Uutinen

Apteekkihenkilöstön koronatestaamisesta kirjallinen kysymys

03.04.2020 | 07:28

Teksti : HANNA HYVÄRINEN

Kysymys: Miten hallitus aikoo varmistaa apteekkihenkilöstön saamisen koronatestauksen piiriin lääkehuollon jatkuvuuden turvaamiseksi?

Neljä kokoomuksen kansanedustajaa on laatinut kirjallisen kysymyksen apteekkihenkilöstön saamisesta koronatestauksen piiriin lääkehuollon jatkuvuuden turvaamiseksi.

Paula Risikon, Sari Sarkomaan, Sari Multalan ja Marko Kilven laatima kysymys kuuluu: Miten hallitus aikoo varmistaa apteekkihenkilöstön saamisen koronatestauksen piiriin lääkehuollon jatkuvuuden turvaamiseksi?

Kysymyksen mukaan apteekkihenkilöstön on päästävä testauksen piiriin välittömästi lääkehuollon jatkuvuuden varmistamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. Tähän tarvitaan testauskriteerien muutos.

Kysymyksessä muistutetaan, että lääkehuolto ja apteekkien toiminta ovat kiinteä osa terveydenhuoltoa, ja lääkehoidon onnistuminen on yksi terveyspalvelujen laadun ja vaikuttavuuden takeista.

”Koronaepidemian aikana meidän on varmistettava, että lääkehuolto kaikissa sen vaiheissa toimii”, kysymyksessä todetaan.

Apteekit kärsivät henkilöstövajeesta

Apteekeissa on toteutettu lukuisia toimenpiteitä, joilla asiakkaita ja koroepidemian etulinjassa palvelevia ammattilaisia pyritään suojaamaan tartunnoilta. Asiakkaita on muun muassa aktiivisesti kannustettu asioimaan etänä ja sen toteuttamiseksi on myös luotu uusia toimintamalleja.

Nyt kuitenkin ensimmäiset apteekit ovat ilmoittaneet joutuvansa supistamaan aukioloaikojaan henkilökuntavajeen vuoksi. Kymmenissä apteekeissa on haasteita lääkehuollon tehtävien hoitamisessa, kun lievästikin flunssaoireiset työntekijät sairastavat ohjeiden mukaisesti kotona. Samalla lääkehuoltoon kohdistuu valtava kysyntä.

Kysymyksessä muistutetaan, että lääkehuollon toiminta on avohoidon osalta täysin apteekkien varassa, ja apteekkipalvelujen varmistamiseksi on erityisen tärkeää pitää töissä kaikki ne työntekijät, joiden oireet eivät johdu koronasta.

Valtioneuvoston luokittelun mukaisesti apteekkihenkilöstö kuuluu kriittiseen henkilöstöön, jonka töihin pääsy turvataan, mutta tämä linjaus liittyy ainoastaan valmiuslakeihin. Tämänhetkisten THL:n testauskriteerien mukaan apteekkihenkilöstöä ei ole mainittu koronavirustestauksen piiriin kuuluvaksi.

Lisäksi testauskriteereiden soveltaminen Suomessa vaihtelee. Osa apteekkilaisista ei ole päässyt testattavaksi.