Lääkkeiden automaattikeräilyn linjasto Tamrossa. Kuva: Erkki Kostiainen 
Uutinen

Apteekkarit melko tyytyväisiä lääketukkuihin – Tamrolle eniten kritiikkiä

15.12.2020 | 19:00

Teksti : Erkki Kostiainen

Apteekkarit ovat melko tyytyväisiä lääketukkukauppojen toimintaan, mutta kriitiikin aiheitakin on, ilmenee Apteekkariliiton tuoreesta kyselystä. 

Apteekkariliiton marras-joulukuun vaihteessa tekemässä kyselyssä, johon vastasi liki 60 prosenttia maamme apteekkareista, suurin osa arvioi, että lääketukkukauppojen toiminta kokonaisuutena on pysynyt ennallaan kuluvan vuoden touko-marraskuussa.  

Tamron toiminnan arvioi parantuneen 14, Oriolan 17,  Magnum Medicalin 21 ja Medifonin 30 prosenttia vastanneista apteekkareista. 

Tamron toiminnan arvioi sen sijaan heikentyneen lähes joka viides ja Oriolan joka kymmenes apteekkari. Medifonin ja Magnum Medicalin toiminnan arvioi heikentyneen selvästi harvempi apteekkari. 

Asiakaspalvelun tavoitettavuuteen ja ammattitaitoon apteekkarit ovat pääosin tyytyväisia, samoin siihen, että toimitus vastaa tilattua. Tyytyväisimpiä ollaan Medifonin asiakaspalvelun tavoitettavuuteen ja ammattitaitoon. 

Tyytymättömyys on hieman suurempaa kuljettajien ammattitaitoon, kuljetusaikatauluihin ja kuljetusten saapumiseen aikataulussa. Lääketukkujen väliset erot ovat melko pieniä (ks. grafiikat).  

Tyytymättömyys on suurempaa, kun tuloksia tarkastellaan alueellisesti. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa apteekkarit ovat keskimääräistä tyytymättömämpiä kuljetusaikatauluihin. Pohjois-Karjalassa apteekkarit ovat myös selvästi keskimääräistä tyytymättömämpiä kuljetusten pysymiseen aikataulussa. Lapissa toimivista apteekkareista 70 prosenttia ja Pohjois-Karjalassa toimivista apteekkareista 73 prosenttia vastasi kyselyyn. 

Kyselyssä pyydettiin myös antamaan kouluarvosana lääketukkukauppojen toiminnasta kokonaisuutena. Tamrolla ja Oriolalla kouluarvosanojen keskiarvo oli täsmälleen sama, 7,95. Magnum Medical sai keskiarvoksi 8,08 ja Medifon 8,39. 

”Suutari pysyköön lestissään” 

Avoimessa palautteessa lääketukkujen sähköiset asiointipalvelut apteekeille saivat kritiikkiä. Monien apteekkareiden mielestä MyTamro-verkkopalvelu otettiin käyttöön keskeneräisenä ja se toimii monien mielestä edeltäjäänsä huonommin. Kritiikkiä saivat myös muiden tukkujen apteekeille suunnatut verkkopalvelut. 

Moni apteekkari kokee, että lääketukut sanelevat liiaksi kuljetusaikataulut, ja että kuljetusten siirtyminen viime keväänä Postnordille heikensi apteekkien palveluastetta. Moni myös pitää Magnum Medicalin toimitusmaksua kalliina ja valikoimaa suppeana. 

Apteekkarien toive on, että lääketukut keskittyisivät ydintoimintansa kehittämiseen. Erityisesti tämä koskee Tamroa. 

– Lääketukkukauppa voisi keskittyä ydintehtävänsä hoitoon eikä pyrkiä tekemään kaikkea muuta, joka lähinnä häiritsee perustehtävän hoitoa. Jos lääketoimitukset sujuisivat, voisi sitten harkita muutakin aktiivisuutta, kirjoittaa eräs vastaaja ja ”suutari pysyköön lestissään” toinen. 

Tavaroiden pakkaamisesta saavat moitteita niin Tamro kuin Oriola. Tamron pakkaustapa aiheuttaa usein tuotteiden vahingoittumista kuljetuksen aikana ja Oriolan laatikoissa on usein vain muutama tuote. 

Influenssarokotteita jäi saamatta

Kyselyssä ilmeni myös, että kymmenkunta apteekkia ei ollut saanut ennakkoon tilaamiaan kausi-influenssarokotteita, jotka tänä vuonna toimitettiin apteekeille Tamron kautta. Syy puuttuneisiin toimituksiin jäi apteekkareille epäselväksi. 

Apteekkariliitto toteutti lääketukkukauppojen toimintaa kartoittavan verkkokyselyn 30.11.–3.12.2020 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin vastaukset 349 apteekkarilta, eli kyselyn vastausprosentti oli liki 60. 

Vastanneet apteekkarit edustavat varsin hyvin koko maan apteekkeja apteekin koon, apteekkityypin ja maakunnallisen sijainnin suhteen. Suurimmat, yli 140000 reseptiä vuodessa toimittavat apteekit, olivat kyselyssä hieman aliedustettuja. 

18.12.2020 10:53 Korjattu uutisen kuvatekstiä. Kuva on Tamrosta.