Apteekkariliitto uskoo apteekkivaihdon lisäävän hintakilpailua biologisten lääkkeiden markkinalla ja tuovan kymmenien miljoonien eurojen kustannussäästön lääkekorvausmenoihin. kuva: Roni Rekomaa
Uutinen

Apteekkariliitto kannattaa biologisten lääkevalmisteiden apteekkivaihtoa

26.10.2022 | 12:35

Teksti : Erja Elo

Apteekkariliitto antoi tiistaina lausuntonsa hallituksen esityksestä, joka koskee biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekissa ja niiden sisällyttämistä viitehintajärjestelmään.

Apteekkariliitto kannattaa hallituksen esityksen mukaista biologisten lääkevalmisteiden apteekkivaihtoa, mutta ei ole siihen kaikilta osin tyytyväinen.

– Nykymuodossaan esitys tarkoittaisi, että vuonna 2022 määrätyillä resepteillä ei voida käytännössä toimittaa biologisia lääkettä muuten kuin niissä harvoissa tapauksissa, joissa lääkkeen määrääjään saadaan yhteys, kertoo Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Liiton mukaan lääkäreiden tavoittaminen on jo nykyisessä terveydenhuollon resurssipulassa käytännössä mahdotonta. Joillain paikkakunnilla apteekkeja on jopa systemaattisesti kielletty kuormittamasta terveysasemia soitoilla.

Apteekkariliiton mukaan ei ole mahdollista ottaa sellaista riskiä, että potilaat eivät saisi välttämättömiä lääkkeitään apteekista, sillä biologisia lääkkeitä käytetään tyypillisesti vakavien sairauksien hoitoon.

Sama lääke lääkemääräyksen voimassaoloajan

Hallituksen esityksessä biologisten lääkkeiden vaihtoväliksi ehdotetaan kolmea kuukautta. Apteekkariliiton mielestä apteekkivaihto kannattaisi rajata ensimmäiseen toimituskertaan, koska se olisi yksiselitteisintä apteekin, lääkärin ja potilaan näkökulmasta.

Liitto ehdottaa, että ensimmäisellä toimituskerralla asiakkaalle toimitettaisiin sillä hetkellä edullisinta valmistetta ja tämän jälkeen asiakkaalla olisi oikeus saada sama valmiste korvattuna lääkemääräyksen voimassaolon, kuitenkin enintään vuoden ajan.

Biologisten valmisteiden apteekkivaihto tulee Apteekkariliiton mukaan haastamaan apteekin varastonhallintaa. Riski siitä, että kalliita biologisia valmisteita jää seisomaan apteekin varastoon, kasvaa apteekkivaihdon myötä.

Apteekkariliitto esittää lääkelakiin lisättäväksi pykälää, jolla varmistettaisiin apteekin oikeus palauttaa reseptilääke tukkuliikkeeseen esimerkiksi kolmen viikon aikana, jotta apteekki ehtii reagoida lääkkeiden hintojen muutoksiin.

Ruotsissa ja Norjassa apteekkien oikeus palauttaa lääkevalmisteet tukkuliikkeeseen on kirjattu lakiin.

Apteekeille palkkio lisäneuvonnasta

Apteekkariliitto vakuuttaa, että korkeasti koulutettu farmaseuttinen henkilökunta pystyy toteuttamaan biologisten lääkkeiden apteekkivaihdon turvallisesti. Uusi vastuu vaatii kuitenkin osaamisen kehittämistä.

Lääkelakiin esitetään kirjattavaksi erityinen biologisia ja inhaloitavia lääkkeitä koskeva lääke- ja laiteneuvontavelvoite. Apteekkariliitto kannattaa velvoitteen kirjaamista ja ehdottaa, että apteekit saavat biologisten ja inhaloitavien lääkkeiden vaihtamisesta ja antolaiteopastuksesta korotetun reseptin toimitusmaksun.

– Farmaseuttisesta työstä on maksettava palkkio, sillä sekä taksaleikkaukset että biologisten lääkkeiden hintojen lasku leikkaavat apteekkien taloutta. Apteekkien toimintaedellytykset ja farmaseuttisen henkilökunnan saatavuus on turvattava, jotta lääkevaihtoja voidaan tehdä turvallisesti, Sandler sanoo.

Miksi apteekki ei saa vaihtaa silmätippoja?

Liiton mukaan samassa yhteydessä on syytä huomioida apteekkien tarve nykyistä laajempaan lääkevaihto-oikeuteen.

– Samaan aikaan, kun apteekkien osaamiseen luotetaan biologisten lääkkeiden apteekkivaihdossa, nykyinen lääkelaki ei salli apteekin vaihtaa vesipohjaista kostuttavaa silmätippaa kertakäyttöpipetistä tippapulloon. Tilanne on absurdi ja ministeriön on syytä korjata tämä epäkohta välittömästi, Sandler sanoo.

Terveyskeskuslääkäreiden kaventuvaa resurssia ei ole tarkoituksenmukaista käyttää kostutustippareseptien korjaamiseen, kun apteekki voi tehdä muutoksen potilasturvallisuutta vaarantamatta.

– Esityksemme tavoitteena ei ole, että farmaseuttinen henkilökunta alkaisi muuttaa potilaan lääkehoitoa, vaan esitys rajautuu ainoastaan lääkemuodon ja vastaavan valmisteen muuttamiseen. Apteekit saavat nykytilassa lääkäreiltä paljon palautetta, kun ne joutuvat häiritsemään heidän työtään triviaaleilla reseptinkorjauspyynnöillä, Sandler sanoo.