Antibioottiresistenssi vaihtelee paljon maiden välillä. Suomessa tilanne on vielä verra... Lue lisää »

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa muutettiin insuliinin annostelurytmiä ja saatiin iäkkä... Lue lisää »

Viro on ensimmäinen maa, jonka kansalaiset voivat hankkia Suomesta lääkkeitä omassa kot... Lue lisää »

Alan suurin koulutustapahtuma pidetään tänä vuonna turvallisuussyistä etäyhteyksillä, j... Lue lisää »

TÄYDENNETTY 29.5. Hallitus on esittänyt muutoksia lääkelakiin, lääkkeiden velvoitevaras... Lue lisää »

Apteekkariliitto: hoitajareseptistä hyötyä potilaille

08.04.2009 11:13

,

Apteekkariliitto pitää perusteltuna STM:n esitystä, joka antaisi rajatun lääkkeenmäärämisoikeuden sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille. Liiton mielestä on tärkeää helpottaa potilaiden hoitoon pääsyä ja vähentää tarpeetonta byrokratiaa pitkäaikaissairauksien hoidossa.

Sairaanhoitajat saisivat esityksen mukaan määrätä korvattavia itsehoitolääkkeitä pitkäaikaisiin ihosairauksiin ja hiivatulehduksen hoitoon sekä yleisesti käytössä olevia aikuisten verenpainetaudin, astman ja diabeteksen lääkkeitä. Lisäksi he voisivat määrätä akuutin virtsatietulehduksen, streptokokki-nielutulehduksen ja rintatulehduksen hoidossa käytettäviä antibiootteja.

Kätilöt ja terveydenhoitajat voisivat määrätä esimerkiksi raskauden ehkäisyssä käytettäviä lääkkeitä. Optikoilla olisi oikeus silmänpohjatutkimuksissa ja piilolasien sovituksessa tarvittavien lääkkeiden hankintaan. Lääkevalikoima määriteltäisiin valtioneuvoston asetuksella.

Apteekkariliiton mielestä akuuttien sairauksien hoito on järkevää aloittaa mahdollisimman nopeasti, kun sairaus voidaan varmentaa esimerkiksi laboratoriotutkimuksin. Tällaisissa tilanteissa on potilaan kannalta yhdentekevää, kuka lääkkeen määrää. Lääkehoidon kriteereistä on kuitenkin pidettävä tiukasti kiinni, jotta esimerkiksi antibioottien ylikäyttö ei nykyisestään lisääntyisi.

Pitkäaikaissairauksien hoidossa tilanne on Apteekkariliiton mielestä monimutkaisempi, sillä suurin osa näistä potilaista sairastaa useampaa kuin yhtä sairautta. Hoitajien rajatun lääkkeenmääräämisen tulisi olla pitkäaikaissairaille ennen muuta säännöllisiä lääkärikontrolleja täydentävä palvelu. Hoitovastuun tulee jatkossakin säilyä lääkärillä. (VE)

Arkisto