Antibioottiresistenssi vaihtelee paljon maiden välillä. Suomessa tilanne on vielä verra... Lue lisää »

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa muutettiin insuliinin annostelurytmiä ja saatiin iäkkä... Lue lisää »

Viro on ensimmäinen maa, jonka kansalaiset voivat hankkia Suomesta lääkkeitä omassa kot... Lue lisää »

Alan suurin koulutustapahtuma pidetään tänä vuonna turvallisuussyistä etäyhteyksillä, j... Lue lisää »

TÄYDENNETTY 29.5. Hallitus on esittänyt muutoksia lääkelakiin, lääkkeiden velvoitevaras... Lue lisää »

Apteekkariliitto varauksellinen simvastatiiniin itsehoidossa

19.03.2009 12:23

, Kuva: Orion

Orionin mielestä 10 milligramman simvastatiinia voitaisiin myydä ilman reseptiä. Kuva: Orion Pharma

Apteekkariliitto suhtautuu varauksellisesti simvastatiiniin itsehoidossa, mutta arvioi, että apteekkeihin olisi mahdollista rakentaa toimiva palvelumalli, jolla mahdollisia haittoja voitaisiin vähentää.

Mahdollisina haittoina liitto pitää muun muassa lääkkeen käyttöä liian pienellä annoksella, lääkärikontrollien laiminlyöntiä ja lääkkeen käyttöä terveellisten elämäntapojen sijaan.

Orion Pharma on hakenut simvastatiinin 10 mg:n 28 tabletin pakkaukselleen siirtoa itsehoitovalmisteeksi Lääkelaitokselta. Lääkelaitos käsittelee asiaa parhaillaan ja on pyytänyt asiasta lausuntoa useilta asiantuntijatahoilta.

- Hoidon tuki edellyttäisi apteekeilta myös uudenlaista palvelukonseptia ja sen taloudellista tukea. Myös Orionin ehdottama toimintatapa vaatisi vielä tarkennuksia, jotta hoidolla olisi kansanterveydellistä merkitystä, Apteekkariliitto toteaa Lääkelaitokselle toimittamassaan lausunnossa.

Vaihtoehtona Apteekkariliitto esittää pohdittavaksi mallia, jossa apteekki voisi jatkaa lääkärin määräämää simvastatiinihoitoa esimerkiksi 3 vuoden ajan ilman reseptiä, jos potilas olisi säännöllisessä kolesteroliseurannassa.

Liitto katsoo, että kohonneen kolesterolin ja sepelvaltimotaudin ennaltaehkäisyn pääpaino tulee edelleen olla elämäntapojen muutoksessa ja lääkehoidon tulee kohdentua niihin, jotka siitä eniten hyötyvät. Liitto varoittaa lausunnossaan myös medikalisaatiosta. (EK)

Arkisto