Osteoporoosin riski voi kasvaa myös kortisonivoiteiden runsaan ja pitkäaikaisen käytön seurauksena. Kuva: iStock
Uutinen

Kortisonivoiteet voivat suurentaa osteoporoosin riskiä

04.02.2021 | 09:50

Teksti : Uutispalvelu Duodecim

Jaa artikkeli:

Suun kautta otettuna kortisoni- eli kortikosteroidilääkkeet suurentavat osteoporoosin ja luunmurtumien vaaraa, ja sama näyttäisi koskevan ihosairauksien hoidossa käytettäviä kortisonivoiteita. Annosten pitää kuitenkin olla erittäin suuria ja käytön pitkäaikaista, jotta haittoja ilmaantuu.

Tanskalaistutkijoiden havainnot perustuvat 720 000 vahvoja kortisonivoiteita käyttävän rekisteritietoihin, ja niiden perusteella osteoporoosin eli luukadon ja luunmurtumien riski suurenee tasaisesti mitä enemmän voiteita käyttää.

Käytännössä kortisoniannosten pitää olla hyvin suuria ja käytön runsasta, jotta niistä on yksittäiselle potilaalle haittaa. Tutkijat laskivat, että käytetyssä aineistossa noin 4 osteoporoosia sadasta olisi estynyt, jos potilaat eivät olisi käyttäneet voimakkaita kortisonivoiteita pitkäaikaisesti ja paljon.

Tutkijat huomauttavat, että voiteiden lisäksi monet muutkin seikat saattavat selittää tuloksia. On esimerkiksi mahdollista, että muut lääkitykset, elämäntavat tai sairaudet, joita kortisonivoiteilla hoidetaan, vaikuttivat tuloksiin.

Havainnot pitää varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat siihen, että kortikosteroidilääkkeisiin liittyvä osteoporoosi- ja luunmurtumariski koskee todennäköisesti kaikkia potilaita riippumatta siitä, missä muodossa lääkkeitä käyttää.

Voiteisiin liittyvät luustoriskit ovat kuitenkin vähäisiä ja koskevat suhteellisen pientä potilasjoukkoa. Heille olisi mahdollisuuksien mukaan hyvä pohtia muita hoitovaihtoehtoja tai pyrkiä ehkäisemään haittoja esimerkiksi luukatoa hillitsevillä lääkkeillä.

Tutkimus julkaistiin JAMA Dermatology -lehdessä.