Pitkäaikaissairaudet kuormittavat sairastavan taloutta monin tavoin. Osa jättää jopa tarpeellisen lääkkeen ostamatta tai lykkää sitä, jolloin lääkehoidon aloitus viivästyy. Kuva: Eeva Anundi
Uutinen

Järjestöt: Lääkkeiden vuosiomavastuun ositusta tarvitaan kipeästi

26.06.2023 | 12:22

Teksti : Hanna Hyvärinen

Jos tuoreen hallitusohjelman kirjaus toteutuu, vuosiomavastuun voisi jatkossa maksaa vuoden aikana useammassa erässä. 

Petteri Orpon (kok) hallituksen hallitusohjelmaan sisältyy monen pitkäaikaissairaan kannalta tervetullut kirjaus, lääkkeiden vuosiomavastuun osittaminen. Kalenterivuosittainen liki 600 euron vuosiomavastuu on kohtuuton etenkin pienituloisille ja erityisesti nykytilanteessa, jossa vuosittain yli 8000 potilasta joutuu maksamaan sen yhdellä kertaa.

Jos hallitusohjelman kirjaus toteutuu, vuosiomavastuun voisi jatkossa maksaa vuoden aikana useammassa erässä. Tämän tavoitteen edistämiseksi muodostettiin vuonna 2021 useiden eri järjestöjen ja tahojen yhteistyöverkosto, jonka jäsenet ovat työskennelleet vuosiomavastuun osituksen puolesta useita vuosia. Suomen Apteekkariliitto on ollut mukana työssä.

Järjestöt pitävät uudistusta erittäin tarpeellisena. Sen myötä etenkin monisairaat ja pitkäaikaissairaat saisivat helpotusta maksutaakkansa hallintaan. Järjestöt myös muistuttavat, että lääkkeiden arvonlisäveron nosto ei saa johtaa lääkehoitojen epäonnistumisiin tai keskeytyksiin.

Pitkäaikaissairaudet kuormittavat sairastavan taloutta monin tavoin. Tämä voi johtaa tinkimiseen muista välttämättömistä menoista. Osa jättää jopa tarpeellisen lääkkeen ostamatta tai lykkää sitä, jolloin lääkehoidon aloitus viivästyy. Järjestöjen mukaan tämä on niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta huonoin mahdollinen tilanne. Tehokas ja toimiva lääkehoito turvaa sairastavan hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä.

Lääkkeiden vuosiomavastuun osituksesta saatuja kokemuksia voi jatkossa hyödyntää muiden maksukattojen osituksessa. Järjestöjen mukaan onkin hyvä, että hallituksessa arvioidaan maksukattoja koskevia selvitystarpeita.

Yhteistyöverkoston jäsenet

  • Suomen Diabetesliitto ry
  • Suomen Reumaliitto ry
  • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
  • Suomen syöpäpotilaat ry
  • Lääketeollisuus ry
  • Suomen Lääkäriliitto ry
  • Suomen Sydänliitto ry
  • Suomen Apteekkariliitto ry
  • Psoriasisliitto ry