Hoidon kulmakivi on edelleen inhaloitava kortikosteroidi, joka rauhoittaa keuhkojen tulehdusta. kuva: Katja Lösönen
Uutinen

Kortisoni astman hoidossa: vähemmän ja harvemmin

29.06.2022 | 09:12

Teksti : Virpi Ekholm

Jaa artikkeli:

Astman päivitetty Käypä hoito -suositus pyrkii vähentämään kortikosteroidien käyttöä astman hoidossa. Erityisesti suun kautta otettavaa tablettikortisonia tulisi käyttää vain todelliseen tarpeeseen.

Suositustyöryhmän puheenjohtaja, vastaava ylilääkäri Mika Mäkelä HUSista kertoo, että aikuispotilaille on aiemmin kirjoitettu herkästi tablettikortisonia kotiin tarvittaessa otettavaksi.

Nyt korostetaan, että lääkärin tulisi aina arvioida, tarvitaanko pahenemisvaiheen hoidossa kortisonikuuria.

– Potilaiden on monesti itse hankala arvioida, tarvitaanko kortisonikuuria todella. Vaarana on, että potilas ottaa lääkettä varmuuden vuoksi ja ajautuu tablettikortisonin jatkuvaan käyttöön, jolloin haitat korostuvat.

Uusi suositus lyhentää myös suun kautta otettavien kortisonikuurien kestoa. Kun aiemmin aikuispotilaille suositeltiin kymmenen päivän kuureja, nyt suositus on 5-7 päivää.

Vaikean astman hoitoon on tullut entistä tehokkaampia, biologisia lääkkeitä, joilla vaikeatkin oireet saadaan usein hallintaan. Tämä auttaa vähentämään tablettikortisonin käyttöä myös vaikeassa astmassa.

– Astman hoidosta on tullut aiempaa yksilöllisempää. On tärkeää tunnistaa, miten juuri kyseisen potilaan tauti käyttäytyy ja suunnitella hoito sen mukaisesti, Mäkelä korostaa.

Pyritään pieniin annoksiin

Hoidon kulmakivi on edelleen inhaloitava kortikosteroidi, joka rauhoittaa keuhkojen tulehdusta. Keuhkoputkia avaavaa beeta2-agonistia otetaan tarvittaessa oireiden hoitoon.

Myös hengitettävän kortisonin käytössä pyritään mahdollisimman pieniin annoksiin.

– Aiemmin potilaita on ohjattu nostamaan hengitettävän kortikosteroidin määrää automaattisesti esimerkiksi flunssan yhteydessä. Tämä ei ole tarpeellista useimmilla lievää tai keskivaikeaa astmaa sairastavilla potilailla, joten nyt rutiininomaisesta ohjeesta on luovuttu, Mäkelä kertoo.