Kaisa Heikkilä, Anniina Johansson, Pirjo Lähetkangas, Hanna Heikkilä ja Marianne Lehtoranta työskentelevät Vihdin apteekissa farmaseutteina. kuva: Eeva Anundi
Uutinen

Apteekkityö koetaan kiinnostavaksi ja mielekkääksi

06.09.2021 | 09:50

Teksti : Erja Elo

Apteekeissa työskentelevät farmasian ammattilaiset kokevat työnsä kiinnostavaksi, selviää Apteekkariliiton tekemästä laajasta kyselystä. Vihdin apteekissa työntekijöitä motivoi erityisesti se, että työnkuva räätälöidään oman kiinnostuksen mukaan. 

Vihdin apteekissa kaiken toiminnan ytimessä ovat laadukas asiakaspalvelu ja hyvä lääkeneuvonta. 

Apteekkari Sari Westermarck on vakuuttunut siitä, että parasta asiakaspalvelua antavat työstään innostuneet ammattilaiset, joten hän yrittää pitää henkilökuntansa motivoituneena.

Yksi tärkeä motivaatiotekijä on se, että farmaseutit saavat tehdä rauhassa perustyötään eli käyttää ammattitaitoaan ja osaamistaan asiakkaan hyväksi. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että asiakkaiden kanssa saa käyttää aikaa sen verran kuin on tarve.

Motivaatiota lisää myös se, että työssä korostetaan ammatillisuutta ja apteekki toimii aktiivisesti yhdessä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Samat asiat ovat tärkeitä muillekin apteekeissa työskenteleville farmasian ammattilaisille, kuten Apteekkariliiton tekemästä kyselystä ilmenee.

Apteekeissa motivoituneita työntekijöitä

Apteekkariliitto kysyi näkemyksiä apteekkityöstä lähettämällä keväällä kyselyn jäsenapteekkiensa proviisoreille ja farmaseuteille sekä kolmannen vuoden farmasian opiskelijoille, joilla on jo työkokemusta.

– Halusimme saada kokonaiskuvan siitä, millainen käsitys kentällä on apteekkityöstä, koska viime vuosina apteekkityöstä on purskahdellut jonkin verran kritiikkiä myös julkisuuteen, kertoo Apteekkariliiton brand manager Elina Aaltonen.

Kyselyyn vastasi lähes tuhat ihmistä. Farmaseutteja tai proviisoreja oli yhteensä 886 eli melkein viidennes apteekeissa työskentelevistä. Opiskelijoiden vastauksia saatiin 99 kappaletta.

Aaltonen on ilahtunut vastausten positiivisuudesta. Apteekkityö näyttää suurimman osan mielestä antoisalta ja mielekkäältä. 

– Apteekeissa on pääasiassa sitoutuneita ja motivoituneita työntekijöitä, vaikka pieni osa ei olisi, hän sanoo.

Farmasian ammattilaiset kokevat voivansa vaikuttaa työnsä sisältöön ja työaikoihinsa, myös johtaminen on kehittynyt parempaan suuntaan.

Apteekkityön mielekkyyttä lisäävät muun muassa uudet tehtävät, hoidot, palvelut ja lääkkeet sekä apteekin digitalisoituminen, verkkopalveluiden avaaminen ja yhteistyön lisääntyminen terveydenhuollon eri ammattiryhmien välillä.

– Mielekkyyttä lisää ylipäänsä se, kun saa toimia terveydenhuollon ammattilaisena ja käyttää osaamistaan asiakkaiden hyväksi, Aaltonen tiivistää. 

Työpäivät rakennettu vaihteleviksi

Vihdin apteekissa huolehditaan tarkkaan siitä, että jokainen saa hyödyntää omia vahvuuksiaan.

Apteekkari Westermarck kuuntelee herkällä korvalla henkilöstön toiveita kehityskeskusteluissa, jotta osaa ohjata työnkuvia oikeaan suuntaan ja jakaa vastuuta. 

– On tärkeää, että jokainen saa toteuttaa työssä omia kiinnostuksen kohteitaan, hän sanoo.

Westermarck uskoo työpäivien sujuvan sukkelasti, kun vaihtelua on riittävästi ja työnkuva monipuolinen. 

– Olemme rakentaneet farmaseuttien työpäivät tarkoituksella vaihteleviksi. Päivään sisältyy aina asiakaspalvelun lisäksi tehtäviä omilta vastuualueilta.

Liikunnallinen Pirjo Lähetkangas on sydänvastaava ja vetää Liikkujan apteekkia. Luontainen verkostoituja Kaisa Heikkilä on päävastuussa annosjakelutiimistä ja hoitaa suhteita muuhun terveydenhuoltoon. 

Eläinrakas Marianne Lehtoranta on eläinvastaava ja diabetesvastaava. IT-asioissa näppärä Hanna Heikkinen toimii digivastaavana, astmavastaavana ja annosjakelutiimissä. Tarkka Anniina Johansson vastaa lääkitysturvallisuudesta, tietosuojasta ja hänkin on annosjakelutiimissä.

Westermarck uskoo, että motivoinut henkilökunta on hyvää seuraa myös toisilleen. Vihdin apteekissa työskentelee sosiaalisia ja puheliaita ihmisiä, joten porukka viihtyy mainiosti yhdessä.

– Hyvä ilmapiiri työpaikalla on tosi tärkeää. Tyytyväisenä on helppo olla hyvä asiakaspalvelija ja työkaveri, hän tiivistää.

Työn sisältöön voi vaikuttaa

Oman ammattitaidon hyödyntäminen ja mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön koetaan tärkeäksi laajemminkin apteekkialalla.

Apteekkariliiton kyselyn perusteella lähes kaikki apteekeissa työskentelevät olivat tyytyväisiä mahdollisuudesta käyttää omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan apteekkityössä. Vastaajat kokivat vaikutusmahdollisuuksien lisääntyneen selvästi tai jonkin verran viime vuosina.

Moni vastaajista arvostaa erityisesti sitä, että farmaseuttista työtä saa tehdä itsenäisesti, koska apteekkari luottaa ammattitaitoon. Etenkin lääkehoidon arvioinnit koetaan tärkeiksi tehtäviksi, joissa oma osaaminen pääsee oikeuksiinsa.

Apteekkien aukiolot ovat laajentuneet, joten paine ilta- ja viikonlopputöihin on kasvanut. Työaikojen ja yksityiselämän yhteensovittaminen onnistuu silti apteekeissa suurimman osan mielestä hyvin. 

– Tämä kertoo siitä, että työvuorosuunnittelu toimii apteekissa, sanoo Elina Aaltonen.  

Kiire lisääntynyt jonkin verran 

Apteekkariliiton kyselyn mukaan apteekkityössä on myös parannettavaa. Työtahti ja kiire ovat lisääntyneet selvästi tai jonkin verran. Aaltosen mukaan kiireen tunnun voi tulkita moneen tapaan.

– Töiden ja asiakkaiden riittäminen on positiivinen seikka. Toisaalta nykyaikana töissä ei ole varaa pitää ylimääräistä henkilökuntaa.

Kyselyssä ei nouse selvää syytä siihen, miksi joissain apteekeissa on työvoimapulaa.

Farmasian ammattilaiset kritisoivat esimerkiksi sitä, että aikaa kuuluu liikaa Kelan korvausasioiden, saatavuushäiriöiden tai lääkärin virheiden selvittelyyn. Ongelmien setvimiseltä ei jää riittävästi aikaa itse lääkeneuvontaan.