Annosjakelua pidetään palveluasumisyksiköissä yhtenä tärkeimmistä apteekin palveluista, mutta apteekeilta toivotaan suurempaa roolia myös muissa lääkitysturvallisuutta edistävissä palveluissa. Kuva: Antti Partanen
Uutinen

Hoitajat toivovat nykyistä monipuolisempaa apteekkiyhteistyötä

08.06.2022 | 11:51

Teksti : Hanna Hyvärinen

Asumispalveluyksiköissä toivotaan apteekeilta suurempaa roolia muun muassa lääkityksen arvioinneissa ja muissa lääkitysturvallisuutta edistävissä palveluissa.

Asumispalveluyksiköiden hoitajat toivovat apteekilta nykyistä suurempaa roolia asumispalveluiden lääkehuollossa.

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan apteekin asumispalveluyksiköille tarjoamissa palveluissa korostuvat logistiikkapalvelut, mutta palveluyksiköissä työskentelevät hoitajat toivovat, että apteekki voisi ottaa suurempaa roolia esimerkiksi lääkityksen arvioinneissa ja muissa lääkitysturvallisuutta edistävissä palveluissa. Lisäksi apteekilta odotetaan nykyistä suurempaa roolia kiirelääkkeiden kuljetuksessa, koneellisessa annosjakelussa ja koulutusyhteistyössä.

Kyselytutkimus toteutettiin valtakunnallisella verkkokyselyllä huhti-kesäkuussa 2021. Kyselylomake lähetettiin asumispalveluyksiköissä työskenteleville lähi- ja sairaanhoitajille hoitajien ammattiliittojen sekä valittujen hoivapalveluyritysten, kuntien ja kuntayhtymien kautta.

Kyselytutkimuksella pyrittiin määrittämään hoitohenkilökunnan näkemyksiä ja odotuksia nykyisistä yhteistyömuodoista apteekin kanssa.

Vastaajista valtaosa oli lähi- ja perushoitajia. Mukana oli myös johto- tai vastuutehtävissä työskenteleviä. Enemmistö vastaajista työskenteli ikäihmisten asumispalveluyksikössä.

Apteekin palveluihin ollaan tyytyväisiä

Yleisimmät apteekin toteuttamat yhteistyömuodot olivat lääkkeiden kiireetön ja kiireellinen kuljetus, lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja reseptien uusintapyyntöjen hallinnointi.

Harvemmin toteutuivat lääkityksen tarkistukset ja arvioinnit, lääkehoitoprosessin kehittäminen yhteistyössä sekä säännölliset koulutukset.

Vaikka apteekeilta toivotaan nykyistä suurempaa roolia, asumispalveluyksiköissä työskentelevät ovat kuitenkin nykyiselläänkin tyytyväisiä apteekkiyhteistyöhön. Lähiapteekkiin oltiin tyytyväisempiä kuin toisessa kunnassa sijaitsevaan yhteistyöapteekkiin.

Apteekin tärkeimpinä palveluina vastaajat pitivät lääkkeiden kiireetöntä ja kiireellistä kuljetusta, koneellista annosjakelua sekä lääkeneuvontaa ja apua hoitohenkilökunnalle lääkehoidon ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

Hyödyllisimpinä palveluina hoitajat näkivät lääkeneuvonnan ja avun lääkehoidon ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi, lääkkeiden kiireettömän ja kiireellisen kuljetuksen sekä koulutusyhteistyön.

Tutkimuksen tekijöiden mukaan apteekkien tulisi jatkossa kehittää palvelumallejaan yhteistyössä asumispalveluyksiköiden kanssa ja tehdä uusia asiantuntijapalveluitaan nykyistä tunnetummiksi koko asumispalveluyksikön henkilökunnalle esimerkiksi toteuttamalla palvelumuotoilua paikallisissa yhteistyöprojekteissa.