Lääkkeiden vähittäishinnat ja apteekkien myyntikate ovat Suomessa lääketaksan rakenteen vuoksi korkeammat kuin muissa Pohjoismaissa. kuva: Katja Lösönen
Uutinen

Apteekkien myyntikate halutaan pienemmäksi

29.09.2021 | 10:30

Teksti : Erja Elo

Fimea on mukana valmistelemassa apteekkien taloutta koskevia uudistuksia. Erityisen pohdinnan alla on lääketaksa-apteekkiveromekanismin kehittäminen.

Fimea julkaisi tammikuussa selvityksen lääketaksan, apteekkimaksun ja apteekkiveron kehittämisestä.

Kehittämissuunnittelija Leena Reinikainen Fimeasta laskee, että tällä vuosituhannella on tehty lukuisia muitakin esityksiä ja kehittämisehdotuksia lääketaksaan ja apteekkiveron muuttamiseksi, mutta ne eivät ole juuri edenneet.

– Yhteinen poliittinen tahtotila on ollut vähän epäselvä ja asteittaisten muutosten tekeminen yli hallituskausien on osoittautunut vaikeaksi, vaikka asiasta on käyty vilkasta keskustelua, hän sanoo.

Nyt tahtoa on, sillä kehitystyö on osa hallitusohjelmaa ja lääkeasioiden uudistusta, joka alkoi viime syksynä sosiaali- ja terveysministeriössä. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on pienentää apteekkijärjestelmän osuutta lääkehoidon kustannuksista. Apteekkien myyntikatetta lääkkeissä halutaan siis pienentää.

Apteekkiveroa valtiolle 190 miljoonaa euroa vuodessa

Järjestelmän ongelmana nähdään apteekkiveron ja korkean lääketaksan yhdistelmä, joka nostaa lääkkeiden vähittäismyyntihintoja.

– Selvityksissä on todettu, että lääkkeiden vähittäishinnat ja apteekkien myyntikate ovat Suomessa lääketaksan rakenteen vuoksi korkeammat kuin muissa Pohjoismaissa, Reinikainen sanoo.

Nykymallissa on todettu olevan myös paljon positiivisia puolia. Lääketaksa takaa samanhintaiset lääkkeet kaikissa Suomen apteekeissa. Se tukee kansalaisten yhdenvertaisuutta ja lääkkeiden maankattavaa saavutettavuutta. 

Apteekkien maksama apteekkivero puolestaan tuottaa valtiolle yli 190 miljoonaa euroa vuodessa. Apteekkivero leikkaa etenkin suurten apteekkien myyntikatetta ja tukee sitä, että apteekkitoiminta on kannattavaa myös syrjäisillä paikkakunnilla, sillä pienet apteekit maksavat apteekkiveroa vähemmän, pienimmät eivät ollenkaan.

Suuret toimijat vastustavat muutoksia

Miten apteekkiveroa ja lääketaksaa voitaisiin muuttaa? Reinikaisen mukaan selvityksissä on noussut esiin useita mahdollisia vaihtoehtoja.

Muutoskeinoina on esitetty apteekkiveron perusteen muuttamista, poistamista tai puolittamista yhdistettynä lääketaksan leikkauksiin. Lisäksi on esitetty apteekkiveron progression kiristämistä ja vaikutusten kohdentamista erityisesti liikevaihdoltaan suuriin apteekkeihin.

– Suuret toimijat, erityisesti Helsingin yliopiston apteekki, ovat vastustaneet muutoksia voimakkaasti, koska verotuksen progression korotukset kohdistuisivat erityisesti niihin, Reinikainen kertoo.

Selvityksissä on ehdotettu myös muutoksia lääkkeiden toimitusmaksuun, tukkuhintariippuvuuteen, lääkkeiden enimmäishintaan ja alennuksiin. Ehdotettu on myös muutoksia kalliiden lääkkeiden hinnoitteluun ja apteekin myyntikatteeseen.

Reinikainen muistuttaa, että lääketaksaa ja apteekkiveroa tarkastellaan toisiinsa liittyvänä kokonaisuutena. Muutokset edellyttävät huolellisia ennakkolaskelmia ja vaikutusarviointeja.

– Varmaa on se, että rakenteellisia muutoksiakin tarvitaan. Vaikutusten ennakointi on hyvin tärkeää, ettei käy niin kuin vaikkapa Ruotsissa, hän sanoo.

Kokonaisuudessa on otettava huomioon myös sote-uudistus ja monikanavarahoituksen purkaminen, vaikka niillä ei olisi suoraa vaikutusta apteekkeihin.