Yksityisten apteekkien keskimääräiset liikevoitot ja myyntikatteet ovat laskeneet viime vuosina. Kuva: Vuokko Salo
Uutinen

Fimea: Apteekkien katteet laskussa

10.06.2022 | 09:22

Teksti : Hanna Hyvärinen

Fimean tilinpäätösanalyysin mukaan apteekkien liikevoitot ja myyntikatteet ovat laskeneet viime vuosina. Verkkopalveluiden taloudellinen merkitys kasvaa.

Yksityisten apteekkien keskimääräiset liikevoitot ja myyntikatteet ovat laskussa, käy ilmi Fimean laatimasta, yksityisten apteekkien taloudellista tilannetta ja talouden kehittymistä kuvaavasta tilinpäätösanalyysistä.

Analyysi perustuu apteekkien keväällä 2021 Fimealle ilmoittamiin tietoihin. Analyysissä on kuvattu apteekin taloudellista tilannetta vuonna 2020 ja verrattu talouden kehittymistä vuosina 2017–2019.

Yksityisten apteekkien keskimääräiset liikevoitot ja myyntikatteet ovat laskeneet koko tarkastelujaksolla. Fimean mukaan ilmiötä selittävät todennäköisesti kalliiden lääkkeiden myynnin osuuden kasvaminen ja myynnin kasvusta aiheutunut apteekkiveron kasvu, sillä myyntikatteet olivat parempia liikevaihdoltaan pienillä apteekeilla kuin suurilla apteekeilla.

Yhtenä selittävänä tekijänä voivat Fimean mukaan olla myös apteekkien yhteydessä toimivat osakeyhtiöt, joihin yleisten kauppatavaroiden lääkkeitä parempikatteisempi myynti siirretään liiketoiminnan kasvaessa.

Verkon merkitys kasvaa

Analyysin mukaan yksityisten apteekkien verkko- ja etäpalveluiden merkitys ja määrä kasvoi aiemmasta vuonna 2020.
Verkkopalvelun liikevaihtoa ilmoittaneiden apteekkien määrä lähes kaksinkertaistui ja ilmoitettu yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 1,35 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Verkkopalveluiden keskimääräisestä liikevaihdosta 70 prosenttia oli lääkemyyntiä, mikä on 25 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Lääkemyynnin suhteellisen osuuden kasvua liikevaihdosta voi selittää asiakkaiden ostoskäyttäytymisessä tapahtuneet muutokset koronapandemian alettua alkuvuodesta 2020.

Apteekeissa on eroja

Fimean analyysin perusteella yksityisten apteekkien toiminta oli vuonna 2020 kuitenkin liiketaloudellisesti kannattavaa ja apteekit olivat pääsääntöisesti vakavaraisia.

Aineiston yksityisten apteekkien keskimääräinen arvonlisäveroton liikevaihto vuonna 2020 oli 4,2 miljoonaa euroa. Tämä oli kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Keskimääräinen liikevaihto on kasvanut koko tarkastelujaksolla muutaman prosentin vuosittain.

Apteekkien välillä on kuitenkin merkittäviä eroja.