Sähköisiä lääkemääräyksiä on arvioitu toimitettavan vuosina 2022–2023 kaikkiaan 136,1 miljoonaa kappaletta. Kuva: Kimmo Brandt
Uutinen

Kanta-palveluiden käyttömaksuun esitetään apteekeille korotusta

24.06.2021 | 11:31

Teksti : Hanna Hyvärinen

Jaa artikkeli:

Uudessa, lausuntokierroksella olevassa maksuasetuksessa myös maksajien joukkoa esitetään laajennettavaksi kaikkiin Kanta-palveluihin liittyneisiin terveydenhuollon palvelunantajiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pyytää parhaillaan lausuntoja asetusluonnoksesta, joka koskee Kanta-palveluiden käyttömaksuja vuosille 2022–2023. Apteekkeja esityksessä koskevat sähköisestä lääkemääräyksestä perittävät maksut, joilla rahoitetaan Reseptikeskuksen ja varmennepalvelujen ylläpidosta ja käytöstä aiheutuvia kustannuksia. 

Maksuasetus on määräaikainen ja se on annettu aiemmin vuodeksi kerrallaan. Nyt lausunnoilla oleva uusi asetus on kuitenkin suunniteltu kaksivuotiseksi. STM:n mukaan pidemmän aikavälin asetuksella halutaan parantaa maksujen ennakoitavuutta. 

Lisäksi uudessa asetuksessa maksajien joukkoa esitetään laajennettavaksi kaikkiin Kanta-palveluihin liittyneisiin terveydenhuollon palvelunantajiin. Maksua alettaisiin periä myös Kelalta. 

Kenen tulisi rahoittaa?

Voimassa olevan, vuoden 2021 maksuasetuksen mukaan apteekeilta perittävä maksu on 0,053 euroa jokaisesta apteekin ja sen sivuapteekkien toimittamasta sähköisestä lääkemääräyksestä. 

Vuosille 2022–2023 käyttömaksun määräksi apteekeille esitetään 0,054 euroa jokaista sähköistä lääkemääräystä kohti. 

Maksut perittäisiin kaksi kertaa vuodessa, syyskuussa ja helmikuussa.

Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler suhtautuu varauksella malliin, jossa palveluita rahoittavat toimijat.

– Kanta-palveluiden tavoitteena on osaltaan turvata väestölle laadukkaat ja turvalliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Näiden palveluiden rahoituksen ei pitäisi kuulua toimijoille, vaan valtion tulisi vastata kansallisten palveluiden kehittämishankkeiden ja käytön rahoituksesta, Sandler sanoo.

Apteekit ja terveydenhuolto jakavat sähköisen reseptin kustannukset

Sähköisen lääkemääräyksen käyttö ja kustannukset, yhteensä 16,19 miljoonaa euroa, jakautuvat puoliksi apteekkien ja puoliksi terveydenhuollon palvelujen antajien kesken. Apteekit vastaavat reseptien toimittamisesta, terveydenhuollon palvelut puolestaan niiden kirjoittamisesta. 

Vuosien 2022–2023 arvion mukaan kustannukset ovat 8,096 miljoonaa euroa sekä apteekeille että terveydenhuollon palvelujen antajille. 

Sähköisiä lääkemääräyksiä on arvioitu toimitettavan tuona aikana 136,1 miljoonaa kappaletta.