Fimean mukaan apteekkien määrä Helsingissä on väestön määrään suhteutettuna pienempi kuin Suomessa keskimäärin. Kuva: Kimmo Brandt
Uutinen

Fimea harkitsee apteekkien lisäämistä ja sijaintien vapauttamista Helsingissä

05.05.2021 | 12:16

Teksti : Hanna Hyvärinen

Jaa artikkeli:

Fimea esittää viiden uuden apteekin perustamista Helsinkiin. Näistä yksi sijoittuisi Meilahden sairaala-alueelle ja loput neljä muualle kaupunkiin.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea harkitsee muutoksia apteekkien sijaintialueisiin ja apteekkien määrään Helsingissä. Meneillään olevassa apteekkipalveluja ja apteekkien sijaintialueita koskevassa kuulemisessa esitetään, että Helsingin apteekit saisivat jatkossa sijoittua vapaasti kaupungin alueella. Ainoastaan Meilahden sairaala-alue rajattaisiin omaksi alueekseen.

Fimea esittää myös viiden uuden apteekin perustamista Helsinkiin. Näistä yksi sijoittuisi Meilahden sairaala-alueelle ja loput neljä muualle kaupunkiin.

Fimean päätösesitys on lähetetty kuulemiselle, jonka lausuntoaika päättyy 18.6.2021. Fimean mukaan päätös pyritään tekemään tämän vuoden aikana.

Helsingin apteekkitiheydessä eroja

Apteekkien määrä Helsingissä on väestön määrään suhteutettuna pienempi kuin Suomessa keskimäärin. Fimean mukaan väestönkasvu Helsingissä pienentää apteekkitiheyttä entisestään. Vuoteen 2035 mennessä helsinkiläisten määrän ennustetaan kasvavan liki 100 000 vuoden 2019 lopun tilanteeseen verrattuna.

Vaikka lääkkeiden saatavuus Helsingissä on pääosin hyvä, apteekkitiheydessä on eroja kaupungin eri alueiden välillä. Fimean saamien kansalaisaloitteiden mukaan apteekeille voisi olla tarvetta esimerkiksi Tapaninvainion alueella, Kannelmäen länsiosassa, Kuninkaantammen alueella, Meri-Rastilassa sekä Meilahden sairaala-alueella.

Meilahden sairaala-alueelle on keskittynyt perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita, mutta alueelta puuttuvat avohuollon apteekkipalvelut. Tästä syystä Fimea katsoo, että apteekkipalveluiden ja lääkkeiden saatavuus on turvattava tällä alueella ja rajaisi alueen omaksi apteekkialueekseen.

Pääkaupunkiseudulle perustettu aiemmin 11 uutta apteekkia

Fimean vuonna 2016 käynnistämän selvityksen tuloksena on perustettu kaikkiaan 36 uutta apteekkia. Näistä 29 on kokonaan uusia apteekkeja, kaksi uusia sivuapteekkeja ja viisi sivuapteekeista itsenäisiksi muutettuja apteekkeja.

Pääkaupunkiseudulle on perustettu aiemmin 11 uutta apteekkia. Espoon kuuteen uuteen, vuonna 2017 perustettuun apteekkiin on valittu Fimean päätöksillä apteekkarit. Yksi Espoon uusista apteekeista on avattu Jorvin sairaala-alueelle, joka on rajattu omaksi apteekkialueekseen. Loput viisi saavat sijoittua vapaasti Espoon kaupungin alueelle.

Kuuden perustetun apteekin lisäksi Espooseen on siirtynyt Fimean tekemällä päätöksellä myös Yliopiston apteekin sivuapteekki Jyväskylästä.

Myös Vantaan neljän uuden apteekin perustamispäätös ja kaupungin sijaintialueiden muuttamispäätös on saanut lainvoiman, ja apteekkeihin on valittu apteekkarit. Kaksi lupapäätöksistä on hallinto-oikeuden käsittelyssä niistä tehtyjen valitusten vuoksi. Kaksi päätöksistä tullaan käsittelemään Fimeassa uudelleen, koska apteekkiluvan saaneet ovat luopuneet heille myönnetyistä luvista.