Fimea julkaisee lääkkeiden saatavuushäiriötietoja avoimena datana joulukuun alusta alka... Lue lisää »

Pitkän uran lääketeollisuudessa tehnyt farmaseutti Tarja Lyyra yllättyi tehdessään palu... Lue lisää »

Apteekkari, farmasian tohtori, Risto Kanerva on valittu toiselle kaksivuotiskaudelle Su... Lue lisää »

Liiton syyskokouksessa palkittiin 13 apteekkaria ansiomerkein Suomen Apteekkariliiton j... Lue lisää »

Outi Antila toivoo, että apteekit ja terveydenhuolto voisivat pitää yhteyttä jotenkin m... Lue lisää »

Arvioinnilla parempi sitoutuminen lääkehoitoon

Lääkitys kuntoon   23.07.2020 09:27  MARIA MÄKELÄ INGIMAGE

,

Moniammatillisessa lääkehoidon arviointipalvelussa ratkotaan erilaisia lääkehoitoon liittyviä ongelmia ja varmistetaan, että asiakkaan lääkitys on tarkoituksenmukainen.

Pienetkin muutokset lääkityksen kokonaisuudessa saattavat olla tärkeitä elämänlaadun ja terveyden kannalta.

Potilaalla, 77-vuotiaalla miehellä on todettu verenpainetauti, eteisvärinä ja kilpirauhasen vajaatoiminta.

Laboratorioarvoja ei ole viime aikoina seurattu. Aiemman lääkitysmuutoksen yhteydessä miehelle oli laitettu laboratoriolähete, mutta hän ei ole käynyt kokeissa.

Vanhemmista tuloksista löytyi eGFR-arvo 48 ml/min, mikä viittaa keskivaikeaan munuaisten vajaatoimintaan. Verenpaine on ollut kotimittauksissa korkeahko lääkityksestä huolimatta.

Mies asuu kotona puolisonsa kanssa ja hän huolehtii itse lääkityksestään. Hänellä ei ole ollut säännöllistä lääkäriseurantaa eläkkeelle jäätyään. Vaihtuvat lääkärit ja lääkehoitoon sitoutumisen ongelmat huolettavat vaimoa, joka toivoi lääkityksen arviointia.

Lähtötilanne

Mies oli hyväkuntoisen oloinen ja hoikka. Ruokailutottumukset vaikuttivat terveellisiltä. Ajantasaisten terveystietojen puuttuminen teki arvioinnista haastavaa. Varsinaista hoitavaa lääkäriä ei ollut ja hoitotahot vaihtelivat.

Verenpainelääke Coveramin annos oli vuotta aiemmin tuplattu, mutta kotimittaustulokset olivat edelleen korkeita. Hiljattain lisälääkkeeksi oli määrätty nesteenpoistaja Diuramin Mite. Mies ei ollut kuitenkaan aloittanut lääkettä, koska ei kokenut tarvitsevansa ”nesteenpoistolääkitystä”.

Rouva kertoi miehen kärsineen viime aikoina voimakkaista lihaskrampeista, jotka ilmenivät erityisesti lenkkeillessä. Molemmat yhdistivät ne verenpainelääkkeen annosnostoon. Mies kertoi myös viime aikoina ilmenneistä näköhäiriöistä.

Ratkaisu

Munuaistoiminnan tilanne ja siihen liittyvät elektrolyyttiarvot ovat tärkeitä selvittää, jotta lääkäri voi arvioida lääkityksen kokonaisuutta.

Epäilin tuplatun Coveram-annoksen yhdessä heikentyneen munuaistoiminnan kanssa olevan syynä lihaskramppeihin ja näköhäiriöihin. Molemmat ovat lääkkeen toisen vaikuttavan aineen, ACE-estäjä perindopriilin, mahdollisia haittoja. Kehotin miestä kuitenkin varaamaan ajan myös silmälääkärille muiden syiden poissulkemiseksi.

Samanaikainen ACE-estäjien ja kaliumia säästävien diureettien käyttö nostaa kaliumarvoja ja lisää rytmihäiriöiden riskiä. Yhdistelmä on kuitenkin mahdollinen, jos arvoja seurataan säännöllisesti. En lähtenyt vaarantamaan lääkäri-potilassuhdetta kyseenalaistamalla yhdistelmää, vaan kehotin miestä aloittamaan nesteenpoistolääkityksen vointia tarkasti seuraten ja menemään määrättyihin kokeisiin.

Lisäksi kerroin, että nesteenpoistolääke toimii myös verenpainelääkkeenä ja se alentaa verenpainetta eri mekanismilla kuin hänellä jo käytössä olevat lääkkeet. Korostin, että yhdistelmällä voidaan päästä parempaan lopputulokseen. Käyntini tärkein sisältö oli nimenomaan hoitoon sitouttaminen.

