Yleisesti käytettyjä biologisia lääkkeitä, joista on saatavana myös hinnaltaan edullisempia biosimilaareja. Kuva: Erkki Kostiainen 
Uutinen

Apteekkariliitto: Lääkevaihto voitaisiin ulottaa myös biologisiin lääkkeisiin

13.09.2021 | 08:57

Teksti : Erkki Kostiainen

Liiton laskelmien mukaan uudistuksella saavutettaisiin kymmenien miljoonien eurojen säästö lääkekustannuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan 60 miljoonan euron säästöjä valtion lääkekorvausmenoihin. Säästöllä rahoitetaan sitovaa hoitajamitoitusta vuoden 2023 alusta lukien.

Apteekkariliitto arvioi tekemiensä laskelmien pohjalta, että valtaosa säästöstä voitaisiin rahoittaa ulottamalla apteekin tekemä lääkevaihto myös biologisiin lääkkeisiin, joiden osuus lääkekustannuksista kasvaa jatkuvasti. Uudistus pienentäisi apteekkien liikevaihtoa ja katetta, mutta ei vaarantaisi apteekkien lähipalveluverkostoa.

Biologisia lääkkeitä käytetään muun muassa diabeteksen, syöpätautien ja tulehduksellisten nivel-, iho- ja suolistosairauksien hoidossa. Biologiset alkuperäislääkkeet ovat euromyynniltään Suomen myydyimpiä lääkkeitä. 

Lääkevaihto edistäisi edullisten biosimilaarien käyttöä 

Markkinoilla on jo useita biologisia alkuperäislääkkeitä vastaavia ja tuntuvasti halvempia biosimilaareja, joiden hyödyntäminen on jäänyt vajavaiseksi nykyisillä ohjauskeinoilla. Apteekin tekemä lääkevaihto edistäisi merkittävästi edullisempien biosimilaarien käyttöä.  

– Käytännössä vaihto edullisempaan biosimilaariin tehtäisiin reseptin ensimmäistä lääke-erää apteekista toimitettaessa, ellei lääkäri kiellä vaihtoa lääketieteellisin tai hoidollisin perustein. Kielto olisi kuitenkin perusteltava, kuten muissakin lääkkeissä. Biologisen lääkkeen resepti on voimassa vuoden kerrallaan, joten asiakkaan lääke vaihtuisi korkeintaan kerran vuodessa, kuvailee Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler

Sandlerin mukaan lääkevaihdon ulottaminen biologisiin lääkkeisiin lisäisi jonkin verran apteekkien työtä asiakasneuvonnassa, sillä esimerkiksi biologisten lääkkeiden annostelulaitteissa voi olla eroja, joiden selvittäminen asiakkaille on tärkeää lääkkeen oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi. 

Biologisille lääkkeille oma viitehintajärjestelmä 

Apteekkariliitto esittää myös, että biologisille lääkkeille luotaisiin oma viitehintajärjestelmä, jolla edelleen lisättäisiin valmisteiden välistä hintakilpailua. 

Apteekkariliiton laskelman mukaan säästöpotentiaali jo viidellä yleisesti käytetyllä biologisella lääkkeellä olisi yli 42 miljoonaa euroa, jos biosimilaarit saavuttaisivat omassa lääkeryhmässään 80 prosentin markkinaosuuden, alkuperäislääke halpenisi 67 prosenttia ja ryhmän biosimilaarien hinta 30 prosenttia.  

Apteekkariliiton mukaan laskelma on varovainen. Kun lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä otettiin käyttöön muissa lääkkeissä 2000-luvulla, useiden lääkkeiden hinnat halpenivat kymmenillä prosenteilla, jopa 7080 prosenttia, ja säästöt olivat ennakoitua suuremmat. 

Biosimilaari on hoidollisesti samanarvoinen 

Biologinen lääke sisältää yhtä tai useaa vaikuttavaa ainetta, joka on biologinen aine ja biologisen lähteen valmistama tai sellaisesta peräisin. Biologiset lääkkeet ovat kaikkein nopeimmin kasvava lääkeryhmä. Niihin luetaan muun muassa rokotteet, verivalmisteet, allergeenit, polysakkaridit ja yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotetut valmisteet. 

Biosimilaari on biologinen lääke, joka on kehitetty samankaltaiseksi ja vertailukelpoiseksi alkuperäislääkkeenä tunnetun biologisen viitevalmisteensa kanssa. Biosimilaari sisältää samaa vaikuttavaa ainetta kuin alkuperäislääke, mutta sen eri versiota. Biosimilaari on yhtä tehokas, turvallinen ja laadukas kuin sen viitevalmiste.  

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan valmisteet ovat keskenään hoidollisesti samanarvoisia ja vaihtokelpoisia terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa. 

Aiheesta lisää tällä viikolla ilmestyvässä Apteekkari-lehdessä.