Apteekkeihin kohdistuva leikkaus heikentäisi apteekkien mahdollisuuksia tukea kriisiytynyttä terveydenhuoltoa neuvonnallaan. Kuva: Petri Jauhiainen
Uutinen

Apteekkariliitto: Inflaatio otettava huomioon lääkesäästöissä

18.10.2022 | 08:25

Teksti : Erkki Kostiainen, Hanna Hyvärinen

Apteekkihenkilöstöön ja apteekkien tuottamiin palveluihin kohdistuvat lääkesäästöt voivat tulla kalliiksi, sillä ne pahentavat entisestään sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja palveluvajetta ja vähentävät apteekkien mahdollisuuksia keventää muun terveydenhuollon kuormitusta, Apteekkariliitto varoittaa.

Hallitus aikoo leikata reseptilääkkeiden lääketaksaa liki 40 miljoonalla eurolla ensi vuoden alusta lukien. Viime kesänä lausuntokierroksella ollutta hallituksen leikkausesitystä on syksyn mittaan kohtuullistettu ja kompensoitu pieneltä osin keventämällä kalliiden lääkkeiden apteekkiveroa.

Apteekkariliiton mukaan leikkaus on silti edelleen suuri, ja toteutuessaan se heikentäisi apteekkien kykyä edistää hyvää lääkehoitoa ja vähentää lääkehaittoja.

– Kuten muidenkin yritysten, apteekkien kulut kasvavat nyt nopeasti korkean inflaation takia. Apteekkialalla poikkeuksellista kuitenkin on, että samaan aikaan reseptilääkkeiden kuluttajahinnat laskevat, kertoo Apteekkariliiton puheenjohtaja, apteekkari Risto Kanerva.

Syyskuussa kokonaisinflaatio oli 8,1 prosenttia. Esimerkiksi ruoan hinta kohosi viime vuoden syyskuusta jopa 14,5 prosenttia. Reseptilääkkeiden kuluttajahinnat sen sijaan laskivat liki 7,4 prosenttia. Hinnat ovat olleet laskussa jo usean vuoden ajan, mikä itsessään on laskenut merkittävästi valtion lääkekorvausmenoja.

Apteekit eivät voi siirtää kasvaneita kuluja lääkkeiden hintoihin

Toisin kuin muilla toimialoilla, apteekit eivät voi omin päätöksin siirtää kulujen kasvua lääkkeiden hintoihin, sillä niistä päättävät korvattavien lääkkeiden osalta valtio ja ei-korvattavien lääkkeiden osalta lääkeyritykset. 

Apteekkariliiton mukaan neuvonnan tarve apteekeissa on lisääntynyt, kun ihmiset eivät saa aikoja lääkärin tai hoitajan vastaanotolle. Apua haetaan nyt enenevässä määrin apteekeista. Leikkaus heikentäisi apteekkien mahdollisuuksia tukea kriisiytynyttä terveydenhuoltoa neuvonnallaan.

– Jos apteekkien terveydenhuoltoa tukevan työn mahdollistavaa tuloa leikataan samaan aikaan, kun kustannukset nousevat tuntuvasti, yhtälö on kestämätön. Ylimitoitetut säästöt johtavat ylimitoitettuihin sopeutustoimiin apteekeissa, Kanerva varoittaa.

Liitto: Apteekkitaloutta on uudistettava rakenteellisesti tulevalla hallituskaudella

Kanervan mukaan apteekkeihin voidaan kohdistaa säästöjä, mutta niiden pitää olla kohtuullisia ja oikein kohdennettuja.

– Inflaation vaikutukset pitää myös ottaa huomioon ensi vuoden lääkesäästöjen valmistelussa, jotta apteekkien tekemä työ ja sen tuottama lisäarvo muulle terveydenhuollolle ja tuleville hyvinvointialueille eivät vaarannu, hän korostaa. 

Kanervan mukaan viisainta olisi siirtää lääkesäästöjen toteutusta ja yhdistää niiden valmistelu lääkeasioiden uudistuksen valmisteluun. Tulevalla hallituskaudella apteekkitaloutta pitää uudistaa rakenteellisesti.

Apteekkariliitto ehdotti jo yli kaksi vuotta sitten uudistusta, joka laskisi kaikkien reseptilääkkeiden hintoja, taittaisi lääkekorvausten kasvun ja tasaisi apteekkien välisiä kannattavuuseroja. Liitto on myös lausunnoissaan esittänyt tapoja toteuttaa lääkesäästöt niin, että haitalliset vaikutukset apteekkihenkilöstöön ja apteekkien tekemään työhön olisivat mahdollisimman vähäiset.

Kanerva muistuttaa, että biologiset lääkkeet ovat tulossa apteekkien lääkevaihdon piiriin vuoden 2024 alusta lukien, mikä tuo kymmenien miljoonien eurojen säästöt lääkekustannuksiin. Tänä vuonna puolestaan raukeavat ainakin kahden yleisesti käytetyn lääkkeen patentit. Näidenkin säästövaikutus lasketaan kymmenissä miljoonissa euroissa.