Apteekit valmistautuvat jo biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoon. Yksi iso kysymys on kuitenkin farmaseuttisen henkilökunnan riittävyys. Kuva: Roni Rekomaa
Uutinen

Hallituksen esitys biologisten lääkkeiden apteekkivaihdosta lausunnolle

03.10.2022 | 11:03

Teksti : Hanna Hyvärinen

Apteekkariliitto kannattaa esitystä pääpiirteissään. Liitto kuitenkin muistuttaa, että lääkevaihto edellyttää riittävää työvoimaa.

Hallitus on valmistellut esityksen biologisten lääkkeiden apteekkivaihdosta, ja esitys on parhaillaan lausuntokierroksella.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia lääkelakiin, jotta biologisten lääkkeiden lääkevaihto apteekeissa olisi mahdollinen. Lisäksi ehdotetaan muutoksia sairausvakuutuslakiin, jotta biosimilaarivalmisteet voidaan sisällyttää viitehintajärjestelmään.

Esityksen mukaan biologisten lääkkeiden apteekkivaihto ja biosimilaarivalmisteiden viitehintajärjestelmä otettaisiin käyttöön vuoden 2024 alusta alkaen.

Kysymysmerkkinä työvoiman riittävyys

Apteekkariliitto ehdotti biologisten lääkkeiden sisällyttämistä apteekkien lääkevaihdon piiriin jo vuosi sitten, joten liitto kannattaa esitystä pääpiirteissään.

– On hienoa, että esitysluonnos valmistui hyvissä ajoin, sillä se antaa toimijoilla aikaa varautua uudistukseen, kiittelee Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Sandlerin mukaan esitykseen liittyy kuitenkin pari ongelmallista kohtaa. Näistä ensimmäinen on se, että vuonna 2022 kirjoitetuista resepteistä apteekki joutuisi ottamaan yhteyttä lääkkeen määrääjään varmistaakseen, voiko vaihdon tehdä. Sandlerin mukaan tämä tarkoittaa käytännössä, että näitä reseptejä ei pystytä toimittamaan, sillä lääkäreiden tavoittaminen on erittäin haastavaa. Toinen ongelma on esitetty hintaputki, joka on varsin kapea.

Sandler muistuttaa myös, että biologisten lääkkeiden apteekkivaihto tuo apteekeille uudenlaista vastuuta, joka edellyttää riittävää farmaseuttista osaamista ja työvoimaa.

– Samaan aikaan farmaseuttipula pahenee koko ajan. Tähän tulisi ministeriössä kiinnittää nyt huomiota. Apteekeissa ollaan valmiita biologisten lääkkeiden vaihtoon ja osaamista kehitetään parasta aikaa, mutta vaihto vaatii farmaseuttista henkilökuntaa.

Sandler on mukana sosiaali- ja terveysministeriön koolle kutsumassa, biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa valmistelevassa työryhmässä. Työryhmän tehtävänä on jatkossa määrittää hallituksen esityksen pohjalta ne toimintamallit, joiden avulla biologisten lääkkeiden apteekkivaihto sujuu käytännössä ongelmitta ja niin, että potilasturvallisuus voidaan varmistaa.

– Apteekkien kannalta parasta olisi, jos biologiset lääkkeet tulisivat vaihdon piiriin vaiheittain ja valmisteittain. Tämä antaisi apteekeille riittävästi aikaa omaksua eri antolaitteet ja niiden opastus.

Apteekkivaihto tuo säästöjä

Hallituksen esitys on lausunnolla 25. lokakuuta asti. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja sen ehdotukset ovat osa toimenpidekokonaisuutta, johon kuuluu myös hallituksen esitys eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esityksen mukaan uudistus vähentäisi valtion lääkekorvausmenoja karkeasti noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Eri asiantuntija-arvioiden mukaan säästöt voivat olla vielä tätäkin suuremmat.

Lausuntopyyntöön ja hallituksen esitysluonnokseen voi tutustua tarkemmin Lausuntopalvelussa.