Ympäristön lääkeainejäämien vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle huolettavat monia vastaajia. kuva: iStock
Uutinen

Harva tietää, että lääkkeiden käyttö aiheuttaa päästöjä

25.11.2021 | 09:10

Teksti : Erja Elo

Suomalaiset toivovat lääkealalta ympäristöystävällisyyttä. Pakkausmateriaalien kierrätettävyys koetaan tärkeäksi, mutta harva tietää lääkkeiden käytön aiheuttavan päästöjä.

Suomalaiset toivovat lääkealalta ympäristöystävällisyyttä, käy ilmi Itä-Suomen yliopiston julkaisemasta kyselytutkimuksesta. Lääkeainejäämät koetaan ympäristöriskiksi, ja niiden vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle huolettavat monia vastaajia. 

Yhdeksän kymmenestä vastaajasta tiedostaa, että lääkeaineita päätyy vesistöihin myös Suomessa. Syitä lääkkeiden ympäristöön päätymiseen ei kuitenkaan tunneta täysin. Merkittävimmäksi ympäristöpäästölähteeksi arvioidaan lääketeollisuuden jätevedet. 

Todellisuudessa merkittävin päästölähde ovat ihmisten lääkkeiden käytön seurauksena virtsan mukana erittyvät lääkeainejäämät. Kyselyssä ne arvioitiin merkityksiltään vähäisiksi. 

Tämä ero väestön käsitysten ja todellisen tilanteen välillä osoittaa tutkijoiden mukaan, että tietoisuutta lääkkeisiin liittyvistä ympäristöasioista on tarvetta lisätä. 

Pakkausmateriaalien kierrätettävyys tärkeää

Yksi keino lääkkeiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi olisi suosia ympäristöystävällisempää reseptilääkevaihtoehtoa silloin, kun sellainen on saatavilla. 

Kyselytutkimuksen perusteella alle 60 prosenttia vastaajista olisi valmis huomioimaan lääkevalmisteen ympäristövaikutukset yhtenä lääkehoidon valintakriteerinä.

Tämä voi tutkijoiden mukaan johtua siitä, että ajatus on vastaajille uusi, eikä Suomessa ole vielä käytössä lääkkeiden ympäristöluokittelujärjestelmää. 

Vastaajista lähes 90 prosenttia koki tärkeäksi, että lääkkeen pakkausmateriaalit ovat kierrätettävissä. Yli 80 prosenttia koki tärkeäksi tiedon siitä, että lääkeyritysten toiminta on ympäristöystävällistä ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita.

Kyselytutkimuksen perusteella väestö suhtautuu positiivisesti ympäristöasioiden huomioimiseen lääkealalla. Naissukupuoli, korkeampi ikä, korkea koulutustaso ja yleinen ympäristömyönteisyys olivat yhteydessä ympäristömyönteisempiin vastauksiin.

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena joulukuussa 2019. Kyselyyn vastasi yli 2 000 Manner-Suomessa asuvaa 18–79-vuotiasta henkilöä. 

Tutkimus on osa lääkkeiden kestävän kehityksen SUDDEN-hanketta. Hankkeessa etsitään ratkaisuja lääkkeiden elinkaaren aikana syntyvien ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja lääkealan kestävyyden parantamiseksi. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto.