Euroopan unionin komissio myönsi perjantaina ehdollisen myyntiluvan remdesiviirille ens... Lue lisää »

Farmania on auttanut apteekkeja työvoimapulassa, mutta toisaalta ottanut myös lomautett... Lue lisää »

Taustalla ovat sosiaalisessa mediassa liikkuvat huhut Venäjällä tapahtuneesta ydinonnet... Lue lisää »

Entinen apteekkari Bengt Mattila iloitsee siitä, että historiallisesti arvokas apteekki... Lue lisää »

Yksi näkyvimmistä koronapandemian seurauksista on se, että verkkoapteekkien ja kotiinku... Lue lisää »

Joka neljäs ikääntyneiden erikoissairaanhoidon päivystyskäynti johtuu lääkehaitoista

Potilasturvallisus   24.02.2020 11:55  ERJA ELO ISTOCKPHOTO

,

Iäkkäät potilaat ovat erityisen alttiita sekä lääkehaitoille että lääkehoidossa tapahtuville virheille.

Lääkkeisiin liittyvät haittatapahtumat ovat yksi yleisimmistä sairaalahoitoon johtavista syistä ikääntyneillä sekä yksi yleisimmistä kuolinsyistä länsimaissa. 

Oulun yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta selviää, että lääkkeisiin liittyvät haittatapahtumat ovat erittäin yleisiä.

Proviisori, MSc Outi Laatikaisen mukaan erityisen merkittävää on, että lääkehaitat aiheuttavat lähes neljänneksen iäkkäiden potilaiden erikoissairaanhoidon päivystyskäynneistä.

Myös sairaalahoidon aikaiset lääkehaitat ovat yleisiä. Arviolta joka viides sairaalassa hoidettu potilas saa lääkehaitan sairaalahoitojakson aikana.

Haittatapahtumiin luetaan sekä lääkkeiden haittavaikutukset että lääkityspoikkeamat eli virheet esimerkiksi lääkkeiden määräämisessä, jakamisessa tai annostelussa.

Vaikka lääkehaittoja esiintyy yleisesti kaikissa ikäryhmissä, iäkkäät potilaat ovat erityisen alttiita sekä lääkehaitoille että lääkehoidossa tapahtuville virheille. Yli 65-vuotiailla potilailla sairaalahoitoon johtavan lääkehaitan todennäköisyys on neljä kertaa suurempi kuin muissa ikäryhmissä.

Merkittävä osa haitoista voitaisiin estää

Väitöstyössä muodostettiin ensimmäistä kertaa kokonaisvaltainen kuva lääkkeisiin liittyvistä haittatapahtumista suomalaisessa erikoissairaanhoidossa.

Tutkimus tuotti uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää lääkehoidon nykyisten toimintamallien kehittämisessä, haittojen ennaltaehkäisyssä ja potilasturvallisuuden lisäämisessä.

Suurin osa lääkitysvirheistä ja lääkehaitoista liittyy viiteen yleisesti käytettyyn lääkeryhmään, useimmiten  keskushermoston kautta vaikuttaviin lääkeainesiin.

Laatikaisen mukaan merkittävä osa lääkehaitoista olisi ennaltaehkäistävissä. Tehokas ja turvallinen lääkehoito vaatii kokonaisvaltaista, reaaliaikaista seurantaa sekä farmakologian erityisosaamisen hyödyntämistä jatkuvana lääketurvatoimintana sairaanhoitopiireissä.


Aiheesta myös


Arkisto


Pleksit tuovat turvaväliä
26.03.2020 13:27 HANNA HYVÄRINEN

26.03.2020 13:27 HANNA HYVÄRINEN


EU:n lääkevirasto varoittaa huijareista – myyvät koronavirukseen valelääkkeitä
25.03.2020 08:30 ERJA ELO

25.03.2020 08:30 ERJA ELO


Chatti neuvoo koronakysymyksissä
25.03.2020 08:02 TARU VANHALA, HANNA HYVÄRINEN

25.03.2020 08:02 TARU VANHALA, HANNA HYVÄRINEN


Fimea seuraa aktiivisesti koronavirusinfektion lääkehoitojen kehitystä
24.03.2020 13:55 ERJA ELO

24.03.2020 13:55 ERJA ELO


Apteekit organisoivat toimintaansa uudelleen, jotta ikäihmiset voivat pysyä kotona
24.03.2020 13:01 ERKKI KOSTIAINEN

24.03.2020 13:01 ERKKI KOSTIAINEN


Porvoossa paiskitaan 12 tunnin työvuoroja
23.03.2020 14:17 HANNA HYVÄRINEN

23.03.2020 14:17 HANNA HYVÄRINEN


STM rajoitti lääkkeiden myyntiä
19.03.2020 19:30 ERKKI KOSTIAINEN

19.03.2020 19:30 ERKKI KOSTIAINEN


Apteekkien lääkevarastot täydentyvät lähipäivinä
18.03.2020 14:36 ERKKI KOSTIAINEN

18.03.2020 14:36 ERKKI KOSTIAINEN


Fimea: Tulehduskipulääkkeitä voi käyttää koronavirusinfektiossa
18.03.2020 10:20 ERJA ELO

18.03.2020 10:20 ERJA ELO


Fimea kehottaa apteekkeja harkitsemaan päivittäisiä tilausmääriään lääketukkukaupoista
17.03.2020 16:34

17.03.2020 16:34