Kuva: Rodeo
Uutinen

Hallituksen esitys lääkesäästöistä eduskunnalle – lopullinen leikkaussumma noin 20 miljoonaa euroa

27.10.2022 | 14:39

Teksti : Hanna Hyvärinen

Lääketaksan liki 40 miljoonan euron leikkausta kompensoidaan apteekkiveron keventämisellä. Apteekkariliiton mukaan esitys tuo helpotusta niin sanottuun kalliiden lääkkeiden ongelmaan, mutta samalla pienet apteekit kärsivät eniten.

Hallituksen esitys lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi etenee eduskuntaan. Esityksessä on kyse pitkään valmistelluista lääkesäästöistä, joilla rahoitetaan ensi vuonna tiukentuvaa, sitovaa hoitajamitoitusta. 

Lopullisen esityksen mukaan reseptilääkkeiden lääketaksaa ehdotetaan leikattavaksi 39,3 miljoonalla eurolla vuoden 2021 lääkemyyntitietoihin perustuen ja lääkemyynnin kasvu huomioiden. Leikkausta kuitenkin kompensoidaan apteekkiveron keventämisellä kalliissa lääkkeissä. 

Apteekkiveron perusteena olevasta liikevaihdosta ehdotetaan vähennettävän tukkuhinnaltaan yli 1 500 euron hintaisten lääkkeiden osalta kunkin tällaisen lääkkeen arvonlisäverottomasta vähittäishinnasta 1 683,92 euroa ylittävä osuus. Näin ollen leikkauksen kokonaisvaikutus apteekkien myyntikatteeseen on ehdotuksen mukaan noin 20,2 miljoonaa euroa vuodessa. Itsehoitolääkkeiden lääketaksaan ei ehdoteta muutoksia. 

Liitto: Kalliiden lääkkeiden ongelma helpottuu, pienet apteekit kärsijöinä

Apteekeilta leikattava summa pieneni valmistelun aikana liki 100 miljoonasta eurosta nyt esitettyyn noin 20 miljoonaan euroon. 

Apteekkariliiton mukaan hallituksen nyt esittämä malli tuo helpotusta niin kutsuttuun kalliiden lääkkeiden ongelmaan: pakkauskohtaisesti tarkasteltuna yksikään yksityinen apteekki ei enää muutoksen jälkeen joudu myymään mitään lääkepakkausta katteella, joka jäisi alle sen myynnistä perittävän apteekkiveron. 

Samaan aikaan liitto on huolissaan siitä, että leikkauksista kärsivät etenkin pienet apteekit, sillä ne eivät juuri hyödy verokevennyksestä.

– On hienoa, että viestimme on kuultu. Samalla on todettava, että leikkaussumma on edelleen suuri, eikä apteekkiveron kevennyksen tuoma helpotus kohdennu kaikkein pienimmille apteekeille, toteaa Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen.

Apteekkariliitto korosti valmisteluprosessissa, että leikkausten tulee olla kohtuullisia ja oikein kohdennettuja. Liitto myös muistutti, että lääketaksaa ja apteekkiveroa on uudistettava rakenteellisesti.

– Apteekkitalouteen vaikuttaa nyt moni tekijä. Säästöjen lisäksi lääkkeiden hintojen lasku ja hintojen nousu kiristävät apteekkien taloutta. Lääkkeiden hinnat ovat vuoden sisällä laskeneet noin seitsemän prosenttia, samaan aikaan kun yleinen inflaatio on nostanut kuluja myös apteekeissa, Hirvonen muistuttaa.

Jo kesällä 2020, kun säästöjä ryhdyttiin valmistelemaan, liitto ehdotti uutta apteekkitalousmallia. 

– Nyt sen päivitystarpeet arvioidaan pikimmiten peilaten hallituksen nyt esittämiin muutoksiin, Hirvonen sanoo. 

Lisää säästöjä biologisista lääkkeistä 

Apteekkeihin kohdistuvien leikkausten lisäksi lääkesäästöjä haetaan hallituksen esityksessä edullisimpien biologisten lääkkeiden määräämistä tehostamalla. Kaikki biologisia lääkkeitä koskevat reseptit olisivat voimassa jatkossa yhden vuoden ajan. 

Lisäksi astman tai keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettyjä inhaloitavia lääkevalmisteita hyväksyttäisiin nykyistä laajemmin apteekkivaihto- ja viitehintajärjestelmän piiriin. 

Myös viitehintaryhmien määräytymisperusteita muutettaisiin. 

Lisäksi siirtymäaikaa, jonka kuluessa sähköisten lääkemääräysten tiedot voitaisiin luovuttaa potilaalle hyvinvointisovelluksen kautta, esitetään pidennettäväksi.

Eduskunnan käsittelyyn menevä esitys on kokonaisuudessaan luettavissa Valtioneuvoston sivuilla.