Uutinen

Emerade-adrenaliinikynät pyydetään palauttamaan apteekkiin

24.02.2020 | 12:00

Teksti : TARU VANHALA

Tekninen vika voi estää adrenaliinikynän aktivoitumisen.

Apteekkien asiakkaita pyydetään palauttamaan Emerade-adrenaliinikynät takaisin apteekkiin. Ennen kynän palauttamista apteekkiin asiakkaan tulee kuitenkin olla yhteydessä lääkäriin ja hankkia resepti korvaavalle adrenaliinivalmisteelle.

Emeraden myyntiluvan haltija Pharma Swiss Česká republika s.r.o vetää valmisteet pois myynnistä teknisen vian vuoksi. Myyntiluvan haltija on havainnut virheen Emerade-valmisteen autoinjektorin komponentissa. Lääkeannoksen saaminen kynästä on edellyttänyt voimakasta painallusta, ja tämä on johtanut tilanteisiin, joissa kynä ei ole aktivoitunut tarvittaessa.

Anafylaktisiin sokkeihin käytettävien Emerade-kynien jakelu apteekkeihin keskeytettiin jo syyskuussa 2019 tuotevirheselvityksen vuoksi. Nyt Pharma Swiss Česká republika s.r.o vetää valmisteet takaisin myös asiakkailta.

Takaisinveto koskee kaikkien Emerade-adrenaliinikynän vahvuuksia ja eriä, joissa on vielä käyttöaikaa. Ensitoimenpiteenä Emeraden käyttäjä ohjataan hankkimaan lääkäriltä resepti toiselle adrenaalikynävalmisteelle (Epipen tai Jext). Palauttaessa käyttämättömän Emerade-kynän, asiakas saa toisen valmistajan vastaavan tuotteen veloituksetta tilalle.

Toimintaohjeet apteekeille palautustilanteisiin löytyvät Apteekkariliiton SALKKU-palvelusta.