Seuranta

Koin hyväksi, että mies hakeutui arviointiin. Pienetkin muutokset saattavat olla tärkeitä elämänlaadun ja terveyden kannalta.

Lääkkeitä ei ollut käytössä vielä paljoa, mutta munuaistoiminnan vaikutus lääkitykseen oli jostain syystä jäänyt huomioimatta. Keskustelumme ansiosta mies suhtautui lääkehoitoonsa sitoutuneemmin ja ymmärsi säännöllisten kontrollien merkityksen.

Lääkäri teki lääkitysmuutokset asteittain ja määräsi miehelle seurannan. Silmälääkäri ei löytänyt näköhäiriöihin syytä ja ne helpottuivatkin ajan myötä. Soittokontrollimme aikoihin myös lihasvaivat olivat hieman vähentyneet.

Lääkehoidon kokonaisarvion teki farmaseutti Maria Mäkelä Lääkehoidon Turvasta.

SÄÄNNÖLLISESTI ANNOS ENNEN MUUTOS
Coveram 5/5 mg, amlodipiini, perindopriili 2 x 1 lopetettiin
Amlodipin 10 mg 1 x 1 aloitettiin tilalle
Losartan 12,5 mg 1 x 1 aloitettiin tilalle
Diuramin Mite 2,5/25 mg, amiloridi, hydroklooritiatsidi 1/2 x 1 aloitettiin muutosten jälkeen
Bisoprolol 2,5 mg 1 x 1 annos nostettiin myöhemmin 2 x 1
D-vitamiini 20 mikrog. 1 x 1 uusi
Eliquis 2,5 mg, apiksabaani 1 x 2 ei muutosta
Thyroxin 25 mikrog., levotyroksiini 2 x 1 ei muutosta
TARVITTAESSA
Panadol 1 g, parasetamoli 1 x 1-3 vaihdettiin 500 mg

 

Lääkehoidon arviointipalvelut

  • Moniammatillisessa lääkehoidon arviointipalvelussa (LHA ja LHKA) ratkotaan erilaisia lääkehoitoon liittyviä ongelmia ja varmistetaan, että asiakkaan lääkitys on tarkoituksenmukainen.
  • Aloitteen arviointiin voi tehdä potilas itse tai omainen, hoitaja, lääkäri, farmaseutti tai proviisori.
  • Arvioinnin tekee erityiskoulutettu farmasian ammattilainen.
  • Päätökset mahdollisista lääkitysmuutoksista tekee aina lääkäri.

Arkisto


Saatavuushäiriöilmoitusten tiedot julkaistaan pian avoimena datana
25.11.2020 09:24 HANNA HYVÄRINEN

25.11.2020 09:24 HANNA HYVÄRINEN


Nyt saa hymyillä – paluumuuttaja näkee apteekeissa valtavan muutoksen
24.11.2020 12:39 TARU VANHALA

24.11.2020 12:39 TARU VANHALA


Risto Kanerva jatkaa Apteekkariliiton puheenjohtajana
20.11.2020 13:30 ERJA ELO

20.11.2020 13:30 ERJA ELO


Apteekkariliitto palkitsi ansioituneita
20.11.2020 10:53 ERJA ELO

20.11.2020 10:53 ERJA ELO


Kelan pääjohtaja: Apteekkien ja terveydenhuollon yhteistyötä tulee lisätä
19.11.2020 14:50 HANNA HYVÄRINEN

19.11.2020 14:50 HANNA HYVÄRINEN


Pekonen: Lääkelain uudistamisesta tulossa hallituksen esitys ennen joulua
19.11.2020 12:12 ERJA ELO

19.11.2020 12:12 ERJA ELO


Antibioottiresistenssi Suomessa vielä verrattain hallinnassa – tilanne voi muuttua nopeasti
18.11.2020 12:14 TARU VANHALA

18.11.2020 12:14 TARU VANHALA


APTEEKKARI 2020 -tapahtumaan ennätysmäärä osallistujia
18.11.2020 09:18 HANNA HYVÄRINEN

18.11.2020 09:18 HANNA HYVÄRINEN


Polvikivut eivät helpota D-vitamiinilla eivätkä omega-3-rasvalla
18.11.2020 08:46 UUTISPALVELU DUODECIM

18.11.2020 08:46 UUTISPALVELU DUODECIM


Kolmas koronavirusrokote pääsi EMAn arvioitavaksi
17.11.2020 09:08 ERJA ELO

17.11.2020 09:08 ERJA ELO