Maskeja voi edelleen käyttää toisten ihmisten suojaamiseksi esimerkiksi joukkoliikentee... Lue lisää »

PÄIVITETTY 4.6.2020 11:05 | Apteekkariliitto esittää, että farmaseuttikoulutuksen aloit... Lue lisää »

Antibioottiresistenssi vaihtelee paljon maiden välillä. Suomessa tilanne on vielä verra... Lue lisää »

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa muutettiin insuliinin annostelurytmiä ja saatiin diabe... Lue lisää »

Viro on ensimmäinen maa, jonka kansalaiset voivat hankkia Suomesta lääkkeitä omassa kot... Lue lisää »

Farmasialiitto: Lääkealan keskusta on valmisteltu kehnosti

16.04.2009 12:58

,

Farmasialiitto laskee, että Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tehtävistä noin 200 henkilötyövuotta on Lääkelaitoksen entisiä tehtäviä ja vain 20 henkilötyövuotta uusia tehtäviä.

Farmasialiiton mielestä sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut lääkealan hallinnon uudistamista kehnosti. Sen mukaan STM on juntannut asioita kiireellä sidosryhmien ja Lääkelaitoksen henkilöstön näkemyksistä piittaamatta.

STM on laatinut lakiluonnoksen uudesta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta Lakesista. Farmasialiitto ihmettelee, onko kyseessä oikeasti uusi laitos. Lakiteksti on nykytilanteen kuvausta ja uuden keskuksen tehtävät ovat Lääkelaitoksen entisiä tehtäviä, Farmasialiitto toteaa.

Farmasialiitto arvioi, että Lakesin tehtävistä noin 200 henkilötyövuotta on Lääkelaitoksen entisiä tehtäviä ja enintään 20 henkilötyövuotta uusia tehtäviä.

- Absurdeinta on, että uusille tehtäville ei ole rahoitusta lainkaan. Muutoinkin STM :n laskelmat Lääkelaitoksen alueellistamisen kustannuksista ovat epärealistisia ja poliittisesti tarkoitushakuisia.

Farmasialiiton mukaan on tärkeää, että alueellistaminen Kuopioon tehdään vain siltä osin kuin se voidaan toteuttaa vaarantamatta lääkevalvonnan toimivuutta. (VE)

 

Arkisto