Apteekeilla on tärkeä rooli rokoteneuvonnassa, sillä apteekeissa on tarvittavaa tietoa ja osaamista ja apteekkiin on helppo pistäytyä kysymään, kun jokin rokoteasia askarruttaa. Kuva: Petri Jauhiainen
Uutinen

FIP: Apteekeissa voidaan opastaa rokote-empijöitä

30.11.2021 | 10:11

Teksti : Hanna Hyvärinen

Farmasian maailmanjärjestö julkaisi käsikirjan apteekeissa annettavan rokotetiedon avuksi.

Farmasian maailmanjärjestö (FIP) on julkaissut apteekeille suunnatun ”käsikirjan”, johon apteekit eri puolilla maailmaa voivat nojata kertoessaan asiakkaille rokotteista, rokotuksista ja niiden turvallisuudesta.

FIP:n mukaan apteekeilla on tärkeä rooli rokoteneuvonnassa, sillä apteekeissa on tarvittavaa tietoa ja osaamista ja apteekkiin on helppo pistäytyä kysymään, kun jokin rokoteasia askarruttaa.

Apteekeissa myös tunnistetaan riskiryhmiä, joille rokottautuminen olisi erityisen tärkeää. Niin ikään lähiapteekeissa usein tiedetään, millaiset syyt juuri omalla alueella saattavat olla rokote-epäröinnin taustalla.

Rokote-epäröintiin on monia syitä

Koronapandemia on nostanut rokote-epäröinnin näkyville, ja Suomessakin mietitään keinoja, joilla rohkaista ihmisiä ottamaan koronarokotteet. Samaan aikaan rokotteisin liittyvä mis- ja disinformaatiota on erilaiset keskustelu- ja sosiaalisen median alustat pullollaan. Oikeaa ja väärää tietoa myös sekoitetaan, sekä tietoisesti että tietämättömyyden vuoksi.

Yhdysvaltalaisen terveysviranomaisen, CDC:n mukaan rokote-epäröintiin on yleensä kolme pääsyytä: rokotteisiin ei luoteta, omaa tietoa pidetään parempana kuin viranomaisten tuottamaa informaatiota tai rokottautuminen koetaan syystä tai toisesta hankalaksi.

FIP:n käsikirja käy läpi erilaisia rokotteisiin liittyviä uskomuksia ja tiivistää kutakin aihealuetta käsittelevän tutkimustiedon. Läpi käydään niin maailmankatsomuksellisia syitä rokote-epäröintiin kuin lääketeollisuutta koskevia epäluulojakin.

Käsikirjaan on koottu myös olennaisimmat tiedot yleisimmistä rokotteista, niiden tehosta ja mahdollisista haittavaikutuksista.

Neuvonnan lisäksi tarvitaan ymmärrystä

Käsikirja antaa konkreettisia esimerkkejä, miten rokotteiden turvallisuudesta ja luotettavuudesta voidaan keskustella.

Se myös muistuttaa, että laajoilla informaatiokampanjoilla voidaan vaikuttaa rokote-epätöintiin vain rajallisesti. Lisäksi tarvitaan yksilöllistä neuvontaa, joka myös ymmärtää mahdollisen epäröinnin ja syyt sen taustalla. Tiedon jakamisen lisäksi tarvitaankin myös rokotteisiin liittyvien huolien kuulemista.

Toisaalta apteekit ovat myös onnistuneesti kampanjoineet rokotekattavuuden nostamiseksi. Käsikirja listaa esimerkkejä muun muassa Yhdysvalloista, Britanniasta, Portugalista ja Ranskasta.

Käsikirja kokonaisuudessaan löytyy FIP:n sivuilta.