Kohonneen verenpaineen hoitotavoitetta tiukennettiin henkilöillä, joiden sydäntautirisk... Lue lisää »

Covid-19-taudin tukihoitoja on paikoin tulkittu väärin potilaille maksuttomiksi taudin ... Lue lisää »

Heikko hoitoon sitoutuminen kiihdyttää uuden sydän- tai aivoinfarktin ilmaantumista. Lue lisää »

Tuberkuloosin hoitoon kehitetään tekniikkaa, jossa koko lääkekuuri voitaisiin antaa yhd... Lue lisää »

Helsingin yliopiston tutkijat selvittivät, millaisia muutoksia nopeat masennushoidot ai... Lue lisää »

Epilepsialääkkeiden käyttö lisää riskiä sairastua dementiaan

Lääkehoito   09.04.2018 09:31  INKERI MERILUOTO INGIMAGE

, kuva: iStockphoto

Eri epilepsialääkkeitä verrattaessa Alzheimerin taudin ja muun dementian riskin havaittiin liittyvän kognitiivista suorituskykyä heikentävien lääkkeiden käyttöön.

Epilepsialääkkeiden käyttö on yhteydessä suurentuneeseen Alzheimerin taudin ja muiden muistisairauksien riskiin, osoittaa Itä-Suomen yliopiston ja saksalaisen DZNE-tutkimuskeskuksen tuore yhteistutkimus.

Epilepsialääkkeiden jatkuva, yli vuoden yhtäjaksoinen käyttö oli yhteydessä noin 15 prosenttia suurentuneeseen Alzheimerin taudin riskiin suomalaisessa aineistossa ja noin 30 prosenttia suurentuneeseen dementian riskiin saksalaisessa aineistossa.

Osa epilepsialääkkeistä heikentää kognitiivista suorituskykyä. Kognitiivinen suorituskyky kattaa kaikki tiedonkäsittelyn eri osa-alueet.

Eri epilepsialääkkeitä verrattaessa Alzheimerin taudin ja muun dementian riskin havaittiin liittyvän juuri kognitiivista suorituskykyä heikentävien lääkkeiden käyttöön.

Niiden käyttöön liittyi 20 prosenttia suurentunut Alzheimerin taudin riski ja 60 prosenttia suurentunut dementian riski.

Suuremmilla lääkeannoksilla yhteys dementiariskiin vaikutti vahvemmalta kuin pienemmillä annoksilla.

Muiden, kognitiiviseen suorituskykyyn vaikuttamattomien epilepsialääkkeiden käyttöön ei havaittu liittyvän riskiä.

Tutkijat toteavatkin, että kognitioon vaikuttavien epilepsialääkkeiden pitkäaikaisvaikutuksia tulisi tutkia tarkemmin, erityisesti iäkkäillä.

Kyseessä on toistaiseksi laajin tutkimus epilepsialääkkeiden yhteydestä muistisairauksien riskiin

Epilepsialääkkeitä käytetään paitsi epilepsian, myös hermokivun, kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa.

Nyt julkaistu yhteistutkimus on tähän asti laajin tutkimus, jossa on selvitetty käytön yhteyttä muistisairauksien riskiin.

Tutkimus on myös ensimmäinen, jossa on kiinnitetty huomiota käytön yhtäjaksoisuuteen ja annokseen sekä verrattu riskiä kognitiivista suorituskykyä heikentävien ja muiden epilepsialääkkeiden suhteen.

Tulokset julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä.

Epilepsialääkkeiden yhteyttä Alzheimerin taudin riskiin selvitettiin osana Itä-Suomen yliopiston valtakunnallista rekisteripohjaista MEDALZ-tutkimusta, jossa seurataan vuosina 2005–2011 Alzheimerin tautiin sairastuneita suomalaisia.

Tutkimusaineistoon kuului 70 718 Alzheimerin tautiin sairastunutta sekä 282 862 vertailuhenkilöä.

Käytön yhteyttä mihin tahansa dementiasairauteen tutkittiin puolestaan Saksan valtiollisessa Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK)-vakuutusjärjestelmän rekisterissä.

Tutkimusaineistoon kuului 20 325 vuosina 2004–2011 dementiaan sairastunutta henkilöä ja 81 300 vertailuhenkilöä.

Arkisto


Migreenin estohoitoon on tulossa uusia biologisia lääkkeitä
07.05.2018 09:18 VIRPI EKHOLM

07.05.2018 09:18 VIRPI EKHOLM


Fimea: Panadol Extend -valmisteen myyntilupa peruutetaan väliaikaisesti
19.04.2018 13:43 ELINA AALTONEN

19.04.2018 13:43 ELINA AALTONEN


Uudet lääkkeet eivät ole juuri parantaneet epilepsian lääkehoidon tuloksia
11.04.2018 09:40 UUTISPALVELU DUODECIM

11.04.2018 09:40 UUTISPALVELU DUODECIM


Opioidit eivät sovi selkä-, lonkka- tai polvikipujen hoitoon
19.03.2018 07:06 UUTISPALVELU DUODECIM

19.03.2018 07:06 UUTISPALVELU DUODECIM


Lyhyemmät kuurit vähentäisivät opioidiriippuvaisuutta
06.02.2018 14:47 UUTISPALVELU DUODECIM

06.02.2018 14:47 UUTISPALVELU DUODECIM


Verenohennuslääke suojaa myös muistia
10.01.2018 11:00 VIRPI EKHOLM

10.01.2018 11:00 VIRPI EKHOLM


Uusi MS-lääke on tehokas myös suoraan etenevässä taudissa
03.01.2018 13:59 VIRPI EKHOLM

03.01.2018 13:59 VIRPI EKHOLM


Uudet biologiset kolesterolilääkkeet rajoitetusti korvattaviksi
14.12.2017 13:13 VIRPI EKHOLM

14.12.2017 13:13 VIRPI EKHOLM


Tutkimus: Lumevaikutus ei selitä masennuslääkkeiden tehoa
08.11.2017 09:40 VIRPI EKHOLM

08.11.2017 09:40 VIRPI EKHOLM