Apteekkariliiton mielestä biosimilaarien käytön lisääminen olisi hyvä keino tuoda lääkesäästöjä. Kuva: Katja Lösönen
Uutinen

Apteekkariliitto: Biosimilaarien käyttöä lisättävä

26.03.2021 | 12:02

Teksti : Erja Elo

Jaa artikkeli:

Biologisten lääkkeiden vaihtaminen edullisempiin biosimilaareihin säästäisi valtion lääkekorvauskuluja kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Apteekit ovat valmiita vaihtoon.

Valtio säästäisi vuodessa 10 miljoonasta eurosta useisiin kymmeniin miljooniin, jos Suomessa edistettäisiin edullisempien biosimilaarien käyttöä ja luotaisiin mekanismit biologisten lääkkeiden hintojen alentamiseksi.

Säästöarviot vaihtelevat muun muassa sen mukaan, aloitetaanko biosimilaari uutena lääkkeenä vai onko se vaihdettu alkuperäisestä biologisesta lääkkeestä.

Viime vuonnakin Suomen kymmenestä myydyimmästä lääkkeestä suurin osa oli biologisia, joten säästöpotentiaali on suuri.

Biosimilaarien käyttöä lisäämällä voitaisiin kuitata osa lääkealaan kohdistuvista leikkauksista. Maan hallitus päätti vuosi sitten, että hoitajamitoituksesta aiheutuvat lisäkustannukset rahoitetaan alentamalla valtion osuutta lääkekorvauksista 60 miljoonalla eurolla vuodesta 2023 alkaen.

– Apteekkariliiton mielestä biosimilaarien käytön lisääminen on ehdottoman tärkeää. Suomessa käytetään edelleen todella paljon alkuperäisiä biologisia lääkkeitä esimerkiksi Norjaan ja Tanskaan verrattuna, kertoo Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Lääkäri suosivat alkuperäisiä valmisteita

Ensimmäiset biosimilaarit tulivat Suomessa markkinoille jo kymmenen vuotta sitten.

– Aiemmin keskustelua käytiin siitä, voiko biologisia alkuperäislääkkeitä vaihtaa turvallisesti biosimilaareihin, mutta turvalisuudesta on nyt vahva näyttö. Enää kyse on siitä, kuka vaihdon tekee, Charlotta Sandler sanoo.

Biologiset lääkkeet on rajattu apteekkien normaalin lääkevaihdon ulkopuolelle. Vuodesta 2017 lähtien lääkäreillä on ollut velvoite suosia edullisinta valmistetta myös biologisissa lääkkeissä. Tämä ei kuitenkaan toteudu käytännössä, vaan lääkärit määräävät alkuperäisiä biologisia lääkkeitä.

– Lääkärit eivät ole tarttuneet tähän riittävässä määrin. Sairaaloissa biosimilaareja kyllä käytetään, mutta avohoidossa biosimilaarien määräämistä ei ole tehty lääkäreille helpoksi. He eivät näe valmisteiden hintoja potilasjärjestelmistä, eikä heillä ole taloudellisia kannustimia kustannustehokkaaseen lääkkeiden määräämiseen, Sandler sanoo.

Koska nykyiset ohjauskeinot ovat riittämättömiä, lääketietokantoihin ollaan tekemässä muutoksia. Ne saadaan valmiiksi kuitenkin vasta vuoden 2022 alussa.

Apteekit voivat hoitaa vaihdon

Fimea ehdotti vuonna 2019, että biologisten valmisteiden lääkevaihto siirtyisi apteekkeihin, koska näin voitaisiin vauhdittaa biosimilaarien hyödyntämistä. 

– Jos Suomessa päätetään kokeilla biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa, apteekit ovat valmiina, Sandler vakuuttaa.

Apteekkien vahvuuksina hän mainitsee laadukkaan farmaseuttisen neuvonnan, jolla varmistetaan, että asiakas osaa käyttää lääkettään oikein. Suomessa on myös sataprosenttisesti sähköinen resepti ja Kanta-palvelut, joiden kautta lääkäri näkee, onko lääke vaihdettu apteekissa toiseen.

Biosimilaarien apteekkivaihtoa on edistetty muissakin maissa. Australiassa apteekkivaihto alkoi jo vuonna 2015. Euroopan maista apteekkivaihtoa valmistellaan Norjassa ja Saksassa.

Biologisia lääkkeitä käytetään erityisesti reumasairauksien ja tulehduksellisten suolistosairauksien hoitoon. Suomessa avohoidon käytössä on 12 biologista lääkeainetta, joihin on tarjolla edullisempia biosimilaareja.