Sosiaali- ja terveysministeriön rajoitti maaliskuussa joidenkin lääkkeiden myyntiä saatavuuden turvaamiseksi. Kuva: Eeva Anundi
Uutinen

Fimea: Lääkkeiden saatavuus säilyi Suomessa normaalina pandemiasta huolimatta

05.01.2021 | 08:56

Teksti : Hanna Hyvärinen

Jaa artikkeli:


Lääkkeiden saatavuus säilyi Suomessa vuonna 2020 edellisvuotta vastaavalla tasolla, vaikka covid-19-pandemian vuoksi maalis-huhtikuussa lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitusten määrä nousi merkittävästi.

Fimea vastaanotti vuonna 2020 yhteensä 2093 lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitusta, mikä on 24 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Fimean arvion perusteella saatavuushäiriöilmoitusten määrä on pysynyt vuoden 2020 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla lähes vuoden 2019 tasolla.

Ilmoitusten määrän kasvu selittyy siis pitkälti kevään hetkellisellä kysyntäpiikillä. Kysyntä tasoittui sosiaali- ja terveysministeriön maaliskuussa tekemän rajoituspäätöksen jälkeen, mutta saatavuustilanne normalisoitui vasta kesällä.

Fimea myönsi lupia lääkkeiden velvoitevarastojen alittamiseen vielä kesä- ja heinäkuussa huomattavasti edellisvuotta enemmän. Lupa velvoitevarastojen alittamiseen haetaan yleisimmin saatavuushäiriöstä johtuen. Viime vuonna lupia lääkkeiden velvoitevarastojen alittamiseen myönnettiin yhteensä 312, joka on 18 prosentti enemmän kuin vuonna 2019.

Velvoitevarastoinnin lupatilanne palautui syksyllä edellisen vuoden tasolle, kun lääkkeiden kotimainen kysyntä palautui normaaliksi. Syksyllä covid-19-pandemian toisen aallon alkaessa keväällä koettua lääkkeiden hamstraamista ei ilmennyt.

Tällä hetkellä lääketoimituksia saadaan Suomeen Fimean mukaan suhteellisen normaalisti, vaikka toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia, pandemian lisäksi muun muassa Iso-Britannian EU-ero Brexit.

Hengityselinsairauksien lääkkeissä merkittävästi enemmän ilmoituksia

Suurin muutos lääkkeiden saatavuudessa tapahtui hengityselinsairauksien lääkkeillä (ATC ryhmä R), joiden suhteellinen osuus lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitusten määrästä lisääntyi vuoteen 2019 verrattuna merkittävästi. Muita lääkeryhmiä, jossa saatavuushäiriöitä oli aiempien vuosien tapaan suhteellisesti eniten, olivat sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet sekä hermostoon vaikuttavat lääkkeet.

Kansainvälisesti lääkkeiden saatavuuden seurannassa korostui vuonna 2020 teholääkkeiden määrän erityisen tiivis seuranta. Teholääkkeitä kului etenkin sellaisissa maissa, joissa koronapotilaita oli paljon.

Suomessa teholääkkeiden kulutus säilyi maltillisena. Lisäksi useat covid-19-potilaiden hoidossa tarvittavat lääkkeet ovat velvoitevarastoitavia, jonka vuoksi kansallinen varastomme teholääkkeillä on ollut hyvä.