Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa muutettiin insuliinin annostelurytmiä ja saatiin iäkkä... Lue lisää »

Viro on ensimmäinen maa, jonka kansalaiset voivat hankkia Suomesta lääkkeitä omassa kot... Lue lisää »

Alan suurin koulutustapahtuma pidetään tänä vuonna turvallisuussyistä etäyhteyksillä, j... Lue lisää »

TÄYDENNETTY 29.5. Hallitus on esittänyt muutoksia lääkelakiin, lääkkeiden velvoitevaras... Lue lisää »

Sammon apteekin drive in -luukku palvelee niin autoilijoita kuin kävelijöitä. Luukku on... Lue lisää »

Kuntapäättäjät arvostavat apteekkiyhteistyötä

Lääkejakelu   21.02.2020 07:45  ERKKI KOSTIAINEN Mauri Ratilainen

,

Kuntapäättäjien mielestä lääkitysturvallisuuden varmistaminen kotihoidossa ja palveluasumisyksiköissä tulisi olla lakisääteistä. Espoonlahden kotihoidon yksikössä Espoossa aloitettiin vuonna 2018 kokeilu, jossa prosesseja kehitetään yhteistyössä apteekin kanssa.

Kuntapäättäjien mielestä lääkitysturvallisuuden varmistaminen kotihoidossa ja palveluasumisyksiköissä tulisi olla lakisääteistä.

Kuntapäättäjät pitävät tärkeänä, että kunnan kotihoidon ja palveluasumisen yksiköt tekevät yhteistyötä apteekkien kanssa. Yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen alueen apteekkien kanssa ollaan myös varsin tyytyväisiä, ilmenee kuntapäättäjille tehdystä kyselystä.

Kyselyn kohteena olivat ikäihmisten palveluista kunnissa ja kuntayhtymissä vastaavat virkamiehet ja pienten kuntien kunnanjohtajat. Virkamiesten lisäksi mielipiteitä kysyttiin kuntien sosiaali- ja terveyslautakuntien jäseniltä.

Virkamiehistä lähes kaikki olivat erittäin (59 %) tai jokseenkin (36 %) tyytyväisiä vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön alueensa apteekkien kanssa. Poliitikoista tyytyväisiä oli kolme neljästä.

Vuoropuhelua oli käyty etenkin lääkitysturvallisuuteen liittyvistä asioista. Kuntapäättäjät katsovat melko yksimielisesti, että kotihoidossa ja palveluasumisyksiköissä tulisi olla lakisääteinen velvollisuus varmistaa lääkitysturvallisuus.

Kuntapäättäjiltä kysyttiin myös mielipidettä lääkkeiden koneellisen annosjakelun keskittymisestä. Lähes joka kolmas (30 %) virkamies ja poliitikko oli sitä mieltä, että lähiapteekin tulisi toimia ensisijaisena palveluntuottajana lääkkeiden annosjakelussa, jotta voidaan varmistaa lääkityksen kokonaisuuden hallinta. Jokseenkin samaa mieltä asiasta oli 43 prosenttia virkamiehistä ja 47 prosenttia poliitikoista.

Turvallisen lääkehoidon tuki kiinnostaa

Kyselyllä selvitettiin myös Apteekkariliiton kehittämän Turvallisen lääkehoidon tuki -palvelun (TLT) tunnettuutta, käyttöä ja tyytyväisyyttä siihen.

Palvelun kertoi tuntevansa reilu puolet virkamiehistä ja vajaa puolet poliitikoista. Virkamiehet, joiden kunnissa palvelu on jo käytössä, olivat siihen erittäin (49 %) tai jokseenkin tyytyväisiä (44 %).

Kuntapäättäjistä, joiden edustamissa kunnissa palvelu ei vielä ole käytössä, yli 80 prosenttia piti sitä kiinnostavana oman kunnan tai alueen hoitoyksiköitä ajatellen. Suurimmaksi esteeksi palvelun käyttöönotolle arvioitiin olevan epätietoisuus palvelun tarjonnasta kunnassa.

– Hienoa, että lääkitysturvallisuus nähdään kunnissa tärkeänä kehittämiskohteena. Meillä on apteekeissa maanlaajuisesti tarjolla lääkitysturvallisuusasiantuntemusta ja yhteistyölle on kyselyn perusteella selvästi tilausta, iloitsee farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler Apteekkariliitosta.

Kuntapäättäjäkyselyn teki viime marras-joulukuussa Aula Research Oy Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta. Verkkokyselyyn ja puhelinhaastatteluihin vastasi yhteensä yli 300 kuntapäättäjää. Kysely kattoi valtaosan Suomen kunnista.

Arkisto


THL selvittää, miksi jotkut sairastuvat vaikeaan koronainfektioon
06.04.2020 13:07

06.04.2020 13:07


Pudasjärvellä lääkkeet matkustavat asiakkaiden luo paikallisbussilla
06.04.2020 08:46 HANNA HYVÄRINEN

06.04.2020 08:46 HANNA HYVÄRINEN


Suomalaiset tyytyväisiä apteekkien toimintaan koronaepidemian aikana
03.04.2020 13:02 HANNA HYVÄRINEN

03.04.2020 13:02 HANNA HYVÄRINEN


Apteekin verkkopalvelu lähti nousukiitoon
03.04.2020 08:17 ERJA ELO

03.04.2020 08:17 ERJA ELO


Apteekkihenkilöstön koronatestaamisesta kirjallinen kysymys
03.04.2020 07:28 HANNA HYVÄRINEN

03.04.2020 07:28 HANNA HYVÄRINEN


EMA: Klorokiinia ja hydroksiklorokiinia tulee käyttää vain hoitosuositusten mukaan
02.04.2020 11:51 TARU VANHALA

02.04.2020 11:51 TARU VANHALA


COVID-19 -tautiin ei toistaiseksi tehokasta lääkettä – useita tutkimushankkeita meneillään
01.04.2020 14:17 TARU VANHALA

01.04.2020 14:17 TARU VANHALA


Vaalan ja Paltamon apteekit lahjoittavat kuntiensa kotihoitoon kasvosuojukset
31.03.2020 16:40 ERJA ELO

31.03.2020 16:40 ERJA ELO


Kysely: Apteekeissa toistaiseksi vältytty koronatartunnoilta
31.03.2020 07:41 ERKKI KOSTIAINEN, HANNA HYVÄRINEN

31.03.2020 07:41 ERKKI KOSTIAINEN, HANNA HYVÄRINEN


Kansallisesta lääketietovarannosta käynnistyy selvitystyö
30.03.2020 14:47

30.03.2020 14:47