"Apteekkien henkilökunta on yksi yhteiskuntamme luotettavimmista ammattikunnista. Sitä luottamusta tarvitaan ja sen varassa toimitaan erityisesti kriisitilanteissa", kertoi Eija Pelkonen. kuva: Jone Matilainen
Uutinen

Fimea: Apteekit toimineet hienosti pandemian aikana

24.05.2022 | 11:35

Teksti : Erja Elo

Jaa artikkeli:

Apteekit ovat olleet kansalaisille pandemian aikana suuri tuki niin Suomessa kuin Euroopassakin.

Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen kehuu apteekkien toimintaa koronapandemian aikana. Poikkeusoloissa apteekit ovat hoitaneet tehtävänsä ja turvanneet keskeytyksettömän lääkejakelun.

– Apteekit pysyivät auki ja asiakkaat saivat lääkkeensä. Emme ole saaneet Fimeaan pandemian aikana yhtään valitusta siitä, että palvelu ei olisi pelannut. Hienosti toimittu, hän sanoi Apteekkariliiton 125-vuotisjuhlaseminaarissa maanantaina.

Kun Suomi meni kiinni, apteekit huolehtivat asiakkaidensa terveysturvallisuudesta ja ottivat nopeasti käyttöön uusia keinoja asiakkaiden palvelemiseen. Moni perusti verkkopalvelun ja lääkkeiden kotiinkuljetukset lisääntyivät.

Pelkosen mukaan apteekkien rooli epävarmassa pandemiatilanteessa on ollut varsin merkittävä. Terveydenhuollon käytetyimpänä lähipalveluna apteekkien verkosto on kohdannut kansalaisten turvattomuuden ja vastannut asiakkaiden kyltymättömän tiedonjanoon jakamalla tietoa.

Luottamus on rakennettu hyvällä työllä

Keväällä 2020 alkanut epävarmuuden aika asetti koko terveydenhuollon uuteen tilanteeseen. Siinä missä aiemmin terveydenhuollossa on totuttu luottamaan tutkittuun tietoon, nyt jopa maailman parhaat asiantuntijat joutuivat sanomaan, että heilläkään ei ole vielä vastauksia. 

Apteekit pystyivät silti lisäämän kansalaisten luottamusta siihen, että tilanne on hallinnassa.

– Apteekkien henkilökunta on yksi yhteiskuntamme luotettavimmista ammattikunnista. Sitä luottamusta tarvitaan ja sen varassa toimitaan erityisesti kriisitilanteissa. Luottamus on rakennettu pitkän ajan kuluessa hyvällä työllä, Pelkonen sanoi.

Pandemia osoitti varautumisen merkityksen

Poikkeustilanteissa lääkealan toimintakyky säilyy Pelkosen mukaan parhaiten silloin, kun jokainen toimija tunnistaa omaan toimintaansa liittyvät riskit ja varautuu niihin ennakolta.

Lääkehuollon toimijoiden omat jatkuvuussuunnitelmat ja riskien hallinta toiminnan turvaamiseksi ovat Pelkosen mukaan äärimmäisen tärkeitä.

– Poikkeukselliset toimintatavat on hyvä suunnitella etukäteen, vaikka kriisitilanteessa on säilytettävä myös ketterä muutosvalmius.

Pandemian aikana velvoitevarastointi on osoittanut merkityksensä lääkkeiden saatavuudelle, sillä Suomi on pieni markkina-alue Euroopan reunalla.

– Olemme oppineet viime aikoina, että globaali maailma mahdollisuuksineen voi supistua hetkessä hyvin pieneksi elinpiiriksi. Äärimmäinen toimintojen keskittäminen voi olla riskialtista, Pelkonen sanoi.

Poikkeustilanteissa tarvitaan sujuvaa yhteistyötä ja viestintää. Pandemian aikana Fimean, apteekkien ja muiden lääkealan toimijoiden yhteydenpito on ollut avointa ja aktiivista.

– Kiitän omasta ja koko Fimean puolesta 125-vuotiasta Apteekkariliittoa hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä lääkehuoltomme toimivuuden hyväksi, Pelkonen sanoi.

Apteekkien rooli laajeni Euroopassa

Apteekit saavat kiitosta myös Euroopan apteekkijärjestö PGEU:lta, jonka pääsihteeri Ilaria Passarani puhui juhlaseminaarissa videoyhteyden välityksellä.

Passaranin mukaan koronapandemia on nostanut apteekkien merkityksen näkyviin uudella tavalla monissa Euroopan maissa. Apteekeilla on ollut tärkeä tehtävä potilasturvallisuuden varmistamisessa.

– Pandemia toi valtavia paineita terveydenhuoltojärjestelmiin. Apteekit ympäri Eurooppaa ovat osoittaneet, että ne pystyvät auttamaan paljon ja asiakkaat voivat luottaa niihin vaikeinakin aikoina, hän sanoi.

Apteekit ovat Passaranin mukaan työskennelleet etulinjassa koko pandemian ajan. Ne pitäneet ovensa avoinna, kun muu yhteiskunta on ollut suljettuna. Ne ovat antaneet terveysneuvontaa ja ottaneet vastaan uusia lakisääteisiä tehtäviä vähentääkseen muun terveydenhuollon paineita ja tarpeettomia käyntejä ruuhkautuneissa päivystyksissä.

Apteekit ovat kehittäneet puhelinpalveluja ja järjestäneet lääkkeiden kotiinkuljetuksia, jotta haavoittuvassa tilanteessa olevien potilaiden lääkehoito jatkuisi normaalisti. Kun lääkkeistä on ollut pulaa, apteekit ovat nähneet paljon vaivaa löytääkseen potilaiden tarvitsemat lääkkeet.

Pandemia on Passaranin mukaan luonut myös ainutlaatuisen mahdollisuuden apteekeille. Joissakin Euroopan maissa lainsäädäntöä on muutettu niin, että apteekit ovat saaneet uusia tehtäviä.

Apteekit ovat saanet oikeuden uudistaa tiettyjen pitkäaikaissairauksien lääkereseptejä ja antaa potilaille sellaisia lääkkeitä, joita on aiemmin luovutettu vain sairaaloista. Apteekeille on annettu lupa antaa koronarokotuksia sekä tehdä lääkehoidon arviointeja ja terveysseulontoja.

– Apteekkien perinteinen rooli on muuttumassa. Palvelutarjontaansa laajentavat apteekit tunnustetaan yhä enemmän terveydenhuollon pisteiksi, jotka tarjoava kokonaisvaltaista hoitoa. Apteekkien on jatkettava innovointia ja muututtava tähän suuntaan, Passarani sanoo.