Uutinen

Huoli stumppauksen lääkehoidon haitoista hälveni

20.06.2016 | 15:02

Teksti : VIRPI EKHOLM

Jaa artikkeli:

Tutkimuksen mukaan vieroituslääkkeet eivät lisää depression, ahdistuksen tai itsetuhoisuuden riskiä.

Varenikliini ja bupropioni eivät lisänneet tupakoinnin lopettamiseen liittyviä vakavia neuropsykiatrisia haittoja laajassa, kansainvälisessä EAGLES-tutkimuksessa, jonka ensimmäiset tulokset julkaistiin Lancetissa.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 8 144 henkilöä, joista noin 500 Suomesta.

Puolet osallistujista oli psykiatrisia, puolet muita tupakoinnin lopettamiseen motivoituneita potilaita.

Yleislääketieteen erikoislääkäri Klas Winell Conmedic Oy:stä arvioi, että tutkimus hälventää varenikliinin ja bupropionin turvallisuuteen liittyneitä huolia. Winell toimii tupakasta vieroituksen Käypä hoito -työryhmän puheenjohtajana.

– Tupakoinnin lopettamiseen voi jo sinänsä liittyä depressiota, ahdistusta tai jopa itsetuhoisuutta hyvin harvinaisina oireina. Tutkimuksen mukaan vieroituslääkkeet eivät lisää tätä riskiä.

Varenikliini oli tutkimuksessa tehokkaampi tupakoinnin lopettamisen tukena kuin bupropioni tai nikotiinikorvaushoito.

Kaikki tupakasta vieroituslääkkeet olivat 12 viikon seurannassa tehokkaampia kuin lume. Osallistujat saivat lääkehoidonlisäksi myös muuta tukea tupakoinnin lopettamiseen.

– Tämä tukee aiempia tutkimuksia, joiden mukaan varenikliini olisi muita lääkehoitoja tehokkaampi. Se ei kuitenkaan riitä yksin tupakasta vieroitukseen, vaan tarvitaan myös muita tukitoimia, Winell painottaa.

Lääkkeen valinta tulee tehdä aina yksilöllisesti harkiten. Varenikliinia Winell suosittelee erityisesti potilaille, joilla on selvä nikotiiniriippuvuus ja monta tupakoinnin lopetusyritystä takana.

– Jos nikotiinikorvaushoitoa on jo kokeiltu tuloksetta, tupakoinnin lopettamiseen tulisi löytää uusia keinoja.

Tutkimuksen rahoittivat lääketehtaat Pfizer ja GlaxoSmithKline.