Anne Hautalan mukaan työ lääkeasioiden uudistamisen parissa jatkuu joka tapauksessa, vaikka hallituskausi vaihtuu. Painopisteet voivat tosin muuttua. Kuva: Roni Rekomaa
Uutinen

Jatkuuko lääkeasioiden uudistus, kun valta vaihtuu?

31.03.2023 | 08:43

Teksti : Hanna Hyvärinen

Kysyimme asiaa sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Anne Hautalalta.

Lääkeasioiden uudistuksen koordinaatioryhmän alla toimiva apteekkijaos julkaisi helmikuun alussa selvityksensä apteekkijärjestelmän kehittämisestä.

Selvitys sisältää toimenpide-ehdotuksia kahdelle tulevalle hallituskaudelle. Siinä ehdotetaan muun muassa apteekkitalouden sääntelyn kokonaisuudistuksen käynnistämistä tulevalla, vaalien jälkeen alkavalla hallituskaudella.

Miten varmistetaan, että apteekkijärjestelmän kehittäminen jatkuu ja sovitut suuntaviivat säilyvät tulevalla hallituskaudella?

– Kehittämisehdotukset on tehty siltä pohjalta, että työ ulottuu alkuperäisen suunnitelman mukaan usealle hallituskaudelle. Toki linjaukset ja painopisteet ovat hallituskohtaisia, ja nyt meilläkin tietysti odotellaan, millaisia uuden hallituksen painotukset ovat. Sitten tiedetään miten ja missä järjestyksessä työtä lähdetään seuraavaksi edistämään. Itse nostaisin kärkeen apteekkitalouden kokonaisuudistuksen, joka on noussut esiin usealta taholta. Merkittävä osa-alue on myös lääkeneuvonnan kokonaiskehittäminen, jossa koko lääkealan tulisi olla mukana. Kolmanneksi nostaisin apteekkien roolin ja sote-yhteistyön hyvinvointialueilla.

Onko odotettavissa, että nyt laadittuihin toimenpide-ehdotuksiin tulee muutoksia, jos tai kun poliittiset painotukset muuttuvat uuden hallituksen myötä?

– Muutoksia voi tulla, mutta näen, että listalla on kehittämisehdotuksia, joita on joka tapauksessa syytä viedä eteenpäin. Ja joitain ehdotuksia voidaan joka tapauksessa edistää esimerkiksi viranomaistyönä.

Onko työryhmiin odotettavissa muutoksia vaalien jälkeen?

– Sekä ministeriön nimeämän koordinaatioryhmän että sen alaisten jaosten toimikausi loppuu tämän hallituskauden lopussa 30. huhtikuuta. Seuraavalla hallituskaudella on siis tehtävä päätös, millaiset työryhmät tämän jälkeen kootaan.

Selvityksen mukaan edessä on vielä paljon lisää määrittely- ja selvitystyötä, miten näitä seuraavaksi jatketaan?

– Selvityksessä on määritelty asioiden kiireellisyysjärjestystä. Siellä on myös asioita, jotka eivät ole riippuvaisia hallitusohjelmasta, joten jotain voidaan jo lähteä viemään eteenpäin muun työn ohessa. Hiukan pitää toki odottaa, mitkä ovat hallitusohjelman painopisteet, mutta työtä tehdään koko ajan.