Kyselyyn vastanneista 75 prosenttia asioisi mieluummin apteekissa kuin tilaisi lääkkeen apteekin verkkopalvelusta. kuva: Petri Jauhiainen
Uutinen

Fimean tutkimus: Apteekkeja on riittävän lähellä ja lääkkeet saa vaivattomasti

17.03.2022 | 12:21

Teksti : Erja Elo

Väestökyselyssä lähes kaikki vastaajat (95 %) kokivat, että apteekkeja on riittävän lähellä, jotta lääkkeitä saa vaivattomasti.

Fimean toteuttamassa väestökyselyssä selvitettiin jälleen kansalaisten kokemuksia lääkkeiden hankkimisesta sekä lääkehoidon seurannasta ja kuormittavuudesta.

Väestökyselyssä lähes kaikki vastaajat (95 %) kokivat, että apteekkeja on riittävän lähellä, jotta lääkkeitä saa vaivattomasti. 

Vastaajista 75 prosenttia asioisi mieluummin apteekissa kuin tilaisi lääkkeen apteekin verkkopalvelusta. Kuitenkin hieman yli puolet vastaajista olisi valmis ostamaan lääkkeet apteekin verkkopalvelusta.

Lääkehoito kuormittaa ja siinä on ongelmia

Selvityksen mukaan lääkehoito aiheuttaa kuormitusta yleisimmin lääkkeiden haittavaikutusten ja terveydenhuollon toimintaan liittyvien tekijöiden vuoksi. 

Vastaajista yli 40 prosenttia oli huolissaan käyttämänsä lääkkeen mahdollisista haittavaikutuksista. Lääkärin määräämiä lääkkeitä käyttävistä yli 60 prosenttia oli kokenut vähintään yhden lääkehoitoonsa liittyvän ongelman viimeksi kuluneen viikon aikana.

Useimmiten ongelmat liittyivät lääkkeiden haittavaikutuksiin ja tehottomuuteen. Ongelmaksi koettiin myös se, että lääkettä joutuu käyttämään liian pitkään tai niitä on käytössä liian monta.

Joka viidennellä on ajantasainen lääkityslista

Joka viides vastaaja koki hankalaksi sen, että hoidon vuoksi on asioitava usein terveydenhuollossa. Eri pitkäaikaissairauksien välillä on eroja siinä, kuinka usein hoidosta ollaan yhteydessä terveydenhuoltoon ja miten lääkehoitojen koetaan auttavan.

Lähes kaikki reseptilääkkeitä käyttävät vastaajat tiesivät kaikkien käyttämiensä reseptilääkkeiden käyttötarkoituksen. Joka viidennellä vastaajalla oli ajantasainen lääkityslista.

Lääkebarometri on joka toinen vuosi toteutettava väestökysely, jonka avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä. Taloustutkimus toteutti verkkokyselyn syyskuussa 2021. Siihen vastasi hieman yli 2 000 henkilöä.