Kuva: Ingimage
Uutinen

EMA: Yhteys veren hyytymishäiriön ja AstraZenecan rokotteen välillä on mahdollinen

08.04.2021 | 07:11

Teksti : Hanna Hyvärinen

Jaa artikkeli:

Vaxzevria-rokotteen hyödyt katsotaan edelleen mahdollisia haittoja suuremmiksi. THL antaa oman suosituksensa perehdyttyään EMA:n arvioon.

Euroopan lääkeviraston (EMA) Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) pitää yhteyttä veren hyytymishäiriöiden ja AstraZenecan Vaxzevria-rokotteen välillä mahdollisena. Haittavaikutuksen katsotaan kuitenkin olevan erittäin harvinainen.

EMA:n arvion mukaan Vaxzevria-rokotteen hyödyt katsotaan edelleen mahdollisia haittoja suuremmiksi, ja kansallisissa rokotussuosituksissa tulee huomioida paikallinen rokotteiden saatavuus ja koronavirusepidemian tilanne.

Altistavat tekijät tuntemattomia, tukoksia alle 60-vuotiailla naisilla

PRAC:n arviossa oli mukana yhteensä 62 rokotettua, joilla oli todettu aivolaskimotukos ja 24 rokotettua, joilla oli todettu suoliston alueen laskimotukos. Heistä 18 on menehtynyt. Arviossa oli mukana yli 25 miljoonaa rokotettua, ja tapaukset oli ilmoitettu suurimmaksi osaksi Euroopan Unionin ja Iso-Britannian alueelta.

Arviossa olivat mukana 22.3.2021 mennessä ilmenneet tapaukset. Huhtikuun 4. päivään mennessä vastaavat määrät olivat 169 aivolaskimotukosta, 53 suoliston alueen laskimotukosta ja 34 miljoonaa rokotettua.

Verisuonitukokset ilmenivät aivolaskimoissa, suoliston alueen laskimoissa tai valtimoissa. Tukosten yhteydessä todettiin alentuneita verihiutalemääriä ja joissakin tapauksissa myös verenvuotoja. Kyseinen veren hyytymishäiriö ilmeni pääsääntöisesti alle 60-vuotiailla naisilla ensimmäisen kahden viikon kuluessa rokotteen saamisen jälkeen. Hyytymishäiriölle altistavia riskitekijöitä ei arvioinnissa tunnistettu.

Huomio oireisiin

Veren hyytymishäiriön mekanismiksi on esitetty elimistön reaktiota, jossa verihiutaleiden vähäisyys yhdistettynä verisuonitukoksiin olisi samankaltainen kuin hepariini-lääkkeillä esiintyvä HIT (heparin induced thrombocytopenia). PRAC on pyytänyt lisätutkimuksia veren hyytymishäiriön mekanismin ja luonteen selvittämiseksi tarkemmin.

Sekä terveydenhuollon ammattilaisia että rokotuksen saaneita kehotetaan kiinnittämään huomiota erityisesti verisuonitukoksiin ja samanaikaiseen verihiutaleiden niukkuuteen viittaaviin oireisiin. Jos rokotuksen jälkeen ilmenee voimakasta, pitkittyvää ja pahenevaa päänsärkyä tai näköhäiriöitä, pitkittyvää ja pahenevaa vatsakipua, tai lukuisia pieniä ihonalaisia verenpurkaumia, rokotuksen saaneen henkilön tulee ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon.

Haittavaikutusilmoituksen tekeminen ei korvaa hoidon tarpeen arviointia.

Fimea toivoo hyytymishäiriöitä koskevissa tapauksissa haittavaikutusilmoituksia ensisijaisesti hoitavalta lääkäriltä. Haittavaikutusilmoitukseen tulee liittää mukaan tiedot, joista käy ilmi, miten sairaus todettiin ja hoidettiin. Ilmoitukseen toivotaan liitettävän myös rokotteen eränumero.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos antaa oman kansallisen suosituksensa AstraZenecan rokotteen käytöstä perehdyttyään Euroopan lääkeviraston arvioon.