Fimea yhdistää aiemmat Helsingin 15 apteekkialuetta yhdeksi alueeksi. Apteekkipalvelujen keskittymisestä on kokemusta muun muassa Turusta, Valkeakoskelta, Kuopiosta ja Vantaalta.
Uutinen

Apteekkien sijainti Helsingissä vapautuu, viisi uutta apteekkia tulossa

17.11.2021 | 11:59

Teksti : Erja Elo

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on päättänyt perustaa Helsinkiin viisi uutta apteekkia. Samalla apteekkien sijainti vapautuu.

Jatkossa Helsingin apteekit saavat sijoittua vapaasti kaupungin alueella. Ainoastaan Meilahden alue on rajattu omaksi alueekseen.

Päätöksessä uusien apteekkien perustamisesta Fimea on huomioinut Helsingin väestömäärän, olemassa olevat apteekkipalvelut ja terveydenhuollon palvelujen sijoittumisen.

Apteekkien määrä Helsingissä on väestön määrään suhteutettuna pienempi kuin Suomessa keskimäärin. Helsingin apteekkitiheys on noin 9 800 asukasta yhtä apteekkitoimipistettä kohden, kun koko maassa se on noin 6 700. Kaupungin odotettu väestönkasvu pienentää apteekkitiheyttä entisestään.

– Asukasluku on kasvanut noin 2 000 asukkaalla apteekkia kohden vuodesta 1994, jolloin Helsinkiin on viimeksi perustettu uusi apteekki, toteaa jaostopäällikkö Pirjo Rosenberg.

Lääkkeiden saatavuus Helsingissä on Fimean mukaan pääosin hyvä, mutta apteekkitiheydessä on eroja kaupungin eri alueiden välillä. Helsinkiin on tullut tai on suunnitteilla myös useita uusia asuinalueita, joiden välittömässä läheisyydessä ei ole apteekkipalveluita.

Apteekit voivat sijoittua vapaasti

Vapaalla sijoittumisella turvataan Fimean mukaan lääkehuollon toimivuutta ja apteekkipalveluiden saatavuutta.

Apteekkien sijaintia koskevalla päätöksellään Fimea yhdistää aiemmat 15 apteekkialuetta yhdeksi alueeksi. Oman apteekkialueen saa ainoastaan Meilahden sairaala-alue.

Meilahden sairaala-alueelle on keskittynyt perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita. Alueella on runsaasti asiointia ja työssäkäyntiä, mutta alueelta puuttuvat avohuollon apteekkipalvelut.

– Apteekkipalveluita on toivottu erityisesti Meilahden sairaala-alueelle. Palvelun sijoittuminen tälle alueelle halutaan nyt varmistaa määrittelemällä Meilahden alue erilliseksi apteekin sijaintialueeksi, kertoo yksikön päällikkö Eeva Leinonen Fimeasta.

Punavuoren apteekin apteekkari Anna Schoultz arvioi vapaan sijoittumisen johtavan apteekkien keskittymiseen Helsingissä. kuva: Eeva Anundi

Apteekkarit: Sijaintialueiden poistosta isoja ongelmia

Helsingin apteekkariyhdistyksen puheenjohtaja Anna Schoultz kertoi Apteekkari-lehdelle kesäkuussa, että Helsingin apteekkarit eivät vastusta uusien apteekkien tuloa, mutta sijaintialueiden poistaminen voi tuoda isoja ongelmia.

– Kannatamme uusien apteekkien lukumäärän maltillista lisäämistä Helsinkiin, erityisesti Meilahden sairaala-alueelle. Emme kannata apteekkien nykyisten sijaintialueiden muuttamista, kertoi Schoultz.

Sijaintialueiden poistaminen tarkoittaa sitä, että myös nykyiset apteekit voivat vaihtaa paikkaa vapaasti Helsingin sisällä. Esimerkiksi hiljaiset lähiöapteekit voivat siirtyä kauppakeskuksiin tai suurten terveydenhuollon yksiköiden läheisyyteen, joissa on apteekkeja jo ennestään. 

– On ilmeistä, että tämä johtaisi apteekkien keskittymiseen, Schoultz toteaa.

Apteekkipalvelujen keskittymisestä on kokemusta muun muassa Turusta, Valkeakoskelta, Kuopiosta ja Vantaalta.

Fimea ei usko keskittymiseen

Fimea ei pidä todennäköisenä, että sijaintialueiden poistaminen aiheuttaa apteekkien keskittymistä ja laajojen alueiden jäämistä ilman apteekkipalveluita.

– Uusien apteekkien perustamisella varmistetaan apteekkipalveluiden riittävyyttä ja kattavuutta. Jos jollakin alueella ilmenisi saatavuuden merkittävää heikentymistä, käynnistettäisiin toimet apteekkipalveluiden lisäämiseksi, toteaa johtaja Johanna Nystedt.

Nystedtin mukaan apteekkien sijoittuminen vapaasti koko kaupungin alueella mahdollistaa apteekkipalveluiden joustavan siirtymisen terveyspalveluiden ja asiakkaiden asioimiskäyttäytymisen mukaisesti.

Sijaintialueiden vapautuminen ei koske Helsingissä toimivia sivuapteekkeja eikä Helsingin yliopiston apteekin sivuapteekkeja, joiden sijaintialueet on määrätty sivuapteekkiluvissa.

Fimean päätös tulee lainvoimaiseksi aikaisintaan reilun kuukauden päästä, jos oikaisuvaatimuksia ei tehdä. Päätökseen voivat hakea oikaisua esimerkiksi Helsingissä toimivat apteekkarit.