Uutinen

FIP: Suomi näyttää mallia lääkeinformaation kehittämisessä

03.02.2017 | 13:07

Teksti : ERJA ELO

Farmasian maailmanjärjestö FIP:n raportissa Suomi on nostettu esimerkiksi muille maille lääkeinformaation antamisesta.

Suomi on harvoja maita, joissa on julkaistu lääkeinformaatiostrategia ja joissa lääkeinformaatiota kehitetään strategisesti kansallisena yhteistyönä.

Tämän vuoksi FIP:n Health and Medicines Information -jaosto on nostanut Suomen tuoreessa raportissaan esimerkkimaaksi USA:n ja Ison-Britannian rinnalle.

– Lääkeinformaation strategiselle kehittämiselle on tarvetta eri maissa. Raportin tavoitteena on kuvata laajasti lääkeinformaation merkitystä esimerkiksi lääkitysturvallisuudelle ja rationaaliselle lääkkeiden käytölle, kertoo tutkimus- ja kehittämispäällikkö, FaT, dosentti Katri Hämeen-Anttila Fimeasta.

Missään muualla maailmassa ei ole Suomen lääkeinformaatioverkoston kaltaista kansallista toimintaa.

– Suomi on hyvinkin suunnannäyttäjä maailmanlaajuisesti lääkeinformaation kehittämisessä, Hämeen-Anttila arvioi.

Suomessa on hänen mukaansa tarjolla hyvin korkealaatuista ja luotettavaa tieto lääkkeistä. Yksi kiitos tästä kuuluu apteekkien farmaseuttisen henkilöstön antamalle lääkeneuvonnalle.

– Suomessa on ammattiapteekkijärjestelmä, jossa lääkeneuvontaa antavat korkeasti koulutetut farmaseutit ja proviisorit. Monissa maissa asiakkaita palvelevat tekniset työntekijät, Hämeen-Anttila sanoo.

Lääkeinformaatio ei tarkoita pelkästään apteekeissa annettua lääkeneuvontaa, vaan laajasti kaikkea saatavilla olevaa kirjallista, suullista ja sähköistä materiaalia lääkkeistä. Siihen kuuluvat esimerkiksi lääkepakkausten pakkausselosteet.