Erityisesti haitallisimpien lääkeaineiden esiintyminen tulisi ottaa huomioon puhdistusm... Lue lisää »

Lääkeyritysten tulee kehittää valmistusprosessejaan nitrosamiinien välttämiseksi. Lue lisää »

Apteekkien varastointivelvoitetta lääkkeissä täsmennetään. Lue lisää »

Luottamus taksinkuljettajaan on heikentynyt jyrkästi Lue lisää »

Etätarkastus ei vaikuta apteekkitarkastuksen hintaan. Lue lisää »

Apteekkariliitto: Vastuu potilaan hoidosta säilytettävä lääkärillä

15.05.2009 07:02

,

Apteekkariliitto suhtautuu myönteisesti ehdotukseen sallia rajattu lääkkeenmääräämisoikeus hoitajille mutta katsoo, että potilaan hoitoa koskeviin vastuukysymyksiin tulisi ottaa selkeämpi kanta ennen kuin hallitus antaa esityksensä eduskunnalle.

Apteekkariliiton mielestä hoitajien lääkkeenmääräämisoikeus on ministeriön esityksessä liian lavea. Se tulisi rajata pitkäaikaissairailla reseptin uusimiseen ja muutoin tilanteisiin, joissa sairaus on yksiselitteisesti todennettavissa diagnostisin testein tai ulkoisen oireen perusteella. Pitkäaikaissairauksissa uutta lääkehoitoa ei tulisi koskaan aloittaa tai olennaisesti muuttaa ilman lääkärin määräystä, Apteekkariliitto katsoo sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa.

Optikkojen tarve reseptilääkkeiden hankkimiseen tulisi Apteekkariliiton mielestä hoitaa reseptinkirjoittamisoikeuden sijaan mahdollistamalla heille tiettyjä lääkkeitä koskevan lääketilauksen tekeminen apteekista samaan tapaan kuin esimerkiksi varustamot hankkivat lääkkeitä laiva-apteekkeihin.

Fysioterapeuttien ja suuhygienistien lisäämistä rajoitetun lääkkeenmääräämisoikeuden piiriin ei ole riittävästi perusteltu eikä Apteekkariliitto kannata sitä ainakaan tässä vaiheessa.

Apteekkariliitto edellyttää, että järjestelmän käyttöönottoon liittyvä työ ja kustannukset eri osapuolille arvioidaan ja käyttöönoton valmistelu tehdään yhteistyössä kaikkien niiden tahojen kanssa, jotka ovat mukana uudistuksen toteuttamisessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta julkisessa perusterveydenhuollossa työskenteleville sairaanhoitajille ja fysioterapeuteille sekä pro auctore -lääkkeenmääräämisoikeutta optikoille ja suuhygienisteille.

Lisäkoulutuksena erikoispätevyyden suorittanut sairaanhoitaja tai fysioterapeutti voisi määrätä lääkkeitä, uusia lääkemääräyksiä sekä antaa lääkkeen käyttöön liittyvää ohjeistusta toimintayksikössä yhteisesti sovitun työnjaon, hoito-ohjeiden ja kansallisten hoitosuositusten mukaisesti vastaavan lääkärin antamalla kirjallisella määräyksellä.

Hoitajien lääkkeenmääräämisoikeus tulisi koskemaan vain tiettyihin sairauksiin tai oireisiin määrättäviä lääkkeitä, ja se edellyttäisi tuoretta 2-3 vuoden työkokemusta vastaavista tehtävistä, joita lääkkeenmääräämisoikeus koskee. Toiminta perustuisi terveydenhuollon toimiyksikön vastaavan lääkärin antamaan kirjalliseen määräykseen. Oikeus lääkkeenmääräämiseen olisi voimassa ainoastaan siinä terveydenhuollon toimintayksikössä, jossa henkilö työskentelee, ja se koskisi vain hänen hoidossaan olevia potilaita.

Optikkojen ja suuhygienistien oikeus määrätä lääkkeitä liittyisi vain vastaanotolla käytettäviin lääkkeisiin eikä heillä olisi oikeutta määrätä lääkkeitä asiakkaille. (EK)

Arkisto