Taustalla ovat sosiaalisessa mediassa liikkuvat huhut Venäjällä tapahtuneesta ydinonnet... Lue lisää »

Entinen apteekkari Bengt Mattila iloitsee siitä, että historiallisesti arvokas apteekki... Lue lisää »

Yksi näkyvimmistä koronapandemian seurauksista on se, että verkkoapteekkien ja kotiinku... Lue lisää »

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimipiste aloittaa Oulun yliopistollise... Lue lisää »

Espanjan tautitilanne laantuu, mutta vielä ei varmasti tiedetä, mitä tapahtuu, kun rajo... Lue lisää »

Apteekkariliitto: Vastuu potilaan hoidosta säilytettävä lääkärillä

15.05.2009 07:02

,

Apteekkariliitto suhtautuu myönteisesti ehdotukseen sallia rajattu lääkkeenmääräämisoikeus hoitajille mutta katsoo, että potilaan hoitoa koskeviin vastuukysymyksiin tulisi ottaa selkeämpi kanta ennen kuin hallitus antaa esityksensä eduskunnalle.

Apteekkariliiton mielestä hoitajien lääkkeenmääräämisoikeus on ministeriön esityksessä liian lavea. Se tulisi rajata pitkäaikaissairailla reseptin uusimiseen ja muutoin tilanteisiin, joissa sairaus on yksiselitteisesti todennettavissa diagnostisin testein tai ulkoisen oireen perusteella. Pitkäaikaissairauksissa uutta lääkehoitoa ei tulisi koskaan aloittaa tai olennaisesti muuttaa ilman lääkärin määräystä, Apteekkariliitto katsoo sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa.

Optikkojen tarve reseptilääkkeiden hankkimiseen tulisi Apteekkariliiton mielestä hoitaa reseptinkirjoittamisoikeuden sijaan mahdollistamalla heille tiettyjä lääkkeitä koskevan lääketilauksen tekeminen apteekista samaan tapaan kuin esimerkiksi varustamot hankkivat lääkkeitä laiva-apteekkeihin.

Fysioterapeuttien ja suuhygienistien lisäämistä rajoitetun lääkkeenmääräämisoikeuden piiriin ei ole riittävästi perusteltu eikä Apteekkariliitto kannata sitä ainakaan tässä vaiheessa.

Apteekkariliitto edellyttää, että järjestelmän käyttöönottoon liittyvä työ ja kustannukset eri osapuolille arvioidaan ja käyttöönoton valmistelu tehdään yhteistyössä kaikkien niiden tahojen kanssa, jotka ovat mukana uudistuksen toteuttamisessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta julkisessa perusterveydenhuollossa työskenteleville sairaanhoitajille ja fysioterapeuteille sekä pro auctore -lääkkeenmääräämisoikeutta optikoille ja suuhygienisteille.

Lisäkoulutuksena erikoispätevyyden suorittanut sairaanhoitaja tai fysioterapeutti voisi määrätä lääkkeitä, uusia lääkemääräyksiä sekä antaa lääkkeen käyttöön liittyvää ohjeistusta toimintayksikössä yhteisesti sovitun työnjaon, hoito-ohjeiden ja kansallisten hoitosuositusten mukaisesti vastaavan lääkärin antamalla kirjallisella määräyksellä.

Hoitajien lääkkeenmääräämisoikeus tulisi koskemaan vain tiettyihin sairauksiin tai oireisiin määrättäviä lääkkeitä, ja se edellyttäisi tuoretta 2-3 vuoden työkokemusta vastaavista tehtävistä, joita lääkkeenmääräämisoikeus koskee. Toiminta perustuisi terveydenhuollon toimiyksikön vastaavan lääkärin antamaan kirjalliseen määräykseen. Oikeus lääkkeenmääräämiseen olisi voimassa ainoastaan siinä terveydenhuollon toimintayksikössä, jossa henkilö työskentelee, ja se koskisi vain hänen hoidossaan olevia potilaita.

Optikkojen ja suuhygienistien oikeus määrätä lääkkeitä liittyisi vain vastaanotolla käytettäviin lääkkeisiin eikä heillä olisi oikeutta määrätä lääkkeitä asiakkaille. (EK)

Arkisto


Neupro-laastareiden toimitusrajoitukset poistuivat
16.06.2009 14:34

16.06.2009 14:34


Eduskunta päätti Lääkealan keskuksen perustamisesta
16.06.2009 13:00

16.06.2009 13:00


Terveyspalveluja käytetään erityisesti viimeisinä elinvuosina
16.06.2009 10:45

16.06.2009 10:45


Viisi uutta influenssa A(H1N1) -tartuntaa varmistui
15.06.2009 13:37

15.06.2009 13:37


HS: Kelan pitäisi tukea lääkehoidon kokonaisarviointia
15.06.2009 11:27

15.06.2009 11:27


Hakijamäärä farmaseutin opintoihin kasvoi reilusti
12.06.2009 12:38

12.06.2009 12:38


Suomessa todettu viisi H1N1-tapausta
12.06.2009 12:11

12.06.2009 12:11


WHO julisti pandemian alkaneeksi
11.06.2009 22:13

11.06.2009 22:13


Valvira: Myös paperireseptit sähköiseen arkistoon
10.06.2009 16:03

10.06.2009 16:03


Influenssapuhelin sulkeutuu toistaiseksi
10.06.2009 12:26

10.06.2009 12:26