Unkarin Punaisen Ristin ensiapuyksikkö auttaa paenneita ukrainalaisia rajalla. Useimmat potilaat kärsivät uupumuksesta, stressistä ja kroonisista sairauksista. Kuvat: Tamara Vukov / IFRC
Uutinen

Kansainvälinen Punainen Risti toimittaa lääkeapua Ukrainaan

08.04.2022 | 09:30

Teksti : Erja Elo

Lääkepakkauksia ei kuljeteta kriisialueelle Suomesta asti, vaan hankinnoista vastaa kansainvälinen Punainen Risti.

Ukrainassa on akuutti pula lääkkeistä. Apteekkeja ja lääkekuljetuksia on pommitettu, mikä on estänyt lääkkeiden ja lääkintävälineiden normaalin jakelun osissa Ukrainaa. WHO:n mukaan lähes puolet Ukrainan apteekeista on suljettu. 

Suomen Punaisella Ristillä on lupa toimia lääketukkuna, mutta Suomesta ei lähde lääkekuljetuksia kriisialueelle. 

SPR lahjoittaa keräysvaroja kansainväliselle Punaiselle Ristille, joka hankkii lääkkeet ja toimittaa ne perille joko suoraan itse tai Ukrainan Punaisen Ristin kautta. 

SPR toimii näin, koska humanitaarinen apu perustuu aina vastaanottajien tarpeisiin.

– Kansainvälinen Punainen Risti tietää, mitä Ukrainassa tarkalleen tarvitaan ja kuka lääkkeet ottaa vastaan. Näin emme lähetä alueelle sattumanvaraisesti mitä tahansa lääkkeitä, kertoo SPR:n hankintapäällikkö Ritva Lahti.

SPR saa toimia lääketukkuna

Punaisen Ristin toimittamia lääkkeitä ja lääkintätarvikkeita jaetaan muun muassa kriisialueella liikkuville ensiapuyksiköille. 

– Ukrainassa tarvitaan tällä hetkellä esimerkiksi haavoittuneiden hoitoon tarkoitettuja pakkauksia, joissa on ensiaputarvikkeita ja leikkaussalissa tarvittavia välineitä, Lahti sanoo.

Suomen Punaisella Ristillä on lääketukkulupa, jotta se pystyy lähettämään lääkkeitä katastrofialueille osana nopean avun katastrofivalmiusyksiköitä, jotka ovat käytännössä kenttäsairaaloita ja -klinikoita.

– Katastrofivalmiusyksiköt ovat kokonaispaketteja, joissa on lääkkeiden lisäksi kenttäsairaaloiden tarvitsemat laitteet, kalusteet ja varusteet yhdessä henkilökunnan kanssa. Nopean toiminnan yksiköiden pitää pystyä toimimaan kolmen kuukauden ajan itsenäisesti myös paikoissa, joissa kaikki on tuhoutunut, Lahti kertoo.

Lääkinnällisiä yksiköitä ei ole vielä pyydetty Ukrainaan, mutta SPR on lähettänyt logistiikkaan keskittyneen katastrofivalmiusyksikön, joka organisoi kansainvälisen Punaisen Ristin materiaaliavun kuljettamista, varastointia ja jakelua Ukrainaan.

Lahjoita rahaa, älä lääkkeitä

Auttamishaluiset yksityishenkilöt ja yhdistykset ovat keränneet Suomen apteekeista kriisialueelle lähetettäväksi esimerkiksi yksittäisiä särkylääkepakkauksia, mutta ne eivät ole erityisen käyttökelpoisia Ukrainan kriisialueella kielimuurin takia.

Suomessa myytävissä lääkkeissä on suomen- ja ruotsinkieliset pakkausselosteet, mutta Ukrainassa suurin osa väestöstä puhuu äidinkielenään ukrainaa tai venäjää.

– Loppukäyttäjä ei välttämättä ymmärrä, miten lääkkeitä pitäisi käyttää, Ritva Lahti sanoo.

SPR kehottaakin ihmisiä lahjoittamaan Ukrainan auttamiseksi rahaa – ei lääkkeitä tai muuta tavaraa.

Apua jo yli miljoonalle

Punainen Risti on auttanut yli miljoonaa Ukrainan kriisistä kärsinyttä ihmistä. Sillä on Ukrainassa yli 10 000 paikallista vapaaehtoista ja yli tuhat työntekijää. Lisäksi moninkertainen joukko työskentelee kriisin parissa Ukrainan ulkopuolella, kuten Suomessa. 

SPR arvioi, että avun tarve on valtava se tulee jatkumaan Ukrainassa pitkään. Maassa tarvitaan edelleen ruokaa, vettä, hygieniatarvikkeita ja lääketieteellistä materiaalia.

Vaikeasta sotatilanteesta huolimatta Punainen Risti on saanut vietyä apua perille. Ukrainan naapurimaihin on perustettu logistiikkakeskuksia, joiden kautta avustustarvikkeita on helpompi kuljettaa eteenpäin.

Punainen Risti on auttanut yli miljoonaa Ukrainan kriisistä kärsinyttä ihmistä.