväinen yhdeksän kymmenestä vastaajasta, Kostiainen kertoo.  

Aukiolot pidentyneet

Vähiten tyytyväisiä vastaajat olivat apteekkien aukioloaikoihin, mutta niihinkin valtaosa oli erittäin (35 %) tai melko (49 %) tyytyväinen. Tyytymättömiä oli vain 14 prosenttia vastaajista.  

– Apteekit ovat viime vuosina pidentäneet aukioloaikojaan, mikä näkyy nyt tuloksissa, Kostiainen arvioi.  

Aula Research Oy toteutti apteekkien toimintaa ja kansalaisten apteekkimielipiteitä kartoittavan väestökyselyn Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta elokuussa. Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä, johon vastasi vähän yli tuhat iältään 18-85 vuotiasta kansalaista. Otos kiintiöitiin ja painotettiin edustamaan mannersuomalaisia iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan.