Suurentunut lipoproteiini (a) -pitoisuus on itsenäinen sepelvaltimotaudin sekä sydän- j... Lue lisää »

Lisääntyvä verkkokauppa on muuttanut myös Ruotsin kivijalka-apteekkeja. Lue lisää »

Sähköinen resepti paransi potilaiden lääkityksen hallintaa ja johti lääkehoidon laadun ... Lue lisää »

Apteekkien haku- ja myöntämiskäytäntöjä halutaan yksinkertaistaa. Itsehoitolääkkeille e... Lue lisää »

Apteekkari Heli Mäntysalon mielestä sosiaalinen media on apteekeille vielä vähän käytet... Lue lisää »

Asiakas voi uudistaa reseptinsä kohta Omakannan kautta

Lääkemääräykset   15.05.2015 09:16  ERJA ELO KUVANKÄSITTELY EEVA-RIITTA SEPPÄLÄ-HOLMBERG

, Kuvan käsittely: EEVA-RIITTA SEPPÄLÄ-HOLMBERG

Apteekkia ei tarvita enää reseptin uudistamisessa välikätenä, vaan suomalaiset voivat lähettää uudistamispyynnöt suoraan lääkärilleen Omakanta-palvelun kautta.

Uudistuspalvelu otetaan käyttöön ensi syksystä alkaen. Muutos mahdollistaa potilaalle ajasta ja paikasta riippumattoman uudistamispyynnön tekemisen.

– Uudistamispyynnön tekeminen ei enää edellytä käyntiä apteekissa tai terveydenhuollon toimipisteessä, vaan sen voi tehdä vaikka kesämökin keinussa istuen, sanoo kehittämispäällikkö Ari Jansen Apteekkariliitosta.

Asiakkaat voivat pyytää uudistamista niiltä toimijoilta, jotka ovat ilmoittaneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen vastaanottavansa uudistamispyyntöjä. Lääkäreillä ei siis ole velvoitetta ottaa vastaan pyyntöjä.

Reseptien uudistamiselle ei ole rajoituksia, kertoo projektipäällikkö Harri Nurmi THL:stä.

– Uudistamispyynnön voi lähettää kaikista resepteistä, myös pkv- ja huumausaineresepteistä. Lääkäri päättää aina, uudistaako hän reseptin.

Potilaan tiedot koko
terveydenhuollon käytössä

Muutos liittyy siihen, että valtakunnallisen Potilastiedon arkiston eli Kanta-arkiston käyttö laajenee.

Potilastiedon arkistoon on jo liittynyt yli 90 prosenttia julkisesta terveydenhuollosta. Lokakuussa mukaan tulevat ensimmäiset suuret yksityiset terveyspalveluyritykset.

Keskitetty terveystiedon arkisto mahdollistaa tietojen luovuttamisen yksityisen ja julkisen terveydenhuollon välillä potilaan niin halutessa.

Tallennetut tiedot ovat jatkohoidosta vastaavan lääkärin käytössä ilman viivettä. Tämä helpottaa myös tilanteita, joissa potilas on esimerkiksi hoidossa keskussairaalassa ja siirtyy jatkohoitoon perusterveydenhuoltoon.

Potilastiedon arkistoon on tallennettu jo paljon suomalaisten terveystietoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan olennaista onkin nyt saada hoitavat lääkärit hyödyntämään arkistoon koottua tietoa nykyistä tehokkaammin.

Potilastiedon arkistoon tallennetut tiedot tulevat potilaan omaan käyttöön Omakanta-palvelun kautta.

Omakannassa kansalainen voi tällä hetkellä tarkastella sähköisiä lääkemääräyksiään, terveyskeskuksessa ja vuodeosastohoidossa kirjattuja potilaskertomustietojaan sekä diagnoosi- ja toimenpide- ja riskitietoja.

Arkisto


Lipoproteiini (a) – uusi merkittävä sydänriski?
28.10.2020 11:20 VIRPI EKHOLM

28.10.2020 11:20 VIRPI EKHOLM


Verkkoapteekki kasvaa kohisten Ruotsissa
27.10.2020 09:10 KYÖSTI HAGERT, HANNA HYVÄRINEN

27.10.2020 09:10 KYÖSTI HAGERT, HANNA HYVÄRINEN


Tutkimus: Sähköinen resepti parantaa lääkehoidon laatua
26.10.2020 09:06 HANNA HYVÄRINEN

26.10.2020 09:06 HANNA HYVÄRINEN


Lääkelain uudistaminen etenee – muutosehdotukset jälleen lausuntokierrokselle
23.10.2020 14:25 HANNA HYVÄRINEN

23.10.2020 14:25 HANNA HYVÄRINEN


Luvialaisapteekki iloittelee somessa
23.10.2020 09:58 Tomi Kangasniemi

23.10.2020 09:58 Tomi Kangasniemi


Suomen Lääkehaku herättää kiinnostusta muissa Pohjoismaissa
22.10.2020 10:08 HANNA HYVÄRINEN

22.10.2020 10:08 HANNA HYVÄRINEN


Koronaan ei ole potilaalle maksutonta lääkehoitoa
20.10.2020 09:34 HANNA HYVÄRINEN

20.10.2020 09:34 HANNA HYVÄRINEN


EMA vaatii nitrosamiinitestausta metformiinivalmisteille
19.10.2020 09:24 TARU VANHALA

19.10.2020 09:24 TARU VANHALA


Polku ohjaa sekä sairastunutta että ammattilaisia
17.10.2020 23:34 TARU VANHALA

17.10.2020 23:34 TARU VANHALA


Apteekkariliiton ehdotus apteekkitalouden uudistamiseksi sai myönteisen vastaanoton
16.10.2020 10:38 HANNA HYVÄRINEN, ERKKI KOSTIAINEN

16.10.2020 10:38 HANNA HYVÄRINEN, ERKKI KOSTIAINEN