Kyselyn mukaan saatavuushäiriöitä oli kaikissa lääkeryhmissä. Kuva: Vuokko Salo
Uutinen

Euroopan apteekeissa laajasti saatavuusongelmia viime vuonna

27.01.2021 | 13:11

Teksti : Hanna Hyvärinen

Jaa artikkeli:

Kysely: Saatavuushäiriöt työllistävät apteekkeja ja horjuttavat asiakkaiden luottamusta.

Euroopan apteekeissa raportoitiin viime vuonna laajasti lääkkeiden saatavuusongelmia. Monin paikoin ongelmien myös arveltiin pahentuneen vuodesta 2019.

Tiedot ovat peräisin EU:n apteekkijärjestö PGEU:n kyselystä, jossa kartoitettiin kaikkiaan 26 EU-maan apteekkien kokemuksia lääkkeiden saatavuudesta vuoden 2020 aikana. Myös Suomi oli mukana kyselyssä.

Saatavuushäiriöitä oli kaikissa lääkeryhmissä, mutta eniten häiriöitä raportoitiin sydän- ja verisuonilääkkeiden saatavuudessa. Niiden saatavuushäiriöistä raportoi yli 90 prosenttia vastaajamaista.

Häiriöt syövät asiakkaiden luottamusta

Lähes kaikissa maissa oltiin sitä mieltä, että saatavuushäiriöt aiheuttavat harmia ja ahdinkoa lääkkeiden käyttäjille. Ongelmiksi koettiin myös hoitojen keskeytymiset sekä kulujen kasvu, kun puuttuvia lääkkeitä jouduttiin korvaamaan kalliimmilla vaihtoehdoilla.

Apteekkien toimintaa saatavuushäiriöt haittasivat ennen muuta taloudellisina ja ajallisina tappioina, kun aikaa joudutin käyttämään häiriöiden ja korvaavien vaihtoehtojen selvittelyyn. Apteekeissa koettiin myös, että häiriöt horjuttavat asiakkaiden luottamusta apteekkeihin.

Häiriöiden arveltiin vaikuttavan negatiivisesti myös apteekkien työntekijöiden työtyytyväisyyteen.

Kyselyn mukaan apteekkihenkilökunta käytti häiriöiden selvittelyyn keskimäärin 6,3 työtuntia viikossa.

Raportointijärjestelmä puuttuu monista maista

Mahdollisuudet ratkoa saatavuushäiriöitä vaihtelevat maittain ja niihin vaikuttavat muun muassa maakohtainen lainsäädäntö. Yleisin ratkaisu oli puuttuvan lääkkeen vaihtaminen korvaavaan valmisteeseen. Vaihtoehtoisesti puuttuvaa lääkettä etsittiin muista apteekeista tai jopa muista maista.

Vajaa neljännes (23 %) vastaajamaista totesi, ettei niiden apteekeilla ole kunnollista häiriöiden raportointijärjestelmää, olkoonkin, että apteekit yleensä huomaavat saatavuusongelmat jo ennen kuin lääketeollisuus tai maahantuojat havahtuvat niihin.