Sijaintialueiden määrä vähentynee Helsingissäkin. Espoossa ja Vantaalla rajana ovat enä... Lue lisää »

Suomessa alkaa migreenitutkimus, maailmalla edonkannabinoidien hajottajien estäjä on ed... Lue lisää »

Kuusi farmasian ammattilaista sai kunniamerkin, korkein myönnettiin professori Marja Ai... Lue lisää »

Uusi tutkimus kyseenalaistaa verenpainelääkityksen vakiintuneen annostelua-ajan. Asiant... Lue lisää »

Kainuussa sijaitseva Suomussalmen apteekki palkittiin Vuoden opetusapteekkina Farmasian... Lue lisää »

Apteekkarilitto kannustaa apteekkeja tehostamaan tupakasta vieroitusta

27.08.2008 10:46

Apteekkariliiton mielestä apteekkeja voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän tupakasta vieroituksessa.

Apteekkien savuttomuustyön tehostamiseksi Apteekkariliitto on julkaissut Apteekit tupakasta vieroituksen tukena -toimenpideohjelman. Ohjelma linjaa apteekkien savuttomuustyötä vuosina 2008-2011.

Tupakoinnin aiheuttamat terveydenhuollon kustannukset ovat merkittävät, eikä perusterveydenhuollon nykyiset resurssit riitä tupakoivien potilaiden kattavaan tupakasta vieroitukseen.

- Toimenpideohjelman yhtenä tavoitteena onkin ohjata tupakasta vieroituksessa apua ja tukea tarvitsevia potilaita muualta terveydenhuollosta apteekkien tarjoamien vieroituspalvelujen piiriin. Myös Suomen hallituksen terveyden edistämisen politiikkaohjelmassa todetaan, että tupakasta vieroituksessa käytetään hyväksi apteekkien osaamista, Apteekkariliiton savuttomuushankkeista vastaava asiantuntijaproviisori Johanna Salimäki muistuttaa.

Apteekkariliiton viime keväänä apteekeille tekemän kyselyn mukaan 60 prosenttia vastanneista farmaseuteista ja proviisoreista koki apteekin savuttomuustyön ja tupakkavieroitusneuvonnan hyvin tai melko mielekkääksi osaksi työnkuvaansa. Vain 12 prosenttia ei kokenut sitä mielekkääksi. Neljä viidestä vastaajasta katsoi, että apteekkien tekemällä savuttomuustyöllä on merkitystä asiakkaan tupakoinnin lopettamisessa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan yli 200 farmaseuttia ja proviisoria.

Toimenpideohjelmassa apteekkien savuttomuustyö on porrastettu kohderyhmän laajuuden ja palvelun luonteen mukaan eri tasoille. Ylimmällä tasolla apteekin tarjoama palvelu on rajatulle kohderyhmälle suunnattua yksilöllistä, maksullista tupakasta vieroitusta tai ryhmävieroituskurssien järjestämistä. Alimmalla portaalla kohderyhmänä ovat kaikki tupakoivat asiakkaat ja tupakasta vieroitus on osa lääkkeen toimitusprosessia ja sisältyy lääkkeen hintaan. Yksilöllistä tupakasta vieroitusta tarjoaa tällä hetkellä kolmisenkymmentä apteekkia.

Toimenpideohjelmassa apteekkeja kehotetaan pidättäytymään nuuskan käyttöön tarvittavien ruiskujen myynnistä ja kannustetaan sopimaan paikkakunnan muun terveydenhuollon kanssa, miten alaikäisten nuorten tupakasta vieroitus toteutetaan.

Suomalaisista miehistä 26 prosenttia ja naisista 17 prosenttia tupakoi päivittäin. Heistä 70 prosenttia haluaisi lopettaa tupakoinnin, mutta vain 3-8 prosenttia onnistuu ilman tukea.

Toimenpideohjelma (pdf) >

Arkisto