Lääkityslista selkiyttää kokonaislääkitystä, sujuvoittaa lääkkeiden toimittamista ja parantaa lääkitysturvallisuutta. Kuva: Ingimage
Uutinen

Kansallinen lääkityslista valmistuu vuonna 2024

01.06.2021 | 12:52

Teksti : Erja Elo

Jaa artikkeli:

Lääkityslista otetaan käyttöön vaiheittain. Ensi keväänä toimii rakenteinen annostus, joka sujuvoittaa lääkkeiden toimittamista ja parantaa lääkitysturvallisuutta.

Kansallista lääkityslistaa on kaivattu Suomeen jo pitkään. Kela, THL ja Fimea aikovat saada listan käyttövalmiiksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Käyttöönotto vaatii vielä paljon kehitystyötä ja muutoksia lainsäädäntöön.

Lääkityslista selkiyttää kokonaislääkitystä ja parantaa lääkitysturvallisuutta, sillä se auttaa näkemään asiakkaan ajantasaisen lääkityksen ja lääkityshistorian.

Reseptikeskuksessa jokainen asiakkaan käytössä oleva lääke näkyy vain kerran, eikä useina päällekkäisinä resepteinä, kuten tällä hetkellä. 

Tämä säästää hoitohenkilökunnan ja apteekkien aikaa: kun lista on lyhyempi, kuluu oikeiden reseptien etsimiseen vähemmän aikaa. Esimerkiksi reseptiä toimittaessa apteekin päätteellä eivät enää näy vain kaikki toimituskelpoiset lääkkeet, vaan käyttöön määrätyt lääkkeet.

Lääkityslistan ansiosta myös kansalaisten on helpompi saada ymmärrys käytössään olevasta lääkityksestä.

– Nykyään apteekeissa tulee vastaan tilanteita, joissa asiakas ei itsekään tiedä, mitä hän tulee pyytämään tai hänellä ei välttämättä ole reseptiä tarvitsemaansa lääkkeeseen, kertoo liiketoiminnan asiantuntija Harri Nurmi Kelan Kanta-palveluista.

Käyttäjien toiveet kuultu työpajoissa

Lääkityslistaa määritellään parhaillaan käyttäjien toiveiden mukaiseksi. Työpajoissa on kuultu apteekkilaisia, terveydenhuollon ammattilaisia, järjestelmätoimittajia sekä lääkkeen käyttäjiä.

– Työpajoissa esimerkiksi lääkkeen käyttäjät ovat toivoneet, että voisivat itse tarkistaa, milloin voivat hakea lääkettä seuraavan kerran korvattuna. Mietimme miten tämän voisi toteuttaa, Nurmi kertoo. 

Lääkityslista otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa, maaliskuussa 2022, käyttöön saadaan rakenteinen annostus.

– Paljon puhutaan lääkityslistasta, mutta itse näen rakenteisen annostuksen potilaan lääkitysturvallisuuden kannalta tärkeämpänä muutoksena, Nurmi sanoo. 

Rakenteinen annostus tarkoittaa, että tieto kirjataan yhtenevällä tavalla potilas- ja asiakastietojärjestelmiin. Tällä hetkellä tieto ei siirry kunnolla järjestelmien välillä, koska potilastietojärjestelmän rakenteinen annostus muutetaan tekstiksi Reseptikeskuksessa.

Tavoitteena on sujuvoittaa lääkkeiden toimittamista ja vähentää esimerkiksi resepteihin liittyvien epäselvyyksien selvittelyä apteekin ja lääkärin välillä.

Kun rakenteinen annostus saadaan toimimaan, tietyt asiat voidaan mahdollisesti automatisoida.

Apteekkijärjestelmä voisi esimerkiksi tarkastaa automaattisesti, onko lääkäri määrännyt lapselle sopivan annoksen antibioottimikstuuraa, jolloin farmaseutin ei tarvitse laskea sitä erikseen lapsen painon mukaan.

Rakenteisuuden käyttöönotto helpottaa myös verkkoapteekin toimintaa siten, että reseptilääkkeitä ostava asiakas ei enää tarvitse joka vaiheessa farmaseutin apua.

Saatavuushäiriöt heti tiedoksi lääkärille

Lääkityslistaan on tarkoitus saada kirjattua myös muita lääkitysturvallisuutta parantavia tietoja. Näitä ovat esimerkiksi apteekkien tekemät lääkityksen tarkistukset ja arvioinnit, kansalaisten omat kirjaukset sekä osastohoidossa annetut lääkitykset. 

Lääkityslistan yhteydessä päivitetään myös Lääketietokannan eli apteekkitaksan tietosisältöä. Lääkärille saadaan näkyviin tieto mahdollisista häiriöistä lääkkeen tukkusaatavuudessa, jolloin hän voi tarvittaessa vaihtaa lääkkeen.

– Tätä ominaisuutta on toivottu paljon. Saatavuushäiriömerkintä ei tosin vielä kerro, onko lääkettä saatavana apteekista, mutta saatavuuden voi tarkistaa esimerkiksi Apteekkariliiton Lääkehausta, Nurmi sanoo.   

Lääketietokannassa tulee jatkossa olemaan myös biologisten lääkkeiden vaihtamiseen liittyvä tietorakenne, jotta kalliiden biologisten lääkkeiden vaihtaminen edullisempiin biosimilaareihin sujuisi lääkäreiltä helpommin.

– Tämä rakenne ei auta vielä siihen, että biologisia lääkkeitä voitaisiin vaihtaa apteekeissa, Nurmi huomauttaa.

Biosimilaarien käyttöä lisäämällä on mahdollista saada huomattavia säästöjä lääkekuluihin.